Nowe oblicze Polskiej Agencji Kosmicznej. PAK będzie podlegała ministrowi odpowiedzialnemu za kształtowanie polityki kosmicznej, czyli ministrowi przedsiębiorczości i technologii. Ustawa rozszerza zadania Agencji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa o technologie rakietowe oraz analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej.

Fot. Kazimierz Netka.

Czy skorzystają na tym twórcy gdańskiego zegara pulsarowego?

Wsparcie finansowe zostało przewidziane także dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Uporządkowanie i doprecyzowanie zadań instytucji – to główny cel noweli ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz o działach administracji rządowej. Krajowy sektor kosmiczny cechuje wysoki poziom i dynamiczny rozwój. Polska Agencja Kosmiczna ma w większym stopniu niż dziś wspierać tę gałąź przemysłu, użytkowanie przestrzeni kosmicznej oraz rozwój technik kosmicznych i badań.  Ustawa została przyjęta przez Sejm i Senat, teraz czeka na podpis prezydenta.

Fot. Kazimierz Netka

Polska Agencja Kosmiczna w nowej odsłonie ma być eksperckim zapleczem dla instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Będzie im doradzała i służyła swoją specjalistyczną wiedzą. Ale nie tylko im. Z jej pomocy będą mogły też skorzystać podmioty prywatne, w tym firmy z branży – poinformował Departament Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w swym komunikacie podając też wypowiedzi:

– W ciągu ostatnich lat polski przemysł kosmiczny niezwykle się rozwinął i mamy fantastyczną bazę do dalszego podboju kosmosu. Zależało nam, by Agencja w sposób ekspercki udzielała wsparcia, zarówno finansowego jak i niefinansowego, szerokiemu gronu podmiotów i by było to jasno określone. Rozwiązanie to pozwoli na skuteczniejszą realizację programów, które są istotne dla dalszego rozwoju naszej gospodarki, w tym Krajowego Programu Kosmicznego – zaznacza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

– Ustawa dopełnia naszą misję uporządkowania zarządzania potencjałem polskiego sektora kosmicznego. Konieczny jest mechanizm, który będzie odpowiednio wspierał ambicje polskich firm, naukowców i start-upów – dodaje Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii odpowiadający za ustawę.

Wsparcie finansowe zostało przewidziane dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców, stowarzyszeń, a także partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracodawców, związkowych). Będzie ono udzielane na prace badawczo-rozwojowe; wspieranie innowacyjności; szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach).

Agencja będzie wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej. Wsparcie obejmie także działalność informacyjną i promocyjną jak również projekty edukacyjne. Ponadto ustawa rozszerza zadania Agencji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa o dwie nowe dziedziny: technologie rakietowe oraz analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej.

Zmianie ulegnie jej organ nadzorujący. Po wejściu w życie nowych przepisów, PAK będzie podlegała ministrowi odpowiedzialnemu za kształtowanie polityki kosmicznej, czyli ministrowi przedsiębiorczości i technologii.

Zapewni to większą spójność systemową i operacyjną. Nadzór nad Agencją sprawować będzie minister koordynujący politykę kosmiczną w Polsce, odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie dokumentów programowych w tej dziedzinie, a także kształtowanie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w branży. Przyjęte rozwiązanie jest spójne z międzynarodowymi standardami. Europejskie agencje kosmiczne podlegają ministrom właściwym w sprawach polityki kosmicznej, którymi zazwyczaj są albo ministrowie gospodarki albo nauki.

Fot. Kazimierz Netka

Doświadczenie kilku lat funkcjonowania Polskiej Agencji Kosmicznej dało też impuls do szeregu zmian organizacyjnych. Przyjęte rozwiązania doprecyzowują takie kwestie jak m.in.: warunki jakie powinni spełniać kandydaci na prezesa lub wiceprezesa Agencji. Położono większy nacisk na posiadanie doświadczenia w sektorze kosmicznym – w jego naukowej, przemysłowej lub administracyjnej części; warunki zatrudnienia w Agencji na pozostałych stanowiskach; kryteria odwołania prezesa lub wiceprezesa Agencji; sposób zarządzania instytucją po odwołaniu jej prezesa; terminy ogłaszania i przeprowadzania naboru na stanowisko prezesa Agencji; zasady funkcjonowania Rady Agencji – informuje Departament Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *