Nowe technologie w energetyce rodzą się w laboratoriach. Ze statystyk wynika, że tylko 36 proc. firm bada swoje produkty, 32 proc. korzysta z laboratoriów tylko wtedy, gdy musi.

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Spostrzeżenia z konferencji poświęconej pracom badawczo – rozwojowym w inteligentnych specjalizacjach Pomorza (ISP).

Rozwój innowacyjnych technologii w energetyce zaczyna się w laboratoriach i centrach badawczo-rozwojowych firm. Niestety, tylko niewiele ponad 30 procent firm bada swoje produkty przed wprowadzeniem na rynek, a jedynie 4 proc. postępuje tak z każdym swoim wyrobem. Na konferencji ECO-ON w Gdańsku zaprezentowano przykłady wykorzystania laboratoriów do rozwiązywania problemów w produkcji, dystrybucji, zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie energooszczędnym – informuje Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji  w Dziale Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w komunikacie podając też wypowiedzi reprezentantów uczestników konferencji.

Czy innowacyjne rozwiązania, nowe technologie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wypływają na wzrost efektywności energetycznej budynków i poprawę stanu środowiska? W jaki sposób uczelnie i instytuty badawcze mogą pomóc przedsiębiorcom we wprowadzeniu nowych technologii na rynek?

– Badania, które można wykonać w naszych laboratoriach mają bardzo szeroki zakres. Odpowiadają na potrzeby rynku, a firmom pozwalają budować pozycję konkurencyjną – podkreślił Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, organizatora konferencji ECO-ON w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, którego operatorem jest Politechnika Gdańska, jest jednym z sześciu laboratoriów MALANOTE należących do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To najnowszej generacji zaplecze badawczo – rozwojowe stwarza doskonałe warunki do stymulowania rozwoju nowych technologii w elektrotechnice i energetyce. LAB-6 prowadzi badania kompatybilności elektromagnetycznej, badania stanu elektrycznych instalacji przemysłowych, efektywności energetycznej oraz rozproszonych źródeł energii. W gdańskich laboratoriach prowadzone są ponadto badania dotyczące małej energetyki wiatrowej (LAB-1), dynamiki mikroturbin oraz minisiłowni kogeneracyjnych (LAB-2), kolektorów słonecznych, pomp ciepła i hybrydowych układów grzewczych (LAB-3), czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin (LAB-4), a także z zakresu energooszczędnego budownictwa (LAB-5).

– Głównym zadaniem laboratorium oraz prowadzonych w nim badań jest sprawdzenie czy innowacyjne technologicznie rozwiązania i usługi, proponowane przez przedsiębiorców skupionych w ramach powiązania kooperacyjnego MOLANOTE, są zgodne ze standardami bezpieczeństwa i mogą być wprowadzone do sprzedaży na rynku polskim i Unii Europejskiej – mówi dr Mirosław Włas z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, który jest operatorem LAB-6.

 

Fot. z Archiwum Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Niestety, ze statystyk wynika, że tylko 36 proc. firm bada swoje produkty, 32 proc. korzysta z laboratoriów tylko wtedy, gdy musi.

Zaledwie 4 proc. firm bada starannie każdy swój produkt. Jedną z nich jest poznańska firma Spirvent, wytwórca energoelektroniki, technologii umożliwiających przetwarzanie i zarządzanie energią z odnawialnych źródeł energii (OZE). Produkuje m.in. falowniki do instalacji fotowoltaicznych, moduły IoT, urządzenia do przetwarzania danych telemetrycznych w chmurze obliczeniowej (Cloud dla OZE i IoT), elementy Smart Home i Smart Energy (układy pomiarowe).

W Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 wykonywali badania inwertera Wolta 2/3/4 kW, służącego do przetwarzania energii z paneli fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej. Urządzenie spełnia wymagania norm i może być przyłączane do sieci energetycznej w całej Europie.

– W laboratorium sprawdziliśmy urządzenie pod kątem sprawności, kompatybilności elektromagnetycznej oraz zrobiliśmy badania na zgodność z normą PN-EN 50438, która m.in. nakłada ograniczenia na zakresy napięć i częstotliwości, w jakich inwerter może pracować, aby nie uszkodzić innych odbiorników podłączonych do tej samej sieci. Norma ta w większości jest zgodna z wymaganiami OSD (Operator Systemu Dystrybucji).  Pozytywne wyniki tych badań upewniły nas w jakości wykonanego urządzenia, które z sukcesem wdrożyliśmy na rynek – mówi Marcin Lipiński z firmy Spirvent.

Partnerem głównym konferencji poświęconej tematyce prac B + R w dziedzinie Inteligentnej Specjalizacji Pomorza 3 – technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Patronaty honorowe sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – informuje Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji  w Dziale Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *