PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły 26 kwietnia znakowanie blisko 14 tysięcy przejazdów kolejowo – drogowych. Na każdym umieszczane są żółte naklejki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym przejazdu i telefonami alarmowymi.

Na zdjęciu: Przejazd przez międzynarodową magistralę kolejową E-65 w Gdańsku Oruni. Fot. Kazimierz Netka.

Dodatkowe oznakowanie zwiększy bezpieczeństwo na przejazdach przez tory.

Kolej ma bardzo dobre kampanie promujące bezpieczne zachowania przy przechodzeniu prze tory, wsiadaniu do pociągów, przestrzegane przepisów. Mimo to, ciągle wielu ludzi lekceważy te ostrzeżenia. Kolej przypomina o zagrożeniach tuż przed długim, majowym weekendem. Kto więc wybiera się na wypoczynek, niech ma te prośby, ostrzeżenia, uwagi, namowy, przekonywania, weźmie pod uwagę.

 

Fot. Kazimierz Netka

W Pomorskiem jedna z takich kampanii została zorganizowana w piątek, 27 kwietnia 2018 roku w Gdańsku Oruni, przy przejeździe przez tory międzynarodowej magistrali kolejowej E-65, na styku ulic: Smętna, Junacka. Dworcowa, Gościnna. O najnowszych przedsięwzięciach mówili tam m.in.: Julian Skrochocki – dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Gdyni oraz Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przekazując uczestnikom konferencji specjalny komunikat, w którym napisano:

Indywidualny numer przejazdu kolejowo – drogowego oraz telefony alarmowe wypisane na żółtych naklejkach zwiększą poziom bezpieczeństwa kierowców i pasażerów pociągów na skrzyżowaniach toru i drogi. W przypadku awarii auta na przejeździe, zgłoszenie na nr 112 indywidualnego numeru przejazdu precyzyjnie określi miejsce, a kolejarze wstrzymają ruch pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do końca maja oznakują wszystkie 14 tys. przejazdów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 26 kwietnia rozpoczęły znakowanie blisko 14 tysięcy przejazdów kolejowo – drogowych. Na każdym do końca maja br. będą umieszczone żółte naklejki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym przejazdu i telefonami alarmowymi. Specjalne łącze między operatorami numeru 112 a służbami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialnymi za ruch pociągów, zapewni szybkie reakcje na zagrożenia.

– Oznakowanie przejazdów kolejowo – drogowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększa poziom bezpieczeństwa kierowców oraz pasażerów pociągów. Działanie zintegrowane jest z szybkim powiadamianiem i wykorzystaniem numeru 112. To kolejny projekt zarządcy infrastruktury, który eliminuje potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania kierowców lub zdarzeń losowych – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pracownicy PLK umieszczają naklejki na wewnętrznej stronie krzyży Św. Andrzeja – jeśli jest to przejście dla pieszych (kat. E), przejazd zabezpieczony znakami (kat D) lub znakami i sygnalizacją świetlna (kat. C). Wielkość naklejki 40 cm x 11 cm. Na przejazdach z rogatkami (kat. B i kat. A) naklejki będą na obudowach napędów podnoszących i opuszczających szlabany – rogatki (będą na słupkach, do których przymocowana jest rogatka). Wielkość naklejki: 20 cm x 5 cm. Takie oznakowanie ułatwi kierowcom, którzy znajdą się w kryzysowej sytuacji – między rogatkami przejazdu – zauważenie odblaskowej, żółtej naklejki z najważniejszymi informacjami.

 

Źródło ilustracji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na pomarańczowej naklejce umieszczonej na przejeździe będą trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo – drogowego, numer alarmowy 112, a także numery „awaryjne”.

Indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo – drogowego – przypisany jest do konkretnego obiektu. Dzięki niemu podczas interwencji operator numeru 112 szybko zlokalizuje przejazd na sieci kolejowej i w terenie. W kilka minut wstrzymany będzie ruch pociągów i zminimalizowana możliwość zderzenia.

Numer alarmowy 112 służy do zgłaszania wypadków lub awarii samochodu na przejeździe.

Numery określone jako: „w razie awarii” – to numery do informowania dyspozytora kolei na terenie konkretnego zakładu linii kolejowych, o usterce urządzeń, uszkodzeniu oznakowania na przejeździe kolejowo – drogowym – jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia.

Proces zgłaszania zdarzenia na przejeździe

W przypadku awarii auta, zdarzenia na przejeździe i po połączeniu z numerem alarmowym 112, kierowca powinien podyktować indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu znajdujący się na żółtej naklejce. Operator nr 112 powiadamia – specjalnie stworzonym łączem – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., podając numer przejazdu. Wtedy, wydane zostanie polecenie wstrzymania ruchu pociągów na wskazanym przejeździe.

Realizację projektu wspiera merytorycznie Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Aby nowy system mógł sprawnie działać PLK przeszkoliły około 10 tysięcy pracowników: dyżurnych ruchu, dyspozytorów i koordynatorów systemów bezpieczeństwa. Inicjatywa PLK wymagała także ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym z 17 Centrami Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w całej Polsce. Operatorzy numeru alarmowego 112 wspólnie z kolejarzami testowali i dopracowali procedurę przyjmowania zgłoszeń i przekazywania ich dalej do realizacji. Współpraca z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii zapewniła umieszczenie lokalizacji przejazdów na mapach wykorzystywanych przez operatorów nr 112.

 

Fot. Kazimierz Netka

PLK dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą największy w historii program inwestycyjny, który dzięki wymianie, remontom i budowie nowych torów, montażu nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem, bezpośrednio wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa. Poza tym Polskie Linie Kolejowe prowadzą działania w 4 obszarach: pracownicze, np. szkolenia; wykorzystanie symulatora dyżurnych ruchu, szkolenia dróżników; techniczne np. montaż nowoczesnych urządzeń łączności, zakup pojazdów diagnostycznych; organizacyjne, audyty, kontrole, organizacja ruchu podczas inwestycji, kontrole w zakresie bezpieczeństwa ruchu pociągów w miejscach inwestycji oraz działania inwestycyjne, np. modernizacja torów, rozjazdów i przejazdów, nowe systemy ERTMS/ETCS.

PLK od 2005 roku prowadzą kampanię „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!”. To tysiące apeli o bezpieczeństwo, edukacja, nauka, szkolenia, seminaria, analiza wypadków z udziałem samochodów i pociągu. Adresatami tych działań są kierowcy, instruktorzy nauki jazdy i piesi – osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież i dorośli – wynika z informacji, które przekazał nam Martyn Janduła z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *