Nowy Świat. Powstaje kanał żeglugowy w poprzek Mierzei Wiślanej. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a realizatorem polsko – belgijskie konsorcjum firm: NDI oraz Besix. Finał: w 2022 roku – wtedy powstanie najkrótsze połączenie portu morskiego w Elblągu z Zatoką Gdańską

Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni

Wkrótce przetarg na wykonanie części II – na przebudowę rzeki Elbląg z umocnieniami brzegów i budowę mostu w Nowakowie

Na budowie pracuje aktualnie około 150 osób, 40 jednostek sprzętowych. Zatrudnionych jest około 30 firm podwykonawczych, a zdecydowana większość pochodzi z regionu.

Źródło: „Materiały prasowe NDI/Besix”

Trwają prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Aktualnie toczą się roboty kafarowe, polegające na pogrążaniu ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Trwają tam także roboty pogłębiarskie i prace zasypowe. W miejscu gdzie powstaje Kanał Żeglugowy trwają wykopy, a urobek z nich jest transportowany i hałdowany w południowej części przekopu. Zostanie on bowiem wykorzystany do budowy obwiedni sztucznej wyspy – poinformowała nas Magdalena Kierzkowska – Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Oto ciąg dalszy:

– Zakończyliśmy już budowę drogi dojazdowej do tymczasowego nabrzeża przeładunkowego – mówi Dominik Wróblewski kierownik budowy konsorcjum NDI/Besix. To tu będą dostarczane drogą morską i rozładowywane transporty materiału koniecznego do realizacji projektu. Wykonujemy też prace związane z umocnieniem powstałej grobli. Wbiliśmy już pale pod podpory mostów południowego i północnego.

Źródło: „Materiały prasowe NDI/Besix”

Na budowie wykonano kolejne prace elektryczne i techniczne. Zakończono przewierty, aby usunąć kolizje w części południowej inwestycji. Wkrótce rozpocznie się usuwanie kolizji z liniami średniego napięcia. Rozbudowywana jest sieć dla potrzeb zasilania placu budowy.

 – Rozpoczynamy roboty kafarowe przy falochronie zachodnim – mówi Jacek Szymański dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. Pogłębiamy też basen wodny. W tym trudnym czasie staramy się, przede wszystkim dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców, zapewnić im wszystkie możliwe środki ochrony i kontynuować zaplanowane roboty. Mamy środki dezynfekujące, środki ochrony osobistej. Pracujemy w dwóch zespołach, zmianowo, tydzień na tydzień. Na budowie pracuje aktualnie około 150 osób, 40 jednostek sprzętowych. Zatrudniamy około 30 firm podwykonawczych, a zdecydowana większość pochodzi z regionu.

– Prace na budowie trwają. Tak jak we wszystkich innych aspektach działalności, zarówno naszej jak i wykonawcy, wdrożone zostały wszelki rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów państwowych – mówi kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. – Aktualnie wykonawca przygotowuje projekty technologiczne dla śluzy, obudowy kanału żeglugowego oraz falochronu wschodniego.

Źródło: „Materiały prasowe NDI/Besix”

W ramach zawartej umowy realizowana jest cz. I przedsięwzięcia, która obejmuje:

·        budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej,

·        budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami  technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, nowym układem drogowym z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ujęcia wody podziemnej,

·        budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

Źródło: „Materiały prasowe NDI/Besix”

Całe przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje ww. zadania w ramach Części I oraz:

·        przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych oraz budowy przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki; budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego – Część II;

·        budowę toru wodnego na Zalewie Wiślanym – Część III.

Urząd Morski w Gdyni obecnie finalizuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na Część II inwestycji (przebudowa rzeki Elbląg z umocnieniami brzegów i most w Nowakowie).

Źródło: „Materiały prasowe NDI/Besix”

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,880 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany – 10,176 km; Rzekę Elbląg – 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego), a jej głębokość 5 m. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4-4,5 m, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą konsorcjum firm NDI i Besix – poinformowała Magdalena Kierzkowska – Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *