O 65 procent spadła w marcu 2020 r. liczba turystów korzystająca z miejsc noclegowych, w porównaniu z tym jak było w 2019 r. – wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu br. mogło być jeszcze gorzej, bo paraliż trwał aż do 4 maja

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Turystyka w Polsce w obliczu pandemii COVID-19

Niemal co roku, na Wielkanoc, hotele, ośrodki wypoczynkowe otwierały się szerzej dla gości, po zimowym zastoju. 1 maja obiekty noclegowe prawie się zapełniały. Długi majowy weekend był zawsze pierwszym masowym wyjazdem Polaków na wypoczynek. Rok 2020 przejdzie do historii jako bardzo niekorzystny dla przedsiębiorstw turystycznych. Obiekty noclegowe były zamknięte do 4 maja. Nie „drgnęło” w nich ani na Wielkanoc, ani na weekend 1 – 3 maja. Gospodarka została bowiem sparaliżowana przez koronawirusa, nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie – w ponad 200 państwach i terytoriach.

O szczegółach dowiadujemy się z komunikatu – informacji sygnalnej pt.: „Turystyka w Polsce w obliczu pandemii COVID-19”, który przekazała nam Małgorzata Miryn – specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Oto szczegóły:

Turystyka w Polsce w obliczu pandemii COVID-19

W marcu br. liczba turystów korzystających z noclegów w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych była o ok. 65% niższa w porównaniu z marcem ub. roku.

Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. W związku z ogłoszeniem w Polsce od 14 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego, ograniczona została m.in. działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, jak również działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Wprowadzone ograniczenia przemieszczenia się osób spowodowały spadek liczby turystów korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w marcu br., pomimo iż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem normalnego funkcjonowania dużej części obiektów.

Spadki w wykorzystaniu obiektów odnotowano we wszystkich badanych rodzajach turystycznych obiektów noclegowych, w tym także w hotelach niezależnie od tego, że ich działalność została formalnie ograniczona dopiero od początku kwietnia br.

Według wstępnych danych w marcu br. z noclegów w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało ok. 935 tys. turystów, w tym ok. 165 tys. turystów zagranicznych i ok. 770 tys. krajowych. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba turystów ogółem była niższa o 65%. Spadek liczby turystów w obiektach noclegowych przekraczający średnią dla kraju odnotowano w 6 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Najniższe spadki (ok. 60%) wystąpiły w województwach podkarpackim i śląskim. Turystów krajowych było mniej o 63%, natomiast turystów zagranicznych o 69%.

Szacuje się, że w porównaniu z marcem 2019 roku najbardziej zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów w schroniskach (o ponad 70%), a najmniej w motelach (o 55%) i zakładach uzdrowiskowych (o 50%).

W marcu 2020 r. zmalała liczba obiektów noclegowych ogłaszających się na popularnych portalach rezerwacyjnych. Na dzień 31 marca br. ich liczba spadła o ok. 39% w porównaniu do analogicznego dnia roku poprzedniego.

Według wstępnych szacunków w I kwartale 2020 r. wydatki związane z podróżami turystów krajowych i zagranicznych w Polsce wyniosły ok. 10,4 mld zł (uwzględniając tempo wzrostu wydatków w pierwszych kwartałach trzech ostatnich lat oraz szacunkowe dane dotyczące liczby osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o ok. 17%. W przypadku odwiedzających jednodniowych – ich wydatki na terenie Polski wyniosły ok. 6,6 mld zł i były niższe o ok. 14% niż przed rokiem.

W sytuacji utrzymania w II kwartale br. obecnych ograniczeń w przemieszczaniu się osób strata związana z brakiem wydatków poniesionych w Polsce w związku z podróżami może wynieść od ok. 24,0 mld zł (przy uwzględnieniu poziomu wydatków z II kwartału 2019 r.) do ok. 25,7 mld zł (przy założeniu tempa wzrostu tych wydatków w okresie styczeń-marzec z trzech ostatnich lat).

Uwagi

Informację o wydatkach związanych z podróżami w I i II kwartale 2020 roku, opracowano na podstawie szacunków eksperckich wykorzystujących wyniki badań reprezentacyjnych „Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej” i „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” oraz szacunkowe dane za marzec br. z badania „Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie”. Szacunki dotyczą osób, których wyjazd nie przekroczył roku, a podróż była odbywana w dowolnym głównym celu (służbowym, spędzenia wolnego czasu lub innym prywatnym), innym niż w celu zatrudnienia. W badaniach podróży, oprócz pobytu w turystycznych obiektach noclegowych, uwzględniane są także nieodpłatne miejsca zakwaterowania (np. u rodziny).

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *