Niemal 100 mld zł przeznaczono dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Pomagajmy polskim firmom; dostarczajmy  im wiedzę o tym, jakie są możliwości przetrwania w czasach COVID-19. Jak korzystać z tego wsparcia – doradzają eksperci PFR Portal PPK

Źródła ilustracji: Prezentacje pokazane podczas webinarium.

Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy Pomorza zaprosili na webinarium pt. Tarcza Finansowa, zorganizowane przez Polski Fundusz Rozwoju 

Blisko 200 osób uczestniczyło 6 maja 2020 roku w webinarium, zorganizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju. Zaproszenie na to bezpłatne szkolenie wystosowane zostało do przedsiębiorców przez Pracodawców Pomorza i Konfederację Lewiatan. Skorzystaliśmy z tej okazji i przysłuchiwaliśmy się wypowiedziom ekspertów. Krótką relację przedstawiamy poniżej.

Nic dziwnego, że zainteresowanie owym zdalnym szkoleniem było duże, wszak tematyka jest bardzo ważna dla przedsiębiorców, gdyż od sprawnego przebiegu starań o wsparcie finansowe, zależy przetrwanie wielu firm. Chodzi również o to, by wnioskodawcy, starając się np. o pożyczki, prawidłowo wypełniali wnioski; nie zapominali o ważnych terminach, gdyż mogą stracić szansę na pomoc finansową.

Do udziału w webinarium, pt. „Tarcza Finansowa – bezpłatne szkolenie PFR i Konfederacji Lewiatan” zachęcały organizacje Pracodawcy Pomorza i Konfederacja Lewiatan: Jesteś przedsiębiorcą? Twoja firma ucierpiała wskutek pandemii koronawirusa? Nie wiesz, gdzie szukać pomocy? Zastanawiasz się, w jaki sposób skorzystać z „Tarczy Finansowej PFR”? Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online PFR i Konfederacji Lewiatan i dowiedz się, jakie są możliwości wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – napisano w za[proszeniu. I dalej:

„Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników” to program wsparcia o wartości blisko 100 mld zł przeznaczony dla mikro-, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Jej celem jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce wywołanych pandemią koronawirusa. „Tarcza Finansowa PFR” zakłada, że do mikrofirm oraz dużych przedsiębiorstw trafi po 25 mld zł, a do film z sektora MŚP ─ 50 mld zł. Finansowanie udzielone zostanie firmom na preferencyjnych warunkach i będzie w znacznej części bezzwrotne.

Spośród prawie 100 mld PLN przeznaczonych na subwencje utrzymujące miejsca pracy i ratujące płynność finansową firm, 25 mld PLN jest na subwencje dla mikrofirm; 50 mld PLN na subwencje dla firm z sektora MŚP; 25 mld PLN na wsparcie dla dużych firm. Wystarczy 25% spadku przychodów firmy by jej właściciel mógł ubiegać się o subwencję. Wysokość umorzenia tego wsparcia dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw wynosi do 75 procent.

W trakcie spotkania była możliwość zadawania pytań za pomocą czatu. Oto niektóre z nich:

Czy PFR przychody za 2019 będzie sprawdzał z deklaracjami VAT (spółka rozlicza VAT miesięcznie) czy może ze sprawozdania finansowego za 2019 z KRS-u (jako przychody ze sprzedaży)

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: mamy obroty powyżej 50 mln euro suma bilansowa poniżej 43 mln euro 252 pracowników czy jesteśmy w sektorze msp?

Uprzejmie proszę o informację w jaki sposób mogą złożyć wniosek o subwencję dla mikroprzedsiębiorców wspólnicy spółki cywilnej. Stan faktyczny: Spółka cywilna zatrudnia 1 zleceniobiorcę i jest podatnikiem czynnym VAT, posiada konto bankowe założone na spółkę. Jest dwóch wspólników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia społecznego osoby współpracujące ( współmałżonków ), ale osoby te wykazywane są w deklaracjach ZUS składanych oddzielnie przez wspólników a nie spółkę cywilną. Czy w takiej sytuacji w ramach spółki cywilnej można wykazać 3 osoby pracujące? Czy system to odrzuci, bo w deklaracji ZUS składanej na NIP spółki cywilnej wykazywana jest jedna osoba, a osoby współpracujące na indywidualnych NIP-ach wspólników? Jednocześnie wspólnicy nie składają indywidualnych deklaracji VAT, składa je spółka cywilna. Jakie są szanse złożenia wniosku i otrzymania subwencji na zleceniobiorcę i osoby współpracujące ?

A jeżeli spółka ma nadpłatę w ZUS i US to zwrot możemy czekać bardzo długo. W takim przypadku może nam nie wystarczyć środków. Dlaczego to może być weryfikowane jako zaleganie?

Mam zaległość w ZUS ale podpisałem umowę o rozłożenie zaległości na raty które reguluje w terminie. Czy mogę starać się o subwencję?

Po analizie informacji od Pań wiem, że we wniosku zrobiłam błędy i zostanę odrzucona, co dalej, czy mogę składać ponownie?

Czy w przypadku gdy firma złożyła wniosek jeszcze w kwietniu i subwencja została przyznana – można złożyć nowy wniosek – o podwyższenie subwencji (spadek jest dużo większy)?

Jeżeli spadek ma być liczony z deklaracji VAT-7 to czy do wyliczenia subwencji dla średniej firmy powinniśmy wziąć sumę przychodów ze wszystkich deklaracji VAT-7 za 2019 r? Czy z innych dokumentów? CIT-8, a może z RZiS złożonego do KRS?

A co jeśli obrót z tytułu eksportu jest wykazywany w deklaracji VAT-7 z miesięcznym opóźnieniem ze względu na późne otrzymanie dokumentów potwierdzających eksport? I ta wielkość obrotu jest na tyle duża, że decyduje o tym czy w ogóle wystąpił spadek czy nie. Czy mam podawać jednak mimo wszystko sztuczny obrót z deklaracji VAT-7 czy też faktyczny z ksiąg rachunkowych? Bo jeśli wezmę obrót z VAT-7 to nie mam spadku a jeśli z ksiąg rachunkowych to mam spadek.

A co jeśli jestem samozatrudniona i mam zatrudnioną studentkę na umowę zlecenie, która nie podlega ubezpieczeniu społecznemu ?

Jeśli dostajemy wsparcie z WUP na dofinansowanie płac i to wymagało czasowego obniżenia etatów o 20% , to czy przeliczamy ilości osób o nowy wymiar czasu pracy?

Jeżeli spółka ma nadpłatę w ZUS oraz w US to może być odmowa? Gdy US i ZUS ma dużo wniosków rozpatrzenie zwrotu nadpłaty może zająć nawet miesiąc.

Dlaczego nie napiszecie w wytycznych, że obrót oznacza obrót w rozumieniu vat? Nie we wszystkich firmach jest on tożsamy z obrotem księgowym.

Zaległość w US na dzień 31.12.2019 uregulowana w styczniu 2020 i brak zaległości na dzień złożenia wniosku – mogę skorzystać z subwencji ?

Czy udziałowiec sp. z o.o., zatrudniony na umowę o pracę powinien być wyłączony z liczby pracowników?

Mała firma. Złożyłem wniosek i otrzymałem subwencję, stosując wyliczenia marzec 2020 vs. luty 2020. Spadek 60%. Po zakończeniu kwietnia, widzę że gdybym porównał kwiecień 2020 vs. kwiecień 2019, to spadek jest powyżej 90%. Czy mogę wystąpić o podwyższenie subwencji?

Czy nadpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za 2019 r. wykazana w CIT-8 jako kwota do zwrotu, to nadpłata?

Czy współwłaściciele spółki (np. z o.o.) zatrudnieni na umowę o pracę są zaliczani do całkowitej liczby pracowników?

Czy osoba współpracująca (żona) też może być wliczona do osób do subwencji?

Jaką datę rozpoczęcia działalności należy przyjąć dla spółki z o.o., która przekształciła się ze spółki cywilnej?

Kiedy najpóźniej trzeba złożyć to oświadczenie o zatrudnieniu na koniec okresu subwencji i w jakiej formie?

Czy można łączyć subwencje z gwarancją de minimis? czy tu obowiązuję limit 800 tyś. EUR?

Czy jestem mikroprzedsiębiorcą jeśli zatrudniałam na 31.12.2019r. 7 osób w przeliczeniu na pełne etaty i jednocześnie suma bilansowa (=sumie aktywów lub sumie pasywów) jest niższa niż 2 mln EUR, a roczny obrót (wynikający z wszystkich deklaracji VAT-7 za 2019 r., ale też z RZiS za 2019) przekracza 2 mln EUR?

Po jakim kursie przeliczyć subwencję w EUR żeby sprawdzić zaangażowanie w limicie 800 tys  EUR, określonym w komunikacie Komisji Europejskiej?

Jak ZUS weryfikuje pracowników zgłoszonych 29 .04. 2020 czy są oni zatrudnieni w dniu 30.04

Weryfikowanie prawa do uzyskania subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju na podstawie rejestru VAT oraz ZUS może być mylące i krzywdzące dla wielu polskich przedsiębiorców – sugeruje BCC. Jak z tym jest?

Jak liczyć pracowników na umowę zlecenie, studentów którzy nie mają ZUS społecznego ani podatku, i co z pracownikami, którzy u nas pracują ale płacimy tylko składkę zdrowotną bo mają też etat w innej firmie, czy liczymy ich jako pracowników?

Bardzo proszę o odpowiedź czy jeśli mamy obrót powyżej 50 mln euro, sumę bilansową poniżej 43 mln euro i 252 pracowników to czy należymy do mśp dla celów ustalenia statusu?

A czy osadzeni skierowani do nas do pracy, też wchodzą do liczby osób zatrudnionych?

Czy mogę otrzymać subwencję na pracowników, na których otrzymałem już dotację z PUP?

Czy można łączyć subwencje z gwarancją de minimis udzielonej przez BGK? Czy tu obowiązuję łączny limit 800 tyś. EUR? Po jakim kursie przeliczyć subwencję w EUR żeby sprawdzić zaangażowanie w limicie 800 tys EUR, określonym w komunikacie Komisji Europejskiej?

Co w przypadku jeśli pensje za marzec są wpłacane do 10 kwietnia, zatem teraz zostanie wysłana deklaracja do ZUS za marzec, płatna do 15 maja. Zatem w tej deklaracji podany będzie stan na marzec. Od kwietnia mamy zmniejszone etaty do 80%, i tak będzie do końca czerwca. Jak wyliczyć stan zatrudnienia na kwiecień. w związku z tym?

Pani Katarzyno, reprezentuję małą firmę. Złożyłem wniosek i otrzymałem subwencję, stosując wyliczenia marzec 2020 vs. luty 2020. Spadek 60%. Po zakończeniu kwietnia, widzę że gdybym porównał kwiecień 2020 vs. kwiecień 2019, to spadek jest powyżej 90%. Czy mogę wystąpić o podwyższenie subwencji?

Jeżeli pracownik na umowie zlecenia jest na długim zwolnieniu chorobowym wypłacanym przez ZUS to go liczymy?

Czy bierzemy obroty 2-óch spółek powiązanych osobowo. Czy zatrudnienie osób zatrudnionych w 2-óch spółkach tych samych pracowników ale w innym wymiarze czasu?

Uprzejmie proszę o informację w jaki sposób mogą złożyć wniosek o subwencję dla mikroprzedsiębiorców wspólnicy spółki cywilnej.

Spółka cywilna zatrudnia 1 zleceniobiorcę i jest podatnikiem czynnym VAT, posiada konto bankowe założone na spółkę. Jest dwóch wspólników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia społecznego osoby współpracujące (współmałżonków), ale osoby te wykazywane są w deklaracjach ZUS składanych oddzielnie przez wspólników a nie spółkę cywilną. Czy w takiej sytuacji w ramach spółki cywilnej można wykazać 3 osoby pracujące? Czy system to odrzuci, bo w deklaracji ZUS składanej na NIP spółki cywilnej wykazywana jest jedna osoba, a osoby współpracujące na indywidualnych NIP-ach wspólników? Jednocześnie wspólnicy nie składają indywidualnych deklaracji VAT, składa je spółka cywilna. Jakie są szanse złożenia wniosku i otrzymania subwencji na zleceniobiorcę i osoby współpracujące?

Czy powiązania osobowe (jeden właściciel) też powodują, że dane przedsiębiorstwa uważa się za powiązane w celu ustalenia statutu przedsiębiorcy?

Na niektóre pytania panie ekspertki odpowiadały na bieżąco. Wyjaśnienia w zawarte były także w prezentacjach (przykładowe slajdy przedstawiamy w powyższym artykule). Widać, że zainteresowanie jest olbrzymie. Do tej pory wypłacono 8 miliardów złotych subwencji z zasobów Polskiego Funduszu Rozwoju.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *