Obradowała WRDS w Gdańsku. Wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, protestuje przeciwko wysłaniu m.in. do mediów apelu, przyjętego przez prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie planów przejęcia Energi przez PKN Orlen. Zmiana przewodniczącego WRDS. Słowa uznania dla dotychczasowego przebiegu obrad

Fot. Kazimierz Netka

Dwie godziny szczerości pod Polskim Niebem w Gdańsku

 

Pożytki z inteligentnych specjalizacji Pomorza, plan działania na rzecz zatrudnienia w roku 2020 – to jedne z tematów, które omawiano podczas ostatniego w bieżącym roku spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Podsumowano dotychczasowe działania pomorskiej WRDS. Nastąpiło przekazanie przewodnictwa WRDS – przez pracodawców do samorządowców.

Obradami kierował, po raz ostatni w bieżącym roku, dr Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców Pomorza.

Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, nawiązując do informacji na temat prac pomiędzy posiedzeniami WRDS, zaprotestował przeciwko rozesłaniu m.in. do mediów informacji pt.: „Apel Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia Grupy Energa S.A. przez PKN Orlen S.A.”. Chodzi o plany kapitałowego przejęcia Grupy Energa S.A., a prezydium WRDS zaapelowało o zaniechanie podjętych działań zmierzających do przejęcia pomorskiej spółki.

Rzecz w tym, że z treści Apelu wynika, jakoby to cała WRDS przyjęła ów apel, a takiego stanowiska Rada nie akceptowała. Dlatego też wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, zaprotestował. Stwierdził, że rozesłanie Apelu przez Prezydium WRDS jest niedopuszczalne i może wprowadzać społeczeństwo w błąd.

Wojewoda Dariusz Drelich zwrócił też uwagę na następujący zapis w tym apelu: „Zaskakujące i niepokojące jest zaniechanie przez PKN Orlen konsultacji społecznych, przedstawienia analiz i ocen eksperckich związanych z przejęciem oraz brak wcześniejszych rozmów z władzami samorządowymi województwa pomorskiego i miasta Gdańska”. Dariusz Drelich powiedział, że Orlen i Energa są spółkami giełdowymi i nie wiadomo, czy prawo dopuszcza takie uzgodnienia z Gdańskiem. Poza tym zarówno Orlen jak i Energa działają na obszarze nie tylko województwa pomorskiego, więc dlaczego miałyby uzgadniać tylko z Gdańskiem, a nie z innymi miastami, nie tylko dużymi ale i mniejszymi?

W konkluzji apelu napisano: „Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku apeluje do Zarządu PKN Orlen o zaniechanie działań zmierzających do kapitałowego przejęcia kontroli nad pomorską spółką Energa S.A”. I ten fragment apelu najbardziej wprowadza społeczeństwo w błąd, gdyż to nie WRDS przyjęła ów apel, a jedynie jej prezydium. Stanowiska WRDS przyjmowanie są na zasadzie konsensusu, do którego dochodzi się podczas posiedzeń WRDS.

Nie należy przyjmować takich apeli przez Prezydium WRDS – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. Zaproponował, by w takich sytuacjach trzymać się regulaminu pracy WRDS.

Włodzimierz Szordykowski – sekretarz WRDS przyznał, że wniosek wojewody jest słuszny i regulamin trzeba sprecyzować. Także Zbigniew Canowiecki – przewodniczący WRDS bieżącej kadencji, podkreślił, że propozycja wojewody powinna być przyjęta.

Podczas obrad WRDS 19 grudnia poruszano między innymi następujące tematy:

„Ocena funkcjonowania gospodarki w województwie pomorskim oraz perspektywy rozwoju w kontekście inteligentnych specjalizacji”.

Wprowadzenia do tematu dokonała dr Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP. Pani dyrektor przedstawiając też projekt stanowiska WRDS w tej sprawie. Ponieważ nie było kworum podczas obrad, obecni na sali przegłosowali propozycję przewodniczącego WRDS Zbigniewa Canowieckiego, by projekt stanowiska rozesłać do wszystkich członków WRDS, by zgłaszali uwagi, ewentualnie zaakceptowali stanowisko.

Oto niektóre fragmenty prezentacji, która przedstawiła dyrektor Karolina Lipińska:

 

Przedstawiony został też „Regionalny plan działania na rzecz zatrudnienia na rok 2020”. Wprowadzenie do tematu oraz projekt opinii przedstawiły Joanna Witkowska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz dr Anna Pawłowska – kierownik Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Oto niektóre slajdy z prezentacji:

W programie obrad WRDS było też głosowanie projektu uchwały Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie trybu dochodzenia do ustalenia płacy minimalnej. Temat ten przełożono na styczeń. Rozpatrzono projekt uchwały WRDS w sprawie zmian w składzie osobowym zespołów roboczych WRDS. Chodzi o to, by niektórych członków tych grup zastąpić bardziej aktywnymi.

Brakuje zwłaszcza aktywności ze strony reprezentantów pracodawców. Strona związków zawodowych lepiej dba o swe przedstawicielstwo podczas obrad WRDS – na co zwrócił uwagę m.in. Mieczysław Struk – marszałek województwa Pomorskiego. Jednak, pan marszałek bardzo wysoko ocenił sprawowanie funkcji przewodniczącego WRDS przez dr. Zbigniewa Canowieckiego – prezydenta Pracodawców Pomorza.

Podobną opinię wyrażali również inni członkowie WRDS, np. Stanisław Taube – reprezentant forum Związków Zawodowych. Dlatego, Zbigniew Canowiecki w podziękowaniu został uhonorowany kwiatami, które wręczył przewodniczącemu Dariusz Gobis – reprezentujący w WRDS Związek Rzemiosła Polskiego.

Stanisław Taube podziękował paniom dyrektorkom Karolinie Lipińskiej, Joannie Witkowskiej i Annie Pawłowskiej za przygotowanie prezentacji.

 

Nastąpiło też uroczyste przekazanie przewodniczenia WRDS w 2020 roku. Zadanie to, z rąk Zbigniewa Canowieckiego – reprezentanta pracodawców przejął Mieczysław Struk – reprezentant strony samorządowej.

Omawiając plan pracy WRDS na rok 2020, Franciszek Potulski reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i przewodniczący zespołu WRDS ds. społecznych, zaproponował, by każde posiedzenie poświęcać na jeden główny temat. Zaproponował również by więcej uwagi poświecić przemysłowi okrętowemu. Zwrócił uwagę na potrzebę zajęcia się bliżej oświatą. W Pomorskiem jest bowiem około 400 000 uczniów, 100 000 przedszkolaków, 40 000 pracujących w oświacie i 1500 szkół, czyli zakładów pracy. Franciszek Potulski, zastrzegając, że kadzenie źle się kończy – powołując się na słowa biskupa Ignacego Krasickiego, zaproponował, by szerzej korzystać w Pomorskiem z wiedzy osób, które kiedyś zajmowały wyeksponowane stanowiska np. w rządzie. Wskazał m.in. posła Kazimierza Smolińskiego, który był sekretarzem stanu w ministerstwie.

Dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący WRDS w kończącej się kadencji, wspomniał, że WRDS starała się o to, by w jednej z konferencji – poświęconej problemom dostępności do portów morskich – uczestniczył ktoś z Ministerstwa Infrastruktury. Niestety, nie przybył nikt z ministrów.

Dr Zbigniew Canowiecki podziękował za bardzo dobrą współpracę m.in. Włodzimierzowi Szordykowskiemu, Agnieszce Grabowskiej z Biura WRDS oraz marszałkowi Mieczysławowi Strukowi. Za obsługę WRDS odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Obrady WRDS odbyły się w dawnym Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku, w sali, gdzie na suficie jest niezwykłe malowidło: „Polskie Niebo”. Obraz ten powstał w okresie międzywojennym; kilka lat temu dzieło to odtworzono. Obecnie gmach byłego Gimnazjum należy do Urzędu Marszałkowskiego.

Tekst i zdjęcia: Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *