Pomorze, Kraków. Ochrona przed cyberatakami w komunikacji samolotowej. Polska powoła Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w branży lotniczej. Powstanie europejska strategia oraz „mapa drogowa” cyberbezpieczeństwa w lotnictwie.

Na zdjęciu: Samolot na lotnisku w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Sektor lotniczy w Polsce liderem w działaniach na rzecz ochrony przed cyberterrorystami.

Czy jest możliwe zdalne, bezprzewodowe przejęcie kontroli nad pojazdem latającym, bez konieczności przebywania w nim? Być może jeszcze nie. Niewykluczone jednak, że wkrótce przekonamy się, że tego dokonano, a sprawcami są terroryści. Przed takimi zdarzeniami musimy się zabezpieczyć.

O tych problemach rozmawiano podczas zakończonej dzisiaj, 09 listopada 2017 roku, w Krakowie, międzynarodowej konferencji „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym”. O szczegółach poinformował nas Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w swym komunikacie przekazując też wypowiedzi uczestników tej konferencji:

– Chcemy być w pełni gotowi do prowadzenia skoordynowanych działań służących zapobieganiu, wykrywaniu, zwalczaniu oraz minimalizacji skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, istotnych dla funkcjonowania państwa, również w obszarze transportu lotniczego. Jest to niezbędne do wzmacniania zdolności państwa do przeciwdziałania cyberzagrożeniom, a także budowania kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz podczas międzynarodowej konferencji „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym” w Krakowie.

Wiceminister M. Chodkiewicz poinformował, że planowane jest przyjęcie Deklaracji Krakowskiej zawierającej m.in. postulat stworzenia europejskiej strategii oraz Mapy Drogowej cyberbezpieczeństwa w lotnictwie.

Odbywająca się w dniach 8 – 9 listopada 2017 r. w Krakowie międzynarodowa konferencja „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym” została objęta patronatem Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło.

– Cyberprzestrzeń jest dziś jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów aktywności człowieka. Rozszerza się na wciąż nowe aspekty życia i staje się znaczącym elementem funkcjonowania państwa. Tworzy nowe możliwości, ale i przynosi zagrożenia. Polska i Europa muszą być zdolne do obrony przed nimi. Takie spotkania stanowią doskonałą okazję do wymiany poglądów i dobrych praktyk – napisała Premier Beata Szydło w liście skierowanym do uczestników konferencji.

– Powołujemy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w branży lotniczej. Jego zadaniem będzie szybkie reagowanie na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. To jeden z pierwszych tego rodzaju zespołów lotniczych w Europie – powiedział wiceminister Marek Chodkiewicz, odpowiedzialny w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa za transport lotniczy.

Urząd Lotnictwa Cywilnego w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwem Cyfryzacji podjął działania na rzecz stworzenia CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dla branży lotniczej.

– Obecnie mamy już wypracowaną wizję i koncepcje działań związanych z cyberbezpieczeństwem w lotnictwie. Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w branży lotniczej będzie jednym z pierwszych tego rodzaju podmiotów w Europie oraz w administracji publicznej w Polsce. Jestem przekonany, że jego powstanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie – powiedział prezes ULC Piotr Samson.

Lotnictwo w szybkim tempie staje się coraz bardziej cyfrowe, co jest korzystne dla rozwoju transportu i wygody pasażerów. Zdaniem ekspertów rosnąca zależność lotnictwa od systemów informatycznych oraz duża ilość zgromadzonych danych o pasażerach powoduje, że sektor lotniczy może stać się celem ataków hakerskich.

Organizacje i podmioty rynku lotniczego stają się coraz bardziej połączonym cyfrowo ekosystemem i w coraz większym stopniu polegają na technologii. W konsekwencji, rośnie liczba dokonywanych ataków – według uśrednionych statystyk roczna stopa wzrostu incydentów wynosi ok. 30 proc. w skali globalnej.

– Nie tylko sektor bankowy, energetyczny czy telekomunikacyjny jest narażony na cyberataki. Lotnictwo także, dlatego konieczne jest pilne stworzenie warunków dla bezpiecznego rozwoju sektora w nowej cyfrowej rzeczywistości – powiedział Piotr Samson. Dodał, że ULC przy tworzeniu lotniczego CSIRT będzie ściśle współpracować z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber).

Zależność lotnictwa od technologii będzie rosnąć. Już teraz obserwujemy prężny rozwój bezzałogowych statków powietrznych i ich potencjalne możliwości komercyjnego wykorzystania, rozwiązania typu „remote tower control” (wież zdalnych kontroli), czy informacje o prototypach bezpilotażowych pasażerskich statków powietrznych. Coraz powszechniejsze rozwiązania cyfrowe powodują wzrost potencjalnych zagrożeń, które wcześniej nie stanowiły takiego wyzwania. Rewolucja cyfrowa ma miejsce również w portach lotniczych oraz praktycznie u wszystkich podwykonawców lotnictwa cywilnego.

– Cyberbezpieczeństwo ma znaczenie ponadnarodowe. Żadne z państw nie jest w stanie samodzielnie chronić swojej cyberprzestrzeni, dlatego konieczna jest ścisła współpraca, nie tylko na szczeblu krajowym, ale również na arenie międzynarodowej – powiedział P. Samson.

Prezes ULC podczas konferencji prasowej podpisał porozumienie z EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego) dotyczące testowania w Polsce europejskiego programu pilotażowego związanego z cyberbezpieczeństwem w sektorze lotniczym. Wybór Polski spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej jest znaczącym wyróżnieniem dla naszego kraju. Zaproszenie przez EASA do współpracy Polski oznacza, że nasze działania na rzecz cyberbezpieczeństwa w sektorze lotniczym są dostrzegane oraz doceniane nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Konferencja wysokiego szczebla dotycząca cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego, jest wyrazem chęci zacieśniania międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Partnerami konferencji są Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Kraków Airport oraz Lotnisko Chopina – informuje Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

NC Cyber

Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber) działa w strukturze NASK – czytamy na stronie internetowej https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/nc-cyber/142,NC-Cyber-Narodowe-Centrum-Cyberbezpieczenstwa.html . Głównym zadaniem Centrum jest dbałość o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP m.in. poprzez opracowywanie narodowych planów ochrony. NC Cyber współpracuje w tym zakresie z administracją, biznesem oraz ze środowiskiem naukowym. Centrum funkcjonuje jako ośrodek wczesnego ostrzegania, który działając w systemie 24/7/365 monitoruje i zarządza trybem informowania o zagrożeniach sieciowych. Centrum zajmuje się również obsługą zgłoszeń szkodliwych i nielegalnych treści (Dyżurnet.pl).

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *