Region Morza Bałtyckiego ma stać się obszarem doskonałości. Do tego zmierzają położone nad tym morzem, państwa. Wsparcia udziela Unia Europejska. Zagadnieniom tym poświęcono spotkanie, 08 listopada 2017 roku w Gdańsku, zatytułowane „Biznes w sektorze morskim a Strategia Bałtycka”.

Na ilustracji: Slajd z prezentacji, którą przedstawiła Joanna Wojtkowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – narodowy koordynator Strategii Bałtyckiej w Polsce.

Wizje unikatowego morza w sercu Europy, najczystszego, zapewniającego mieszkańcom dostatnie życie przedstawiono w Gdańsku.

Projekt Let’s communicate! Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego Biznes w sektorze morskim a Strategia Bałtycka. Korzyści dla biznesu w sektorze morskim z udziału w projektach unijnych realizowanych w ramach Strategii Bałtyckiej – to temat międzynarodowej konferencji, zorganizowanej 8 listopada 2017 roku w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku. Zostało ono przygotowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektów „Let’s Communicate!” i Smart Blue Regions, Koordynatorzy Obszarów Tematycznych Żegluga i Bezpieczeństwo.

 

Fot. Kazimierz Netka

Omówiono korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwom z sektora morskiego udział w projektach unijnych w ramach Strategii Bałtyckiej. Taka współpraca międzynarodowa ma pomóc wspólnie podejmować nowe wyzwania i rozwiązywać problemy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Jak powiedziała Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, otwierając spotkanie, chodzi o budowanie dobrych relacji. Od tego bowiem zależy jak biznes będzie prosperował, a firmy lepiej mogły wykorzystywać pieniądze, dostępne w ramach programów regionu Morza Bałtyckiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Istotne znaczenie ma tutaj Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego – mówiła Krystyna Wróblewska – pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Główny cel to pokazanie, że strategia jest ważna zwłaszcza dla firm. Liczymy na to, że firmy i organizacje biznesowe wykorzystają informacje, dlatego warto zainteresować się projektami flagowymi realizowanymi w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Zależy nam, by firmy stały się bardziej otwarte na kontakty międzynarodowe. Efektem ma za s być poprawa jakości życia mieszkańców.

 

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły dotyczące powstanie Strategii UE dla Regionu Morza bałtyckiego przedstawiła Joanna Wojtkowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – narodowy koordynator Strategii Bałtyckiej w Polsce. Owa strategia to platforma współpracy różnych instytucji, utworzona w 2009 roku. Bardzo ważna, bo Bałtyk jest morzem wewnętrznym Unii Europejskiej. To była pierwsza strategia makroregionalna w UE. Teraz już są cztery takie strategie. Państwa członkowskie UE zadecydowały, że w Strategii Bałtyckiej będą swe działania koncentrować na 3 głównych tematach: ochrona morza – ekologiczna żegluga, safe ship; budowanie połączeń w regionie; działania na rzecz dobrobytu. Strategia funkcjonuje już 8 lat. Dzięki niej zainicjowanych zostało wiele działań. Opiera się na przekonaniu, że nie wszystko uda się państwom, regionom samym zrobić. Ma też swój wymiar polityczny. To szereg działań specjalistycznych, których nie widać.

 

Fot. Kazimierz Netka

Strategia nie buduje fizycznie na przykład mostów dróg, ale one powstają dzięki strategii. Dla biznesu istotny jest dostęp do ludzi myślących strategicznie, czyli o tym, co może lub powinno się wydarzyć w przyszłości. Polski producent domów pasywnych dobre wpisał się w część dotyczącą energetyki w Strategii UE na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego. Godny uwagi jest te z projekt Submariner, na styku nauki mi biznesu, a realizowany przy udziale Instytutu Morskiego w Gdańsku.

– Internacjonalizacja działalności przedsiębiorców jest bardzo ważna i jest celem współpracy nad Bałtykiem – mówiła dyrektor Karolina Lipińska. – W Pomorskiem zajmuje się tym Broker Eksportowy, ułatwiając wymianę informacji – o tym, co inne firmy robią w innych krajach.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt „Let’s Communicate!” przedstawił Christopher Reeves z Baltic Development Forum. W tym projekcie chodzi między innymi o pokazanie, jakie są problemy. Czasami brakuje finansowania. Są też przeszkody administracyjne.

 

Fot. Kazimierz Netka

Koordynatorzy Obszarów Tematycznych Żegluga i Bezpieczeństwo – Pani Ditte Folke Kikkert Henriksen i Pan Jouni Lappalainen mówili o projektach flagowych, o kwestiach bezpieczeństwa, autonomicznej żegludze, zaawansowaniu cyfrowym i co za tym idzie – zagrożeniu z cyberprzestrzeni. Będą rozwijane kompetencje dla przewozów morskich, czyli kształcenie kadr. Jednym z projektów flagowych jest te z sprawa alternatywnego paliwa dla żeglugi. Chodzi o gaz płynnym, a także o inne zagadnienia związane z ochroną morza: redukcję emisji spalin, zapewnienie oczyszczania zrzutów do morza. W tych zagadnieniach mieliśmy wielu parterów z Polski – mówili prelegenci. Chodzi m.in. o Instytut Morski w Gdańsku oraz parterów ze Szczecina.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wdrażanie strategii LeaderSHIP 2020 w Polsce przedstawił Jerzy Czuczman, reprezentujący Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE. Dyrektor Jerzy Czuczman zwrócił uwagę na zbieżności tego projektu ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Podkreślił, jakie znaczenie am nowa ustawa stoczniowa – na równouprawnienie przemysłu okrętowego z innymi przemysłami, jeżeli chodzi o odliczanie VAT. Kiedyś żeby odliczyć ten podatek, trzeba było elementy do budowy statków kupować za granicą. Teraz, takie same ulgi uzyskuje ten, kto ma dostawcę z Polski. Dyrektor Czuczman zwrócił też uwagę na Program Batory, informując gości z zagranicy, że nie chodzi tu o statek o tej nazwie, ale nawiązanie do polskich kontaktów z zagranicą, na przykład z USA – dokąd ten statek przed wojną pływał. Teraz „Batory” to nazwa projektu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Istotnym dla przemysłu okrętowego jest też projekt INNOship, który ma być wkrótce zaakceptowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Produkowane w Polsce statki, mają coraz większą cenę – jeśli chodzi o stawkę za kilogram produktu. Zapowiada się lepsza sytuacja dla stoczni na naszym kontynencie. Coraz więcej zamówień jest bowiem składach w stoczniach europejskich – powiedział dyrektor Jerzy Czuczman.

 

Fot. Kazimierz Netka

Inicjowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie niebieskiego wzrostu przedstawiła Magda Leszczyna-Rzucidło – koordynator projektu Smart Blue Regions. Wspomniała o klastrze wodnym Laura, a także o górnictwie morskim. Ważne są kadry. A z nimi są kłopoty we wszystkich regionach nad Bałtykiem. Bez dobrze wykształconych fachowców, gospodarka morska się nie rozwinie. Chodzi na przykład o przemysł offshore i o biotechnologię – wykorzystanie alg do produkcji żywności.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dlaczego warto być partnerem biznesowym w projekcie flagowym Strategii UE dla RMB? Tego dotyczyła prezentacja partnerów projektów z sektora biznesu. Przestawił ją Jacob Brinch Nielsen z Rocket Brothers. Jacob Nielsen jest z gospodarka morską związany od dziecka. Rozpoczynał właśnie jako dziecko poznawanie biznesu morskiego, uczestnicząc wraz z ojcem w międzynarodowych targach. Potem pracował w rodzinnej firmie, następnie usamodzielniając się i tworząc nowe biznesy. Jest więc wspaniałym partnerem do współpracy gospodarczej nad Bałtykiem.

 

Fot. Kazimierz Netka

Baltic Ports Organization: Projekty dotyczące czystej żeglugi – perspektywa portów przedstawił Bogdan Ołdakowski – sekretarz generalny BPO – Baltic Port Organization, powstałej ponad ćwierć wieku temu i liczącej 45 członków. Działania BPO – organizacji doradczej – ma na celu wzmocnienie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego, między innymi poprzez czystą żeglugę – clean shipping – mówił prezes Bogdan Ołdakowski. Chodzi między innymi o zapewnienie zaopatrzenia statków w paliwo gazowe i w energię. Dlatego, muszą być tworzone odpowiednie terminale, umożliwiające tankowanie, a także odbiór ścieków. Od 2021 roku, tak zwaną czarną wodę będą musiały przekazywać do portów wszystkie statki.

 

Fot. Kazimierz Netka

O tym, dlaczego warto być partnerem biznesowym w projekcie flagowym Strategii UE dla RMB uczestnicy konferencji „„Biznes w sektorze morskim a Strategia Bałtycka”, dowiedzieli się z kolejnej prezentacji partnerów projektów z sektora biznesu, która przedstawił Anders Trewe z firmy Cold Cut Systems. To przedsiębiorstwo opracowało unikatową technologię gaszenia pożarów, polegającą przede wszystkim najpierw na schładzaniu miejsca gdzie się pali, a potem – wejściu strażaków. Te metody mogą być stosowane zarówno przy walce z ogniem w domach, jak i na statkach, także gdy trzeba dostać się pod wodą do ognia we wnętrzu kadłuba statku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Takich projektów nie udałoby się urzeczywistnić, gdyby nie wsparcie unijne. Przedsiębiorstwa mogą pieniądze zdobywać, składając wnioski o dotacje, w ramach programów unijnych nad Bałtykiem. Niektóre z nich wspierają nie tylko przedsięwzięcia realizowane w krajach członkowskich UE, ale też wspólnie z innymi, na przykład z Norwegią, Rosją, Białorusią. Taki zakres wsparcia przewiduje Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, a omówiła go Agnieszka Lipińska.

Przedstawiono także inne fundusze unijne i dostępne dla przedsiębiorstw instrumenty finansowe. Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 przedstawiła Monika Cholewczyńska-Dmitruk. Program Horyzont 2020 scharakteryzowała Renata Dowbor-Zapolska, a Program Bonus scharakteryzowała Minna Ulvila

Konferencję zakończyły spotkania przedsiębiorców branży morskiej z przedstawicielami projektów flagowych i jednostek odpowiadających za fundusze UE z przedsiębiorstwami.

Jak widać region Morza Bałtyckiego może rozwinąć się w region doskonałości. Już teraz są tu na jednej z najwyższych normy dotyczące zawartości siarki w paliwie statkowym. To na razie nie czyni Bałtyku najatrakcyjniejszym dla opłacalności żeglugi, akwenem. W przyszłości jednak Bałtyk może stać się symbolem – regionem najnowocześniejszym, jeślim chodzi o rozwój gospodarczo – społeczny.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja, którą przedstawił na spotkaniu w Słupsku prof. Jacek Zaucha z Instytutu Morskiego w Gdańsku

Warto wiedzieć, że bardzo ważne jest planowanie przestrzenne na morzu. Polska w tym zakresie jest najbardziej zaawansowana. Powstaje projekt zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich,obejmujący nie tylko nasze morze terytorialne, ale też polską wyłączną strefę ekonomiczną. Koordynatorem tworzenia tego planu zagospodarowania jest Urząd Morski w Gdyni.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *