Ochrona więzień przed koronawirusem w Polsce i za granicą. Zakazy wizyt wprowadzono m.in. w Słowacji, Portugalii, Litwie, Włoszech oraz w niemieckim w więzieniu w Heinsberg. W Polsce mogą zostać zarządzone obostrzenia, bez uprzedzenia, w każdej jednostce penitencjarnej

Fot. Kazimierz Netka

Od 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce dokonywany jest profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym

Polska Służba Więzienna na bieżąco dostosowuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), a także stale analizuje decyzje władz więziennictwa w krajach europejskich związane z zagrożeniem koronawirusem – poinformował nas mjr  Marek Stuba – Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Całkowity zakaz wizyt w więzieniach wprowadzono na Słowacji, Portugalii, Litwie, Włoszech oraz w niemieckim w więzieniu w Heinsberg (land Nadrenia Północna Westfalia) jak również w Braunschweig (pierwsze w Dolnej Saksonii podejrzenie koronawirusa w więzieniu). Dodatkowo na Słowacji mierzona jest temperatura funkcjonariuszom i pracownikom.

W Izraelu wprowadzono zakaz widzeń w więzieniach o zaostrzonym rygorze (dla terrorystów).

Rumunia wprowadzi całkowity zakaz widzeń jeżeli zaistnieje taka potrzeba.  W Czechach, Estonii, Austrii, Belgii, Irlandii i Wielkiej Brytanii nie wolno wchodzić na teren zakładów karnych osobom z podwyższoną temperaturą. W Irlandii odwiedzający są dodatkowo badani przez lekarza. W Szwajcarii, Izraelu, Hiszpanii, Rumunii i Austrii widzenia odbywają się bez bezpośredniego kontaktu – w pomieszczeniach oddzielonych szybą. Dodatkowo w Szwajcarii wprowadzono zakaz widzeń w więzieniach, w których nie ma możliwości realizowania widzeń przez szybę. W Słowenii wprowadzono widzenia przez szybę w więzieniach leżących przy granicy z Włochami oraz we wszystkich więzieniach wprowadzono zasadę uczestniczenia w widzeniu tylko jednej osoby dorosłej. Chorwacja, w części więzień wprowadziła widzenia przez szybę.  W kilku niemieckich landach zalecono ograniczenie widzeń z bliskimi do ustawowego minimum 1 godziny na miesiąc. W Hiszpanii wstrzymano wyjścia grupowe i pracę na zewnątrz, oprócz jednostek typu otwartego. W Słowacji do 15 marca wstrzymano zatrudnienie zewnętrzne. W Rumunii wszystkie wyjścia osadzonych na zewnątrz (praca, przepustki) są wstrzymane do odwołania.

W polskich więzieniach dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Zgodnie z zaleceniami GIS, 32 osadzonych, którzy przed umieszczeniem w zakładzie karnym przebywali w krajach,  gdzie występuje koronawirus, poddano profilaktycznej obserwacji w warunkach izolacji.  Wszyscy oni nie mają objawów choroby. Dziewięciu funkcjonariuszy Służby Więziennej znajduje się w kwarantannie i przebywa u siebie w domach, pod stałym nadzorem sanepidu. Nie mają objawów chorobowych.

10 marca br. do Aresztu śledczego w Świdnicy nie przyjęto mężczyzny, doprowadzonego przez policję, który podejrzany był o zakażenie koronawirusem.  Policjanci przewieźli go  do szpitala zakaźnego we Wrocławiu, gdzie do tej pory przebywa. Decyzją sądu rejonowego mężczyzna otrzymał odroczenie terminu wykonania kary pozbawienia wolności.

Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności) pozostały w domach.

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych dokonywany jest profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, podejmowana jest  decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili i bez uprzedzenia mogą zostać wprowadzone w każdej jednostce penitencjarnej w kraju obostrzenia lub całkowity zakaz widzeń. W sytuacji zagrożenia możliwe jest wstrzymane przepustek i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, zatrudnienia zewnętrznego, zajęć o charakterze zbiorowym, odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zostali zobligowani do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacjami w zakresie profilaktyki, przebiegu i zaleceń postępowania z osobami, u których podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie koronawirusem. Zakłady karne i areszty śledcze zostały zaopatrzone w zapas wirusobójczych płynów dezynfekcyjnych, środków higienicznych i medycznych, w tym maseczek ochronnych. Zapewnione jest także odpowiednie zaplecze sanitarne.

Opracowano również kryteria kwalifikacji osadzonych, wobec których istnieje zagrożenie zakażenia koronawirusem. Wytyczne te są dostosowane do konkretnych zakładów karnych i aresztów śledczych z uwzględnieniem zaleceń Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Jednostki pozostają z nimi w stałym kontakcie.

Wytycznym dotyczą osób zgłaszających się lub doprowadzanych do jednostek penitencjarnych, które spełniają kryteria kliniczne (mają objawy choroby) lub kryteria epidemiologiczne (podróżowały lub przebywały w regionie, w którym podejrzewa się występowanie koronawirusa, miały kontakt z osobami, u których stwierdzono zakażenie lub przebywały w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono zakażonych pacjentów). Sanepid jest informowany o każdym takim przypadku – napisała ppłk Elżbieta Krakowska – Rzecznik Prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *