Odpowiedzialny biznes w Pomorskiem

Grupa Lotos, Grupa Polpharma oraz Polska Spółka Gazownictwa – to podmioty, które w Pomorskiem albo zrealizowały unikatowe przedsięwzięcia na rzecz społeczności, albo mają pomysły godne naśladowania w innych regionach kraju.

Monika Hinc i Zbigniew Canowiecki – Ludźmi, którzy Zmieniają Biznes

Uszczęśliwiaj dzieci; nie szkodź przyrodzie; dziel się swym bogactwem – to jedne z wielu zasad jakimi kierują się organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje, w swej działalności stosujące reguły społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR, co po angielsku znaczy: Corporate Social Responsibility. Co roku na temat ich nowych osiągnięć, dokonań, pomysłów godnych naśladowania, można przeczytać w specjalnym raporcie pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. Publikację tę wydaje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 31 marca 2016 roku prezentacja tego raportu za 2015 rok odbyła się w Warszawie. 25 kwietnia 2016 roku, przedstawiono owo opracowanie w Gdańsku.

DSCN6766O szczegółach poinformowała nas Agnieszka Siarkiewicz – menedżerka promocji i komunikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przytaczając też wypowiedzi reprezentantów Grupy Lotos i Grupy Polpharma.

Łącznie do Raportu zgłosiło swoje praktyki 137 firm, a wśród nich 35 reprezentuje sektor MŚP. Raport stanowi więc przegląd odpowiedzialnego biznesu pod względem sektorowym, ale również branżowym. Grupuje dobre praktyki według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Najwięcej praktyk w tegorocznej edycji Raportu zawierają obszary „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” oraz „praktyki z zakresu pracy”.

DSCN6774Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz istotniejsza dla firm działających w Polsce. Z roku na rok wzrasta liczba realizowanych w tym zakresie praktyk, co potwierdza tegoroczna odsłona Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, do której zgłoszono rekordową liczbę działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – 813 (suma praktyk zgłaszanych po raz pierwszy i długoletnich; w ubiegłym roku łącznie było 684). Wśród nich znalazły się inicjatywy realizowane na Pomorzu, w tym przez firmy Grupa Lotos i Grupa Polpharma – partnerów regionalnego ogłoszenia Raportu – informuje Agnieszka Siarkiewicz.

DSCN6769Na zdjęciu: Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (z lewej) i Miłosz Marchlewicz z Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Fot. Kazimierz Netka.

– Regionalne spotkanie to zawsze dobra okazja do kontaktu z lokalną społecznością w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ten sposób różni interesariusze firm zyskują dostęp do informacji o aktywności działających na ich terenie firm, mogą z przedstawicielami biznesu bezpośrednio porozmawiać o wyzwaniach i problemach regionu, dowiedzieć się więcej o dotyczących ich programach. Firma z kolei rozwija dialog z przedstawicielami poszczególnych grup interesariuszy, co dla firm odpowiedzialnych społecznie jest zawsze szczególnie ważne.

Pani dyrektor, podczas spotkania w Gdańsku, bardzo serdecznie powitała osoby uhonorowane w konkursie: „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W pierwszej edycji tej ogólnopolskiej rywalizacji, w kategorii „Sektor pozabiznesowy”, zwyciężyli: Zbigniew Canowiecki – prezes zarządu „Pracodawcy Pomorza” (uzasadnienie: za szeroko zakrojoną i wieloaspektową działalność na rzecz popularyzacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z Pomorza), a także Monika Hinc, prezes Fundacji Inicjowania Rozwoju “UP Foundation” (uzasadnienie: za stworzenie platformy współpracy z ponad 20 instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi promującej ideę społecznej odpowiedzialności na rzecz rozwoju lokalnego na Pomorzu. Za rozwój, tworzonych w ramach współpracy międzysektorowej, kluczowych projektów Fundacji, jak Forum Inicjowania Rozwoju, czy Fundusz Grantowy).

DSCN6772Forum Odpowiedzialnego Biznesu, oprócz swej codziennej działalności, pragnie też być miejscem, gdzie powstają nowe idee. Pragnie popularyzować, mało znaną w Polsce, Kartę Różnorodności. Inicjatywa tej Karty zrodziła się we Francji, w 2008 roku – przypomniała dyrektorka Marzena Strzelczak. – Karta Różnorodności jest deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania.

W Polsce Karta Różnorodności ma około 130 sygnatariuszy. To zdecydowanie za mało jak na kraj liczący prawie 40 milionów mieszkańców.

Podczas regionalnego ogłoszenia raportu w Gdańsku Grupa Lotos zaprezentowała realizowane przez tę firmę, wybrane praktyki CSR, które znalazły się na łamach Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”. Są to np. Fundusz grantowy w ramach Forum Inicjowania Rozwoju, Kampania „Pomaganie przez tankowanie”, Program adaptacyjny dla nowo zatrudnionych pracowników „Wsparcie na starcie” czy Projekt „Rusz się z Lotos Running Team”. To tylko niektóre z 13 przykładów dobrych praktyk „Lotosu” opisane w Raporcie FOB, które przybliżone zostały podczas wydarzenia.

DSCN6800Na zdjęciu, pośrodku: Jowita Twardowska, zastępca dyrektora generalnego ds. korporacyjnych, dyrektor Komunikacji i CSR Grupy Lotos. Fot. Kazimierz Netka.

– „Lotos” jako Partner Strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat zgłasza swoje projekty do tej najważniejszej publikacji FOB – podsumowuje Jowita Twardowska, zastępca dyrektora generalnego ds. korporacyjnych, dyrektor Komunikacji i CSR Grupy Lotos. – Tak duża liczba zakwalifikowanych dobrych praktyk Lotosu utwierdza w przekonaniu, że przyjęta przez nas polityka prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny zmierza w dobrym kierunku. Pozwala nam to kształtować dobrą pozycję firmy i wspiera budowę przewagi konkurencyjnej na rynku.

Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się także z działaniami CSR Polpharmy. Prezentacja dotyczyła czterech z 11 praktyk firmy ujętych w raporcie: wdrożenia strategii CSR i Kodeksu Postępowania Dostawców, a także kampanii „Ciśnienie na życie” oraz charytatywnej sztafety jubileuszowej POLPRUN, w której wzięło udział ponad 700 pracowników.

DSCN6832Na zdjęciu:Magdalena Rzeszotalska, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharmy, przedstawia dokonania swej firmy w społecznej odpowiedzialności. Fot. Kazimierz Netka.

– Coroczny Raport FOB jest dla nas i wielu innych firm źródłem cennych inspiracji Magdalena Rzeszotalska, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharmy. – Stale rosnąca liczba publikowanych praktyk oraz ich pomysłowość i dojrzałość pokazują rozwój idei CSR w Polsce. Cieszymy się, że wśród najlepszych praktyk wybranych do raportu znalazło się aż 11 inicjatyw Polpharmy. Ucząc się od innych, chętnie dzielimy się również swoim doświadczeniem, a Raport FOB jest do tego znakomitym forum.

O tym, czy warto łączyć siły, czyli o współpracy międzysektorowej mówiły: Jowita Twardowska – dyrektor ds. komunikacji i CSR, zastępca dyrektora generalnego ds. korporacyjnych, Grupy Lotos; Magdalena Rzeszotalska – dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR Grupy Polpharma; Monika Michałowska – koordynator CSR i komunikacji w spółce Ambra; Monika Hinc – prezes Funduszu Inicjowania Rozwoju; Agnieszka Dejna – reprezentantka Browaru Spółdzielczego w Pucku.

DSCN6827Na zdjęciu: Uczestnicy regionalnego omawiania Raportu podczas spotkania w Olivia Business Centre. Fot. Kazimierz Netka.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku – informuje Agnieszka Siarkiewicz, menedżerka promocji i komunikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej w portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Więcej o Raporcie na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/pracownik-wazniejszy-od-klienta/

DSCN6839Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 15 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Grupa Lotos

DSCN6793“Lotos” to pionowo zintegrowany koncern naftowy, którego działalność ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka prowadzi działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej, a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych. Lotos posiada jedną trzecią udziałów w krajowym rynku sprzedaży paliw. Lotos jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wchodzi m.in. w skład prestiżowego indeksu RESPECT Index, zrzeszającego spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Grupa Lotos zaczęła powstawać w 1971 roku. Wówczas zapadła decyzja o rozpoczęciu w Gdańsku budowy rafinerii.

Grupa Polpharma

DSCN6838Polpharma jest największym krajowym producentem leków i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Należy do grona 20 największych firm generycznych na świecie. Aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Zatrudnia około 7500 osób, z czego ok. 4300 w Polsce. Posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji i Kazachstanie oraz 7 ośrodków badań i rozwoju. Portfolio Polpharmy obejmuje około 600 produktów ze wszystkich grup terapeutycznych. Mottem działania Polpharmy jest hasło „Ludzie pomagają Ludziom”. Początki tego przedsiębiorstwa sięgają 1935 roku. Wtedy, na Kociewiu, w Starogardzie Gdańskim, powstała Polska Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna „Polpharma”.

Gazownictwo w EduParku

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno dokonanie w ramach CSR w Pomorskiem, a urzeczywistnione przez Polską Spółkę Gazownictwa.

IMG_2569– Zorganizowany przez trójmiejski EduPark, przy wsparciu PSG projekt „Bezpieczna energia z Polską Spółką Gazownictwa” został wyróżniony przez ekspertów CSR. Ta wartościowa inicjatywa edukacyjna została opublikowana w prestiżowym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, którego wydawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Oprócz projektu „Bezpieczna energia z Polską Spółką Gazownictwa” w raporcie znalazło się aż 13 innych praktyk realizowanych przez PSG – informuje Aleksandra Baldys – rzecznik prasowy, kierownik Biura Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa. – Wyróżniony projekt „Bezpieczna energia z Polską Spółką Gazownictwa” zrealizowano na terenie gdańskiego EduParku w 2015 r. Ta wyjątkowa inicjatywa edukacyjna obejmowała niecodzienny piknik rodzinny oraz konferencję naukową dla klas IV – VI szkół podstawowych. Atrakcje w ramach projektu miały na celu pokazanie zalet gazu ziemnego jako ekologicznego źródła energii oraz konieczności rozwoju nowych, przyjaznych środowisku technologii pozyskiwania energii a także przekazanie wiedzy dot. bezpiecznego użytkowania gazu. Odbył się także widowiskowy pokaz doświadczeń chemicznych oraz zwiedzanie specjalnej ekspozycji naukowej dla dzieci.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG)

DSCN6776PSG jest czołowym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Powstała w 2013 roku z połączenia sześciu spółek gazowniczych należących do Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Zarządza siecią ponad 170 tysięcy km gazociągów, które dostarczają gaz do blisko 7 milionów odbiorców. W 2014 roku PSG zanotowała przychody na poziomie 4,21 mld zł, przy zysku netto na poziomie 850 mln zł. Spółka dystrybuuje 97 procent gazu na polskim rynku (ponad 9,7 mld m3 gazu) rocznie. Do zadań Polskiej Spółki Gazownictwa należy prowadzenie ruchu sieciowego, rozbudowa, konserwacja oraz remonty sieci i urządzeń, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. Spółka świadczy usługę transportu paliwa gazowego na bazie umów zawartych z przedsiębiorstwami zajmującymi się sprzedażą paliwa gazowego.

Polska Spółka Gazownictwa zatrudnia ponad 10 000 osób. Swoją działalność prowadzi w oparciu o sześć oddziałów zlokalizowanych w Gdańsku, Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zabrzu.

DSCN6786W popularyzowanie odpowiedzialnego biznesu włączają się też studenci. Na prezentacji Raportu FOB w Gdańsku, 25 kwietnia 2016 roku, społeczność studentów reprezentował Miłosz Marchlewicz z Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, student kulturoznawstwa w Uniwersytecie Gdańskim. Liga Odpowiedzialnego Biznesu to – jak czytamy na stronie internetowej http://lob.org.pl/o-lob/co-to-jest-lob/ – program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *