Offshore 2 Hydrogen. 11 stycznia zostanie zainaugurowany w Gdańsku niezwykłe ważny proces tworzenia grupy roboczej do rozwoju wykorzystywania prądu z morskiego wiatru i produkcji zielonego wodoru. Grupa ma wskazywać drogę do osiągnięcia celów wyznaczonych przez Komisję Europejską w zakresie dekarbonizacji. Organizatorem jest RIGP

Fot. Kazimierz Netka.

Opracowane zostaną wstępne ramy regulacyjne do przedłożenia organom administracyjnym

W grudniu, przez świętami, zorganizowano potkanie sygnatariuszy Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku. Temat brzmiał: „Offshore i wodór w synergii dla rozwoju zielonej energetyki”.

Podczas tej konferencji wypowiadali się przedstawiciele różnych przedsiębiorstw, organizacji, instytucji związanych z zieloną transformacją. O planach Komisji Europejskiej mówił Marek Przeor – dyrektor zajmujący się polityką klastrową w Dyrekcji Generalnej Przemysłu i Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej.

Fot. Kazimierz Netka.

Niezwykle interesujące było też wystąpienie dyrektor Żanety Kłostowskiej – menedżerki Klastra Technologii Wodorowych, reprezentującej Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, ekspertki w międzynarodowych projektach Green Skills for Hydrogen, HyPOP, H2Global, H2Excellence. Temat jej wykładu brzmiał: „Nowe Horyzonty Energetyki: Synergia sektora offshore i technologii wodorowych”, a tytuł prezentacji: „Offshore₂Hydrogen – Międzysektorowa Grupa Robocza”.

Na ilustracji: slajd z prezentacji, która przedstawiła pani dyrektor Żaneta Kłostowska.

– Na samym początku chciałam podziękować za zaproszenie i za możliwość wzięcia udziału w organizacji tego wydarzenia. Reprezentuję Klaster Technologii Wodorowych, jestem menadżerem i kieruję działaniami związanymi z budową gospodarki wodorowej nie tylko na Pomorzu lecz także w aspekcie krajowym i ogólnoeuropejskim – powiedziała pani dyrektor Żaneta Kłostowska.

Na ilustracji: slajd z prezentacji, która przedstawiła pani dyrektor Żaneta Kłostowska.

Nie ma i nie będzie wodoru bez offshoru. To jest bezapelacyjna kwestia dlatego widzimy się tutaj dzisiaj rozmawiamy i będziemy poruszać tę niezwykle istotną kwestię – zaakcentowała pani dyrektor Żaneta Kłostowska. – Dlatego postanowiliśmy, słuchając głosu rynku, patrząc na działania, które są podejmowane na całym świecie, utworzyć grupę roboczą, międzysektorową, Offshore to Hydrogen.

Na ilustracji: slajd z prezentacji, która przedstawiła pani dyrektor Żaneta Kłostowska.

Przywołując kilka wartości obrazujących plany wykorzystania i produkcji wodoru, pani Żaneta poinformowała, że aktualne wodór stanowi niecałe 2% koszyka energetycznego Unii Europejskiej, z czego zielony wodór to zaledwie 1%. Według najnowszych badań odnawialne źródła energii mają stanowić znaczną część tego koszyka energetycznego, z czego wodór mógłby stanowić aż do 20 procent szczególnie w dekarbonizacjach ciężkich do – elektryfikacji obszarów przemysłu czy transportu. Jeżeli mówimy o potencjale morskich farm wiatrowych w polskiej strefie brzegowej, to ściągają one 18 gigawatów. Natomiast według szacunków ekspertów branżowych, ten potencjał jest znacząco wyższy – do aż 33 gigawatów. Jeżeli będziemy realizować cele dyrektywy Red 3 w zakresie RFNBO (Renewable fuels of non-biological origin – Paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego) to będziemy zmuszeni rozwinąć odnawialne źródła energii w tym również źródła wiatrowe na lądzie i na morzu. Będzie to od 3 do 6 gigawatów energii wiatrowej potrzebne do produkcji zielonego wodoru.

Celem stworzenia grupy roboczej, do której zapraszamy przede wszystkim biznes, bo otoczenie biznesowe buduje naszą gospodarkę, daje możliwości, rozwija local content, tworzy nowe miejsca pracy. Zapraszamy organy z samorządowe, a także wszystkie organizacje pozarządowe, które chcą wspierać transformację energetyczną, rozwój nowych miejsc pracy, a przede wszystkim dekarbonizację, która jest niezwykle ważna w kontekście coraz bardziej pogłębiających się zmian klimatycznych – powiedziała pani Żaneta Kłostowska.

W ramach grupy roboczej utworzymy i pokryjemy cały łańcuch wartości wodoru i offshoru zaufanymi podmiotami, bo ważne jest aby budując łańcuch wartości ufać sobie i biznesowo zrealizować różnego rodzaju zobowiązania, ale także wykonywać naszą pracę terminowo.

W ciągu przyszłego roku, podczas sześciu spotkań konsultacyjnych – w międzyczasie będziemy pracować nad raportem, który podsumuje możliwości naszego niezwykłego regionu, a także łańcucha wartości oraz zapotrzebowania oraz perspektywy dla produkcji zielonego wodoru z naszych farm wiatrowych. Zainicjujemy płaszczyzny do współpracy międzysektorowej, która jest tak istotna, niezwykle ważna abyśmy mogli wyprodukować wodór ale przede wszystkim wypełnić cele porozumienia paryskiego i się dekarbonizować – powiedziała pani dyrektor.

Na ilustracji: slajd z prezentacji, która przedstawiła pani dyrektor Żaneta Kłostowska.

Jeśli chodzi o harmonogram prac grupy roboczej – wytypowaliśmy 6 krytycznych obszarów, w których powinniśmy podjąć działania, prowadzić dialog, rozmawiać i wytworzyć wspólnie ze wszystkimi sygnatariuszami, zainteresowanymi podmiotami, wstępne ramy regulacyjne, które zostaną przedłożone organom administracyjnym, aby przyśpieszyć możliwość produkcji wodoru z wykorzystaniem elektryczności pochodzącej z morskich farm elektrowni wiatrowych.

W styczniu odbędzie się inauguracja pierwszego spotkania międzysektorowej grupy roboczej, a także zostanie przedstawiona analiza prawna i organizacyjna dotycząca tych dwóch i niezwykle ważnych obszarów.

W marcu poruszymy tematykę infrastruktury, także możliwości i charakter magazynowania energii, w w tym głównie wodoru.

W maju będziemy dyskutować o przesyle wodoru i bezpieczeństwie bo bezpieczeństwo jest kluczem do tego abyśmy mogli rozwijać produkcję wodoru z morskich farm wiatrowych.

W lipcu będziemy rozmawiać o integracji bo sama produkcja i połączenie offshore wind z wodorem wymaga też przejścia barier technologicznych, a także dobrania odpowiednich systemów do zintegrowania, ale także do obsługi późniejszego serwisu, mając przy tym na uwadze aspekt ekonomiczny.

We wrześniu będziemy dyskutować o infrastrukturze i logistyce.

W październiku poruszymy kluczową kwestię dla naszego regionu – czyli rolę portów i dolin wodorowych w ekosystemie wodorowo – offshorowym.

Na ilustracji: slajd z prezentacji, która przedstawiła pani dyrektor Żaneta Kłostowska.

Na koniec roku podsumujemy pracę naszej grupy roboczej podczas konferencji, o której dacie będziemy informować na bieżąco – powiedziała pani dyrektor Żaneta Kłostowska. – Jeszcze raz serdecznie zapraszam na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 11 stycznia na Politechnice Gdańskiej. Patronat nad pierwszym spotkaniem objął Rektor Politechniki Gdańskiej. Jeśli macie państwo jakiekolwiek pytania to zachęcam do kontaktu.

Organizatorem wydarzenia pt. „Grupa robocza Offshore2Hydrogen”, które odbędzie się 11 stycznia 2024 roku, jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Więcej wiadomości znajduje się na stronie: Klaster – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (klasterwodorowy.pl) .

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *