Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, Mariusz Pokrzywinski, nagrodził społecznego inspektora Andrzeja Kuśmierczyka – Laureata Krajowego. Z powodu pandemii, taka uroczystość nie mogła zostać zorganizowana na Zamku Królewskim w Warszawie. Do spotkania i ogólnopolskiego uhonorowania Laureatów SIP 2020 jednak dojdzie na Zamku, w przyszłym roku – zapewnił Główny Inspektor Andrzej Kwaliński

Fot. Kazimierz Netka.

Społeczni inspektorzy oczyszczają zakłady z zagrożeń. Dzięki temu zatrudnieni wykonują swe zadania w bezpieczniejszych warunkach.

Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem w miejscu pracy? Można powiedzieć, że koleżanka czy kolega, z którymi jesteśmy w hali produkcyjnej albo w jednym pokoju. Naszym sprzymierzeńcem jest też szef firmy, czy bezpośredni przełożony. Jest jeszcze ktoś, kto nie zawsze bywa doceniany, a dzięki niemu wychodzimy z pracy zdrowi , nie ulegamy wypadkom, a dyrekcja firmy może chwalić się sukcesami i dostaje nagrody, np. za działania w zakresie CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Ci nie zawsze doceniani nasi przyjaciele to społeczni inspektorzy pracy (SIP). Oni często pierwsi zauważają zagrożenia wypadkami i najszybciej ostrzegają. Dlatego, inspektorzy ci powinni być nagradzani, odznaczani.

Fot. Kazimierz Netka

Co roku wyróżniający się społeczni inspektorzy pracy są nagradzani przez Głównego Inspektora Pracy. Uroczystości z tej okazji odbywają się w miejscu bardzo niezwykłym, bo na Zamku Królewskim w Warszawie. Tak miało być również w 2020 roku. Niestety, pandemia te plany pokrzyżowała i nagradzania społecznych inspektorów pracy odbywają się na szczeblu województw.

Działania społecznych inspektorów pracy jest przykładem stosowania w firmach zasad CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu.

CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR)odpowiedzialność przedsiębiorstw, korporacji za ich wpływ na społeczeństwo. Warto wiedzieć, że prowadzenie działalności biznesowej odpowiedzialnej społecznie, jest niezupełnie tym samym co public relations (PR).

CSR to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej. Public relations to strategie informowania o tym, przekonywania do proponowanych rozwiązań i budowanie klimatu akceptacji do poczynań firmy, czyli działania wspierające budowanie reputacji i kreowanie odpowiedniego, założonego wizerunku. Realizacja programów CSR i działania PR w firmie, w perspektywie długofalowej mogą i powinny prowadzić do wzrostu wartości firmy, a tym samym do poprawy jej konkurencyjności – czytamy na stronie internetowej Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl) .

Fot. Kazimierz Netka

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć 18 grudnia 2020 roku, w takiej uroczystości, zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. Tam uhonorowany został Andrzej Kuśmierczyk – Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Spółce Wodno – Ściekowej Swarzewo. Wyróżnienie Laureat otrzymał z rąk Mariusza Pokrzywinskiego – Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku. W uroczystości uczestniczyli też m.in.: Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Spółce Wodno-Ściekowej „Swarzewo” – Mariusz Topór; nadinspektor pracy kierownik Oddziału OIP w Wejherowie – Ewa Krzoska-Barton; nadinspektor pracy koordynator Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Gdańsku – Aleksander Zając oraz przedstawiciele mediów.

Szczegóły przekazali nam Katarzyna Dubicka-Szlija oraz Mariusz Miszewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku:

Wyróżnienie Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” dla społecznego inspektora pracy z województwa pomorskiego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w konkursie ogólnokrajowym „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” w gronie wyróżnionych przez Głównego Inspektora Pracy znalazł się Pan Andrzej Kuśmierczyk, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Spółce Wodno – Ściekowej Swarzewo.

Fot. Kazimierz Netka

Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Mogą w nim uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe. Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi.

Rokrocznie uroczystość wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy odbywała się na uroczystej Gali na Zamku Królewskim. Jednakże w związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju, Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, podjął decyzję o odwołaniu uroczystości.

Fot. Kazimierz Netka

W dniu 18 grudnia 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnienia w krajowym etapie konkursu Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy Panu Andrzejowi Kuśmierczykowi za zaangażowanie i wkład w działania zakładu pracy na rzecz poprawy stanu bhp oraz ochrony uprawnień pracowniczych. Podczas spotkania z Laureatem odtworzony został film z gratulacjami od Głównego Inspektora Pracy, w którym podkreślił on ogromną rolę społecznej inspekcji pracy, partnera i sprzymierzeńca Państwowej Inspekcji Pracy, zwłaszcza w czasie trwającej epidemii. W imieniu Głównego Inspektora Pracy, Laureatowi wyróżnienie wręczył Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski. W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Spółce Wodno-Ściekowej „Swarzewo” Mariusz Topór; nadinspektor pracy kierownik Oddziału OIP w Wejherowie Ewa Krzoska-Barton; nadinspektor pracy koordynator Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Gdańsku Aleksander Zając oraz przedstawiciele mediów. Serdecznie gratulujemy przyznanego wyróżnienia – napisali Katarzyna Dubicka-Szlija i Mariusz Miszewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy, podczas swej wypowiedzi, wyraził nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się podwójna uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie – spotkają się tam Laureaci z 2020 i 2021 roku.

Na ilustracji: Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy. Źródło: film GIP

Podobnie odbędzie się to w Gdańsku – zostaną docenieni na szczeblu wojewódzkim Laureaci Konkursów z lat 2020 – 2021. Do tych uroczystości jest jeszcze prawie rok, ale w piątek, 18 grudnia 2020 roku, podczas uhonorowania pomorskiego Najlepszego Społecznego Inspektora Pracy ‘2020, była okazja do rozmów, wspomnień, podsumowań.

Jednymi z zadań społecznych inspektorów pracy jest m.in. zwracanie uwagi na nieprawidłowości, zagrożenia bezpieczeństwa w firmie, czy nieodpowiedzialne, nieostrożne, ryzykowne postępowanie zatrudnionych. Czy więc miał Pan jakieś przykrości związane z pełnieniem funkcji społecznego inspektora pracy?

Mona powiedzieć, że były nieporozumienia – mówił Laureat Andrzej Kuśmierczyk. Trzeba się z tym liczyć, że nikt do końca nie będzie zadowolony, Ludzie jednak potrafią zrozumieć, po jakimś czasie, że działania społecznego inspektora przynoszą odpowiedni skutek – nie szkodę, lecz pożytek.

Fot. Kazimierz Netka

Bardzo pozytywnie o działalności Andrzeja Kuśmierczyka wypowiadał się także Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Spółce Wodno-Ściekowej „Swarzewo” Mariusz Topór.

Spostrzeżenia i wnioski społecznych inspektorów pracy nie zawsze przypadają do gustu właścicielom czy dyrektorom firm, Zwłaszcza, gdy spełnienie postulatów SIP wiąże się z wydanie sporych sum pieniędzy, na przykład w poprawę wentylacji w dużej hali sitopiaskowników. Koszt: 150 000 złotych. Szef wypominał to społecznemu inspektorowi przez 5 lat. W efekcie jednak, zysk był 10-krotnie wyższy od nakładów.

W Pomorskiem w przedsiębiorstwach przybywa społecznych inspektorów pracy – mówili Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski i koordynator Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Gdańsku Aleksander Zając. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku był inicjatorem w skali kraju nagradzania społecznych inspektorów pracy.

Więcej wiadomości na temat zasad CSR można dowiedzieć się, zaglądając na stronę internetową Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl) .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *