Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku sprawdza m.in. żurawie. Kontroluje nawet małe budowy. Może wejść także na inwestycje realizowane przez wojsko i policję. OIP prowadzi działania promocyjne, prewencyjne wśród rolników

Fot. Kazimierz Netka.

Strategia dochodzenia do bezwypadkowych zakładów pracy. Czy jest możliwe osiągnięcie tego celu? Pewnie się nie uda, ale do doskonałości trzeba dążyć

 

Fot. Kazimierz Netka

Upadki z wysokości; uderzenia wysięgnikami; pojazdami; porażenia prądem; wpływ szkodliwych substancji – takie mogą być zagrożenia na budowach. Największe natężenie podobnych sytuacji istnieje na terenie niewielkich inwestycji. Bardzo narażeni są cudzoziemcy, słabo znający język polski. Dlatego, w bieżącym roku Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, skoncentruje się m.in. na kontroli małych budów. O szczegółach poinformowali w czwartek, 10 czerwca 2021 roku, w Gdańsku: Agnieszka Dobrodziej – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy (OIP) w Gdańsku oraz Nadinspektor Aleksander Zając – Koordynator Sekcji Prewencji i Promocji OIP Gdańsk.

Fot. Kazimierz Netka

Z powodu oszczędności, kosztem zatrudnionych, w zakładach dochodzi do zaniedbań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – wynika ze spostrzeżeń inspektorów OIP. Największe nasilenie tych nieprawidłowości występuje na małych budowach. Pracownicy, pracobiorcy nie są należycie zabezpieczani. Nie wyposaża się ich w odpowiednia odzież ochronną. Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej to często fikcja. W rzeczywistości zatrudnieni na tej zasadzie często pracują jak ci co mają umowy o pracę. Podobnie jest w przypadku umów o dzieło. W rzeczywistości zatrudnieni w taki sposób i tak pracują pod nadzorem kierownika budowy, czyli powinni posiadać umowy o pracę.

Celem kontroli małych budów jest przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia – w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Chodzi np. o odpowiednie zabezpieczanie przed np. możliwościami wpadnięcia do wykopu, porażenia prądem, potknięcia, upadku z rusztowań, z dachów czy innych miejsc podczas pracy na wysokościach.

Kontrole są przeprowadzane również po godzinie 15.30, a także w soboty, o różnych porach dnia. Zdarza się bowiem, że do godziny 15 pracuje legalnie zatrudniania ekipa, a później i w dni wolne zatrudniane są nieformalnie inne osoby

Drugim kierunkiem działań OIP w Gdańsku są w bieżącym roku m.in. bardzo specjalistyczne kontrole użycia żurawi budowlanych – wieżowych i szybkomontujących. To są urządzenia dozorowane. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) wydaje zezwolenia na ich funkcjonowanie. Żuraw to maszyna wypadkogenna – w swej przestrzeni roboczej, czyli tak daleko, jak sięga jego ramię. Operator takiego urządzenia musi mieć wysokie kwalifikacje. Zdarza się, że żurawie obsługiwane są osoby z innych krajów, słabo znające język polski. Nie rozumieją sygnalisty, hakowego. Dlatego, w kontrolach uczestniczą pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego, prawnicy, sprawdzający budowę pod kątem prawa pracy oraz kontrolujący czas pracy operatora żurawia. Kabina operatora jest niewielka; nie wszystkie są klimatyzowane. W zeszłym roku, na skontrolowanych 40 żurawi, w co trzecim podmiocie stwierdzono naruszenia w zakresie przygotowania do pracy operatorów, hakowych, sygnalistów: nie byli wyposażeni odpowiednią odzież – ubrania ochronne, nie zapoznawano pracowników z instrukcją bhp przy pracach transportowych.

Pomorski OIP w Gdańsku nie tylko kontroluje. Prowadzi działania zapobiegawcze, prewencyjne i promuje prawidłowe zachowania. Najlepsi są nagradzani, m.in. w konkursie „Buduj Bezpiecznie”. Do tegorocznej jego edycji zgłoszono już 10 budów. Rozstrzygniecie odbędzie się w październiku. OIP Gdańsk współpracuje w działaniach promocyjnych i prewencyjnych z partnerami społecznymi, np. ze związkami zawodowymi. Raz w miesiącu porady będą udzielane przez inspektorów gdańskiego OIP w siedzibach partnerów społecznych. Mariusz Pokrzywinski – Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku podpisał w tej sprawie 10 deklaracji.

Praktycznie, OIP Gdańsk może kontrolować prawie wszystkie budowy; nawet te prowadzone przez wojsko i policję.

Fot. Kazimierz Netka

Trochę poza tą kontrolą pozostają budowy rolników indywidualnych. Tutaj OIP Gdańsk wkracza z poradami, instrukcjami, czyli prowadzi działania prewencyjno – promocyjne. Przykładem tego może być trwający od lat konkurs plastyczny dla dzieci, pt. „ Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”. Uroczyste podsumowanie tegorocznego wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”, organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku wspólnie z Oddziałem Regionalnym KRUS w Gdańsku, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Gdańskim Ogrodem Zoologicznym oraz Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, odbędzie się 11 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Konkurs ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pomagającym podczas żniw w pracach w polu i obejściu oraz na to, by nie lekceważono zagrożeń, które mogą stać się przyczyną tragedii. Poprzez zabawę można uczyć dzieci prawidłowych postaw, wspomagając je wiedzą i tym samym przestrzegając przed zagrożeniami, a przy okazji uświadamiając dorosłych, przekazując im odpowiednią wiedzę.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *