OPZZ przypomina o uroczystościach majowych w Gdańsku. 1 maja – z uwzględnieniem ograniczeń w związku z pandemia. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi, a 3 maja – Święto Konstytucji, uchwalonej w Polsce 230 lat temu. Te wszystkie trzy uroczyste dni są dla nas, Polaków i wielu innych narodów, społeczności, wspólnot bardzo ważne

Źródło ilustracji: OPZZ.

Powinniśmy godnie uczcić uroczyste majowe dni, pamiętając o ostrożnościach w celu uniknięcia zarażeniem covid

Przed nami trzy dni świąt. Zaczynamy w sobotę, gdy przypada 1 Maja – zapamiętane jako dzień pochodów, na całym świecie. Te tradycje są kontynuowane. W Pomorskiem, w Gdańsku. Na pochodzie pierwszomajowy zaprasza OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W niedzielę jest Dzień Flagi – naszej narodowej, Biało-czerwonej. W poniedziałek -Święto Konstytucji pierwszej konstytucji w Europie i drugiej w świecie: Polskiej Konstytucji 3 Maja, uchwalonej w 1791 roku, czyli 230 lat temu.

– Zbliża się dzień 1 maja – Święto nas związkowców i Ludzi Pracy – napisał w zaproszeniu Adam Liszczewski – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego. Spotykamy się pod pomnikiem „Tym co za Polskość Gdańska” w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie o godzinie 11.00. Z uwagi na restrykcje związane z epidemią ograniczamy się tylko do obecności delegacji i ewentualnie przypadkowych przechodniów. Obowiązują maseczki, dystans i kultura osobista. W  imieniu Rady OPZZ woj. pomorskiego wiązankę białoczerwonych goździków złoży 4-osobowa delegacja.

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY 2021

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Dzisiaj niezwykły dzień – 1 maja, Święto Ludzi Pracy. Jesteśmy tu, aby jak od ponad stu lat, ludzie pracy na całym świecie – obchodzić Święto Pracy, czyli święto wszystkich tych, których jedynym źródłem dochodu jest praca własnych rąk i umysłu.

Rok temu jak i w tym roku, szykowaliśmy się do manifestacji pierwszomajowych w całym kraju. Chcieliśmy przypomnieć rządzącym, że powszechnie dostępna, dobrze zorganizowana i opłacana praca jest gwarantem stabilizacji i zadowolenia obywateli. Tego poczucia bezpieczeństwa nie mieliśmy wcześniej, nie mamy go tym bardziej teraz – w czasie trwającej pandemii COVID – 19.

Idea tego święta wyrosła na gruncie buntu przeciwko nieludzkim warunkom pracy i wykorzystywaniu ludzi pracy najemnej. I choć minęły lata i bardzo zmienił się świat, ludzie pracy nadal muszą upominać się o swoje prawa.

Źródło ilustracji: OPZZ

W naszym kraju nie brakuje problemów. Wciąż musimy walczyć o godziwe wynagrodzenie praktycznie we wszystkich branżach, od służby zdrowia, poprzez pracowników szeroko pojętego transportu i przemysłu, po pracowników sfery budżetowej. W każdej dziedzinie gospodarki nadal kolosalnym problemem jest udowodnienie, że szeregowy pracownik jest najważniejszym ogniwem prowadzenia biznesu, niezależnie od jego charakteru i przynależności.

Dzisiaj, w obliczu narastającego kryzysu słowo „praca” nabiera szczególnego znaczenia. Gospodarka rozsypuje się na naszych oczach. Zamykane są małe i wielkie przedsiębiorstwa, rwą się łańcuchy dostaw, zwalnia się pracowników oferując im co najwyżej głodowe zasiłki. Zaś ci, którzy codziennie, bez wytchnienia walczą z koronawirusem, a także ci, którzy muszą być przy swoich stanowiskach pracy, ponoszą konsekwencje wieloletnich zaniedbań, płacąc za to własnym życiem i zdrowiem.

W ostatnim okresie, jesteśmy świadkami zamachu na prawa pracy. Pandemia jaka dotknęła nasz świat i kraj spowodowała, że to pracownik ponosi największe koszty. Nie tylko chodzi o godziwe wynagrodzenia, ale o godność, o przyzwoite traktowanie, o szacunek dla pracy i pracowników przez pracodawców, a przede wszystkim przez przedstawicieli rządu. Ograniczanie praw pracowników w ostatnich latach też przybrało obraz epidemii. Strach się bać, że w niedalekiej przyszłości możemy być traktowani jako niewolnicy swego Pana. Trzeba skończyć z urabianiem pracowników przed każdymi wyborami i szachować kalkulacjami wyborczymi !!

Musimy walczyć także o to, by świadczenia emerytalne pozwoliły na godne życie ludziom, którzy zakończyli już aktywność zawodową, ale to przecież oni wnieśli swój wkład w budowanie zasobności naszego kraju – niezależnie od tego jaki był ustrój i kto pełnił w naszym kraju władze. Nie jesteśmy drugim sortem, nie ma na to naszego przyzwolenia.

My związkowcy, jesteśmy za tym, aby system pomocy społecznej był sprawny , ale i sprawiedliwy. Jasnym jest dla nas, że każdy obywatel ma prawo do godnej pomocy socjalnej w trudnej sytuacji życiowej. Ale nie może być tak, że z powodu tej pomocy nie opłaca się pracować !!.

Stąd walka o to, aby płaca minimalna była na przyzwoitym poziomie, przewyższającym poziom sumy wszystkie zasiłków społecznych. Każdy obywatel ma prawo do pracy i ma prawo oczekiwać szacunku oraz przede wszystkim ma prawo do godnego wynagrodzenia, a nie do godnej jałmużny.

Źródło ilustracji: OPZZ

Zwracamy rządzącym uwagę, że wszystkie WYBORCZE „prezenty”, wszystkie „plusy”, wszystkie „piątki”, to świadczenia ze środków uzyskanych z pracy naszej i tych pokoleń, które były przed nami, a także z pomocy unijnej. To MY sami jako Państwo Polskie, przystąpiliśmy dobrowolnie do struktur unijnych, godząc się na respektowanie reguł działania Unii Europejskiej.

Są wśród nas osoby o różnych światopoglądach i przekonaniach politycznych. Łączy nas szacunek do pracy!. Przypominamy rządzącym: to Polki i Polacy powierzają wam władzę. To Oni mogą wam ją odebrać. Bez Nich, żadne manipulacje i sztuczki wizerunkowe nie będą skuteczne!

Chcemy jednak także, aby pierwszy maja, był dniem radości, dumy i satysfakcji z efektów naszej pracy, która ma wpływ na nasze życie osobiste, na pomyślność naszych zakładów pracy, na pomyślność całego kraju i pozycję Polski w międzynarodowej społeczności.

                                                                          Adam Liszczewski

Przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego

Poniżej przedstawiamy Apel Pierwszomajowy OPZZ:

OPZZ – Apel 1 maja 2021

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *