Wyprawa Pomorzan po pieniądze na badania i rozwój. Jak zdobyć środki na kupno tego rodzaju usług – mówiono podczas webinarium, zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza i Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, we współpracy m.in. z Politechniką Gdańską, w ramach projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Komercjalizacja wiedzy, ekspansja przez innowacje w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza (ISP)

Chcesz podróżować? Zdobywać wiedzę? Poznawać świat? Musisz za takie wyprawy płacić. Nawet za te, które mają przynieść korzyści nie tylko tobie – gdy dokonasz jakiegoś odkrycia, innowacji, opatentujesz wynalazek. Skąd więc brać pieniądze na takie ekspedycje poznawcze, nawet, jeśli są to wyjazdy tylko z nazwy, ale na celu mają dokonanie badań i rozwój firmy?

Na czwartek, 29 kwietnia 2021 roku na taką wyprawę zaproszenie zostało wystosowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza (RIGP) oraz przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP). Oczywiście, wyjazd ograniczał się do tego, by zasiąść przed komputerem i wziąć udział w webinarium na temat: „Jak pozyskać dofinansowanie do 200 tys. zł na zakup usług B+R?”.

Skorzystaliśmy z tej możliwości. Tym bardziej, że zaproszenie, które wysłali Anna Kwaśnik – Koordynator Projektu „Granty B+R dla przedsiębiorstw” w RIGP oraz Maciej Frączek – Główny Specjalista ds. funduszy europejskich/Broker Eksportowy w ARP brzmiało bardzo zachęcająco:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z Agencją Rozwoju Pomorza serdecznie zapraszają pomorskich przedsiębiorców na spotkanie informacyjno – promocyjne mające na celu przedstawienie możliwości aplikowania o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo – rozwojowych o wartości do 200 tys. zł.

„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania usług B+R, realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza , Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Techtransbalt Sp. z o.o. (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Program webinarium obejmował następujące zagadnienia:

Źródła informacji o funduszach europejskich – Maciej Frączek – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku/ Agencja Rozwoju Pomorza SA:

Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu „Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw” – Anna Kwaśnik – Koordynator Projektu „Granty B+R dla przedsiębiorstw”. Zakres tematów: typy beneficjentów; preferowane projekty; poziom dofinansowania; kwalifikowalność wydatków; pomoc publiczna w projektach; zasady składania wniosków o dofinansowanie; kryteria oceny projektów; wybór projektów i podpisanie umów:

Odbyła się też dyskusja, był czas na zadawanie pytań, których padło mnóstwo i nie na wszystkie eksperci, w tym Piotr Markowski – Kierownik Projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”, zdążyli odpowiedzieć.

Oto niektóre z pytań: Czy etap 1 przy pisaniu wniosku uwzględnia pozycję, w której trzeba już przedstawić pomysł na badania. Czy sam pomysł na badania i dopasowanie ich do projektu będziemy omawiać w etapie 2 na wypracowaniu agendy badań? Co dokładnie oznacza „zasada konkurencyjności”? W jakim okresie (termin) można się ubiegać o granty? Czy duży przedsiębiorca może się ubiegać o grant i refundację? Czy wykonawcą może być spółka z o.o. (o ile znajdzie się na Państwa liście) czy tylko jednostki naukowe? W odniesieniu do kwalifikacji grantobiorcy – czy oprócz MŚP będą mogły uczestniczyć też duże przedsiębiorstwa? Proszę podać przykłady rezultatów z obszaru ekoefektywności – gdyż do tej pory w konkursach projektowych ewaluatorzy bardzo restrykcyjnie podchodzili do tego kryterium, tzn. że nowy rezultat, który przyczynia się do realizacji zrównoważonego rozwoju poprzez np. oszczędność zasobów – nie zalicza się do ekoefektywności. Czy przedmiotem realizacji prac B+R mogą być prace realizowane w obszarze żywność? Jeśli Państwo dostarczają wzór umowy z wykonawcą to czy zakłada on zasady dotyczące czasu wystawienia faktury i zapłaty? A co, jeżeli wybrana jednostka nie zgodzi się na zapisy wzoru umowy? Jeżeli wniosek nie przejdzie pierwszego naboru, czy przechodzi automatycznie na kolejny nabór czy trzeba składać kolejny raz wniosek ?

Organizatorzy obiecali, że odpowiedzi będą na stronie internetowej. Więcej wiadomości na temat wspomnianych grantów jest pod adresem: Mikrogranty B+R dla pomorskich przedsiębiorstw .

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *