ORLEN i GAZ-SYSTEM zwiększają możliwości importu LNG. Rocznie nawet do 6,1 mld metrów sześciennych. Zakończono proces rezerwacji mocy regazyfikacyjnych na projektowanym Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej, gdzie FSRU powstanie w 2028 roku. Niewykluczone, że zostanie zbudowany także FSRU 2

Na ilustracji: Schematyczna mapa poglądowa. Źródło: GAZ-SYSTEM S.A.

Spółka ORLEN złożyła zamówienie na 100% usług regazyfikacji udostępnianych przez GAZ-SYSTEM

Polska rozwija swe możliwości importu gazu ziemnego. Po zbudowaniu terminalu regazyfikacji LNG w Świnoujściu, realizowane są następne plany zwiększenia mocy pozyskiwania gazu dla naszego kraju i Europy, drogą morską. O szczegółach poinformowały nas Biura Prasowe Grupy ORLEN oraz Grupy GAZ-SYSTEM:

18 sierpnia 2023 r. spółki GAZ-SYSTEM i ORLEN podpisały umowę na usługi regazyfikacji Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej, który będzie stanowił ważny element infrastruktury importowej gazu dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt budowy Terminalu FSRU zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), przystosowanej do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Umowa regazyfikacyjna została podpisana w ramach procedury Open Season, w której spółka ORLEN złożyła zamówienie obejmujące 100% Usług Regazyfikacji udostępnianych przez GAZ-SYSTEM.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Pani Minister podkreśliła strategiczne znaczenie inwestycji realizowanej przez GAZ-SYSTEM oraz istotną rolę, jaką odgrywają obecnie dostawy LNG, szczególnie po zaprzestaniu importu gazu ziemnego z Rosji:

– Ubiegły rok, poprzez wydarzenia polityczne związane z wojną w Ukrainie, zupełnie odmienił kierunki dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej. Obserwujemy wzrost dostaw LNG z rynku światowego o ponad 60%. Polska korzysta z tego trendu i ma ambicje stać się gazowym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej – powiedziała Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

Terminal FSRU w Gdańsku wpisuje się w proces transformacji energetycznej i gospodarczej kraju, zakładającej przejście na mniej emisyjne źródła energii.

– Projekt Terminalu FSRU potwierdzony rynkowo przez Grupę ORLEN to kolejny element bezpieczeństwa energetycznego kraju opartego o racjonalne przesłanki ekonomiczne. Po ukończonych połączeniach transgranicznych z Danią, Litwą i Słowacją oraz rozbudowie Terminalu LNG w Świnoujściu, projekt ten zwiększy dywersyfikację gazową Polski oraz regionu Międzymorza – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Obecnie GAZ-SYSTEM obserwuje coraz większe zapotrzebowanie rynku na dostawy skroplonego gazu ziemnego, w związku z czym – w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie – już teraz prowadzi działania zmierzające do zwiększenia mocy regazyfikacyjnej Terminalu FSRU:

– Mając na uwadze rosnące zainteresowanie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej dywersyfikacją źródeł dostaw gazu w oparciu o LNG – prowadzimy obecnie procedurę Open Season dla FSRU 2. W przypadku jej pozytywnego przebiegu moglibyśmy uruchomić drugą jednostkę FSRU, która pozwoliłaby na zwiększenie mocy regazyfikacji o 4,5 mld m3 paliwa gazowego rocznie – powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Dla spółki ORLEN skroplony gaz ziemny jest jednym z filarów strategii dywersyfikacji i rozwoju długofalowego potencjału handlowego:

– Bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne Polski było i jest dla nas priorytetem. To właśnie potrzeba wzmocnienia tego bezpieczeństwa była jednym z powodów budowy silnego koncernu multienergetycznego. Dzięki połączeniu z LOTOSEM, PGNiG i Energą, mamy potencjał, aby angażować się w kolejne projekty istotne z punktu widzenia niezależności energetycznej kraju i regionu. Takim projektem jest pływający terminal LNG, który powstanie w Zatoce Gdańskiej i w którym ORLEN zarezerwował całą moc regazyfikacyjną. Łącznie z już działającym Terminalem im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, umożliwi to koncernowi odbiór całego LNG, które ma być dostarczane w ramach podpisanych przez nas kontraktów długoterminowych. Obecnie to prawie 14 mld m sześc. gazu. Taka ilość surowca, uzupełniona dostawami z Norwegii i własnym wydobyciem w kraju, pozwoli nam nie tylko w pełni zaspokoić potrzeby polskich odbiorców, ale także oferować gaz na sąsiednie rynki. W ten sposób ORLEN będzie gwarantem bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego nie tylko kraju, ale również innych państw regionu – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Obecnie Terminal FSRU w Gdańsku jest na zaawansowanym etapie projektowym. W lipcu br. GAZ-SYSTEM zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich trzech gazociągów lądowych realizowanych w ramach projektu FSRU: Kolnik – Gdańsk, Gardeja – Kolnik i Gustorzyn – Gardeja, które będą miały łączną długość ok. 250 km i średnicę 1000 mm. Budowa tych połączeń ma ruszyć w 2024 roku. W ramach części morskiej projektu FSRU trwają prace nad zaprojektowaniem stanowiska postojowego dla pływającego terminalu FSRU wraz z odcinkiem podmorskim gazociągu, który będzie zlokalizowany na dnie Zatoki Gdańskiej.

***

Terminal FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej jest jednym ze strategicznych projektów prowadzonych przez GAZ-SYSTEM. Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi odbiór większych ilości skroplonego gazu dostarczanego drogą morską z różnych rejonów świata. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Inwestycja posiada status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi FSRU dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przed inwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

ORLEN zwiększa możliwości importu LNG. Rocznie nawet 6.1 mld metrów sześciennych

Nawet 58 dostaw skroplonego gazu ziemnego w roku będzie mógł odebrać ORLEN w pływającym terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), który powstanie w Zatoce Gdańskiej. Koncern zawarł z GAZ-SYSTEM umowę na rezerwację zdolności regazyfikacyjnych gdańskiego terminala na poziomie 6,1 mld m sześc. rocznie. To kolejny etap wzmacniania niezależności energetycznej kraju i regionu – poinformowało Biuro Prasowe Grupy ORLEN

Pływający terminal w Gdańsku będzie posiadał możliwości wyładunku, składowania oraz prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie do 6,1 mld m sześc. paliwa gazowego rocznie. Uruchomienie jednostki, zgodnie z zapowiedziami realizującego inwestycję Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, planowane jest na 1 stycznia 2028 r.

Umowa rezerwacji mocy przyszłego terminala została zawarta na 15 lat. Rezerwacja usługi odbyła się w ramach procedury Open Season FSRU zorganizowanej przez GAZ-SYSTEM.

Gdański terminal będzie kolejnym, w którym Grupa ORLEN będzie odbierać dostawy LNG. Od 2016 roku spółka odbiera dostawy skroplonego gazu ziemnego w Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Do tej pory odebrała tam 241 dostaw o łącznym wolumenie ok. 19,06 mln. ton LNG. Najwięcej ładunków przypłynęło z Kataru (123) oraz USA (98). Ponadto, odebrane zostały dostawy z Norwegii (13), Nigerii (3), Trynidadu i Tobago (3) oraz Egiptu (1).

Od maja 2022 roku Grupa korzysta także z terminalu w Kłajpedzie na Litwie. Odebrała tu dotychczas 10 ładunków o łącznym wolumenie około 655 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. Po regazyfikacji surowiec trafia m.in. do Polski poprzez gazociąg Polska-Litwa, część jest kierowana również na rynki krajów bałtyckich.

Dostawy LNG dla Grupy ORLEN to jeden z filarów strategii dywersyfikacji importu gazu do Polski. Udział surowca dostarczanego drogą morską systematycznie rośnie. W 2016 r. LNG stanowiło zaledwie ok. 8 proc. dostaw gazu z zagranicy. Natomiast w 2022 r. dostawy skroplonego gazu ziemnego odpowiadały aż za 43 proc. całego importu i sięgnęły 6,04 mld m sześc. Oznacza to, że w 2022 roku około 1/3 zużywanego w Polsce gazu została dostarczona do kraju statkami – poinformowało Biuro Prasowe Grupy ORLEN.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *