Parlament Europejski wzywa do pomagania firmom turystycznym. Europosłowie przyjęli specjalną rezolucję dotyczącą tego problemu. Turystyka w UE zatrudnia 22,6 mln osób (11,2% całkowitego zatrudnienia w UE) i tworzy około 9,5 PKB Wspólnoty

Na zdjęciu: Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka.

Planowane jest ustanowienie unijnego certyfikatu bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw spełniających najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa

Parlament wzywa do dalszych działań ratujących turystykę w UE

 • Eurodeputowani proszą o większe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych na skraju bankructwa
 • Wysokie standardy higieny i protokoły zdrowotne potrzebne do odbudowania turystyki
 • Kryzys stanowi okazję do zrównoważonego rozwoju turystyki w UE

Europosłowie wskazują na potrzebę przyznania dodatkowych środków na ratowanie sektora turystyki i podróży w UE, by móc uczynić go przyszłościowym po kryzysie COVID-19 – wynika z informacji, które przekazała nam Dorota Kolińska z Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego. Ciąg dalszy komunikatu:

Rezolucja w sprawie transportu i turystyki w 2020 r. i w dalszej perspektywie, została przyjęta w piątek 587 głosami za, 32 przeciw i 46 wstrzymujących się. Określa ona obszary, w których dotychczasowe działania pozostają niewystarczające aby wesprzeć sektor zatrudniający 22,6 mln osób (11,2% całkowitego zatrudnienia w UE) i który w 2019 r. przyczynił się do uzyskania9,5% PKB UE.

Dać przedsiębiorstwom turystycznym szansę na przetrwanie poprzez:

 • Finansowanie krótkoterminowe w celu uniknięcia bankructwa firm i wspierania pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek w sektorze transportu, kultury i turystyki.
 • Wspieranie długoterminowego ożywienia gospodarczego i modernizacja sektora: Parlament zwraca się do Komisji o wydanie wytycznych w celu zapewnienia szybkiego dostępu do przeznaczonych funduszy. Posłowie wzywają do ustanowienia specjalnej linii budżetowej na zrównoważoną turystykę w
  długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027.Gwarancja bezpieczeństwa i rzetelności przez:
 • ustanowienie wspólnych standardów i szczegółowych protokołów dotyczących środków kontroli higieny i zdrowia;
 • opracowanie systemu wczesnego powiadomienia, który ostrzega turystów przed potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia w miejscu docelowym;
 • stworzenie unijnego certyfikatu bezpieczeństwa dla placówek i operatorów spełniających najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa;
 • zainicjowanie specjalnej kampanii informacyjnej na temat podróży i turystyki, mającej na celu promowanie podróży wewnątrz UE, przywrócenie zaufania do sektora podróży i turystyki podczas COVID-19 oraz edukowanie turystów o obowiązujących środkach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
 • zapewnienie, że bezpieczny tranzyt i przemieszczanie się między krajami nie będzie utrudniony przez jednostronne umowy i porozumienia między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Wnioski z kryzysu COVID-19 

Parlament zachęca Komisję do zbadania idei mechanizmu zarządzania kryzysowego dla turystyki w UE, aby odpowiednio i szybko zareagować na wszelkie przyszłe wyzwania o podobnej skali.

Posłowie uważają kryzys za historyczną okazję do modernizacji turystyki w UE i uczynienia jej bardziej zrównoważoną, np. lokalne i wiejskie inicjatywy turystyczne lub podróże poza sezonem. UE powinna promować i certyfikować przyjazne dla środowiska, społecznie odpowiedzialne i racjonalne ekonomicznie podróże i turystykę.

Parlament chce, aby wsparcie UE służyło jako narzędzie do poprowadzenia infrastruktur, rozwoju transportu oraz turystyki w kierunku bardziej zrównoważonych, innowacyjnych, prężnych produktów i usług wysokiej jakości. Parlament popiera koncepcję „bezpiecznych i inteligentnych miejsc docelowych”, aby zapewnić rozwój zrównoważonej, odpowiedzialnej i dostępnej turystyki.

Przyjęte teksty

Parlament Europejski: odpowiedź UE na Koronawirusa

Platforma informacyjna Komisji Europejskiej na temat planowania podróży i wakacji w Europie

– wynika z informacji, które przekazała nam Dorota Kolińska z Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *