Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Pożytki dla Pomorskiego: dodatkowy pas startowy na gdańskim lotnisku; nowy most przez Wisłę; skrócenie czasu podróży; zmniejszenie wykluczenia transportowego – to efekty, jakie może przynieść budowa centralnego portu komunikacyjnego. O szczegółach mówili w Gdańsku Marcin Horała – wiceminister infrastruktury i Dariusz Drelich – wojewoda pomorski

Fot. Kazimierz Netka.

CPK – „serce” polskiego układu komunikacyjnego

Źródło ilustracji: Ministerstwo Infrastruktury

Polska może stać się wzorem dla świata, w zakresie budowy krajowych szlaków transportowych i połączeń z innymi państwami, kontynentami. Tak będzie, jeśli uda się zrealizować wszystkie przedsięwzięcia zwiane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Wreszcie zostaną wyrównane straty pozaborowe ( Polska była podzielona pomiędzy 3 zaborców i każdy budował drogi oraz koleje według własnego uznania); powstanie „serce” polskiego układu komunikacyjnego. Bardzo dużo zyska województwo pomorskie oraz Elbląg. O szczegółach mówiono 23 czerwca 2020 roku, podczas konferencji prasowej, na której obecni byli m.in.: Marcin Horała – wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Andrzej Osipów – dyrektor regionu północnego PKP PLK S.A.

Fot. Kazimierz Netka

Szczegóły zawiera komunikat, który przekazał nam dr Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury:

Pomorze na dobrych torach. Nowe inwestycje kolejowe związane z CPK

Nowa trasa kolei dużych prędkości Grudziądz – Gdańsk i modernizacja linii 202 Gdynia-Słupsk to najważniejsze inwestycje kolejowe na Pomorzu, które powstaną dzięki CPK.

 Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko. Równocześnie z powstaniem nowego portu lotniczego rząd zamierza stworzyć cały system transportowy, którego głównym elementem będą inwestycje kolejowe zapewniające dojazd do CPK i Warszawy z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godziny. Na Pomorzu zlokalizowana jest tzw. szprycha nr 1, która obejmuje 378 km, co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich tras w województwie. Jej nowy przebieg przedstawił 23 czerwca 2020 r. w Gdańsku wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

 Gdańsk-Warszawa w mniej niż 2 godziny

Trasa Gdańsk-Warszawa to kluczowy ciąg kolejowy dla polskiego systemu transportowego. Dlatego dzisiaj ogłaszamy ostateczny przebieg tej trasy, która będzie budowana w ramach kolei dużych prędkości. Od Grudziądza do Gdańska poprowadzimy całkowicie nową trasę, dzięki czemu podróż z Gdańska do Warszawy skróci się do godziny i 45 minut – powiedział wiceminister Marcin Horała.

Fot. Kazimierz Netka

Od samego początku budowy CPK zakładano dwa warianty trasy kolejowej do Trójmiasta. Jeden z nich przewidywał, że nowa linia będzie poprowadzona z Warszawy do Grudziądza, a następnie pociągi pojadą istniejącymi, zmodernizowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe torami do Gdańska. Zgodnie z drugim wariantem trasa Warszawa-Gdańsk byłaby wybudowana jako całkowicie nowa linia kolei dużych prędkości. Zwyciężył drugi wariant. Pociągi pokonają ten odcinek szybciej o prawie 40 proc. – w 1 godz. 45 min zamiast obecnych 2 godz. 50 min.

Drugim ważnym elementem Programu Kolejowego CPK w województwie pomorskim jest linia kolejowa nr 202 Gdynia Chylonia – Słupsk, której modernizacja już się rozpoczęła. PKP PLK zleciły prace projektowe oraz wykonanie przyłączy do podstacji trakcyjnych. Zakończą się one w 2021 r., zaś cała inwestycja, razem z robotami budowlanymi, potrwa do 2027 r. Dzięki niej podróż skróci się o jedną czwartą.

Cieszę się, że trasa z mojej rodzinnej Gdyni do Słupska jest jednym z pierwszych realizowanych elementów Programu Kolejowego CPK. Mam nadzieję, że prace planistyczne i  projektowe pójdą sprawnie i już na początku 2021 roku będą mogły rozpocząć się roboty budowlane – powiedział  wiceminister Marcin Horała.

Dzięki CPK krótsze podróże nie tylko z Gdyni i Gdańska

Zestawienie tras i czasów przejazdu w poszczególnych wariantach:

Trasa

Gdańsk-Warszawa

Gdynia-Warszawa

Gdańsk-CPK

Gdynia-CPK

Aktualnie

2:47

3:14

Pierwotnie planowana

2:05

2:25

1:50

2:10

Finalnie

1:45

2:05

1:30

1:50

Istotnym elementem Programu Kolejowego CPK jest także rewitalizacja i modernizacja innych tras w województwie. Dzięki tym pracom, prowadzonym przez PKP PLK, zmienią się czasy dojazdu do Warszawy i CPK:

Trasa

Kwidzyn-Warszawa

Malbork-Warszawa

Tczew-Warszawa

Słupsk-Warszawa

Aktualnie

3:41

3:16

2:30

4:31

Finalnie

1:50

2:00

1:55

3:15

Źródło ilustracji: Ministerstwo Infrastruktury

Na Pomorzu 17 inwestycji PKP PLK za ok. 5,5 mld zł

Fot. Kazimierz Netka

Linia nr 202 to nie jedyna inwestycja prowadzona przez PKP PLK w województwie pomorskim. Aktualnie realizowanych jest 17 przedsięwzięć, których łączna wartość wynosi prawie 5,5 mld zł. To najszerzej zakrojony program modernizacji kolei w historii województwa. Łączna długość remontowanych tras wynosi prawie 823 km.

 Najważniejsze działania PKP PLK w ramach Programu w tym regionie to:

·        poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portów w Gdyni i Gdańsku,

·        modernizacja linii kolejowej 202 na linii Gdynia Chylonia – Słupsk (przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 202),

·         prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto (linia nr 201).

– napisano w komunikacie, który przekazał nam dr Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Źródło ilustracji: Uchwała nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej

Jeśli chodzi o szczegółowy przebieg „szprychy”, która ma połączyć Trójmiasto z Centralnym Portem Komunikacyjnym, to nie ma jeszcze dla niej projektu budowlanego. Koncepcja jest taka: Od rejonu Trójmiasta, ma linia ta ma być budowana jako nowa, z mostem na Wiśle. Połączy m.in. Malbork i Kwidzyn. Zyska na tym Elbląg, który również będzie miał połączenie kolejowe ze szlakiem wiodącym bezpośrednio do CPK.

Fot. Kazimierz Netka

Nowa trasa kolejowa („szprycha” nr 1) nie jest jedyną korzyścią dla Pomorskiego, związaną z budową dość odległego od Trójmiasta Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, podczas konferencji powiedział, że zyska na tym również gdańskie lotnisko. Niewykluczone bowiem, że Port Lotniczy w Gdańsku zostanie rozbudowany o następny pas startowania i lądowania samolotów.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.