Partia Polska 2050 Szymona Hołowni proponuje obowiązkowe szczepienia senatorów i posłów. Zespół Ekspertów Instytutu Strategie 2050 opracował zestaw 10 rekomendacji dotyczących działań przeciwpandemicznych

Fot. Kazimierz Netka.

„W obliczu katastrofy czas wznieść się ponad podziały polityczne. Umierają zwolennicy wszystkich partii”

W Sejmie na 5 stycznia zaplanowano wysłuchanie publiczne w sprawie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Wysłuchanie publiczne odbyło się w ramach posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Natomiast w Gdańsku, swe stanowisko przedstawiło Stowarzyszenie Polska 2050, podczas konferencji prasowej konferencję prasową przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć we wspomnianej konferencji. Dotyczyła ona m.in. następujących zagadnień: działań podejmowanych przez rząd w celu przeciwdziałania pandemii w województwie pomorskim; przygotowania systemowego na dominację wariantu omikron; długofalowych działań związanych z przewidywanym rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce; propozycji obowiązkowych szczepień, m.in. dla senatorów i posłów.

Podczas konferencji prasowej wypowiadali się m.in.: Michał Kobosko – przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni; Agnieszka Buczyńska – wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050; Miłosława Zagłoba – radca prawny i członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050; Łukasz Kopeć – lider Polska 2050 w Gdańsku przedstawią stanowisko ruchu Polska 2050. Tego samego dnia posłowie koła Polska2050 zaprezentowali swe stanowisko w Sejmie.

Fot. Kazimierz Netka.

Szczegóły dotyczące propozycji partii Polska 2050, przedstawione podczas konferencji prasowej w Gdańsku, przekazał nam również Maciej Goniszewski – koordynator ds. mediów w woj. pomorskim Polska 2050:

STANOWISKO RUCHU POLSKA 2050

w sprawie działań podejmowanych przez rząd w celu przeciwdziałania pandemii

Przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko podkreślił, że w Polsce mamy najwyższą w Europie liczbę tzw. nadmiarowych zgonów (na COVID i inne schorzenia) w związku z epidemią. Zmarło już ok 200 tys. osób. W samym Gdańsku, w grudniu, zmarło najwięcej osób od 1945 r. i to pomimo zaszczepienia ponad 70% mieszkańców.

Michał Kobosko wskazał, że nadchodzi już nie kolejna fala, ale prawdziwe tsunami. Zostały przekroczone wszystkie wskaźniki, które minister Niedzielski sygnalizował jako czerwone linie, po których rząd podejmie wyraziste działania. Tych działań ciągle niestety nie ma i w kolejny kryzys pandemiczny wkraczamy nieprzygotowani w dostatecznym stopniu, z prawie 20 tys. zajętych łóżek szpitalnych. W obliczu takiej katastrofy czas wznieść się ponad podziały polityczne. Umierają zwolennicy wszystkich partii, wobec życia i śmierci wojny polityczne powinny zostać odłożone na bok.

Wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050 Agnieszka Buczyńska skomentowała sytuację rodziców i dzieci, które zgodnie z założeniami rządu 10 stycznia powinny wrócić do szkół. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia oferuje wyłącznie komentarze „na dziś”, co nie pozwala rodzinom zaplanować najbliższych tygodni, ponieważ w świetle wypowiedzi przedstawicieli rządu zmian można spodziewać się w każdej chwili. Niepokoi także spadek liczby szczepień dzieci, odnotowany przez Ministerstwo – co wymaga zintensyfikowania akcji promocyjnych i informacyjnych, a także przywrócenia akcji szczepień w szkołach, co postuluje Polska 2050.

Agnieszka Buczyńska przypomniała także, że od początku pandemii stowarzyszenie Polska 2050 angażuje się bezpośrednio w akcje społeczne związane z pomocą osobom najsłabszym – akcje pomocy w zakupach, zbiórki rzeczy dla potrzebujących, wsparcie dziecięcych oddziałów psychiatrycznych, przygotowywanie posiłków dla osób w kryzysie bezdomności, czy tzw. koperty życia dla osób starszych, zawierające informacje dot. stanu zdrowia, które mogą pomóc w sytuacji konieczności udzielenia im pomocy.

Radca prawny i członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050 Miłosława Zagłoba przedstawiła stanowisko Polska 2050 wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, zwanego ustawą sanitarną. Brak oceny skutków regulacji, która byłaby obowiązkowa dla rządowego projektu ustawy, budzi poważne wątpliwości, co do tego jak te regulacje przygotowano – czy policzono realne koszty ich wdrożenia i realistycznie oszacowano skutki. Polska 2050 zgłosiła poprawki do projektu ustawy, którego wysłuchanie publiczne odbywało się w Sejmie 5 stycznia:

• Koszty powszechnego testowania nie mogą być przerzucone na obywateli – a liczba testów do dyspozycji pracodawców i usługodawców nie może być arbitralnie ograniczana.

• W Polsce powinien obowiązywać standardowy okres ważności testów: 72 godziny w przypadku testów PCR oraz 48 godzin w przypadku szybkich testów antygenowych, który państwa członkowskie UE uzgodniły jeszcze jesienią, a w odniesieniu do zaświadczeń o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 przez pierwszych 180 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu PCR lub certyfikat zaszczepienia przeciwko COVID-19.

• Dane o wynikach testów, a także dane o przebytej infekcji COVID-19 lub o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 – w tym wizerunek, który ma znaleźć się w projektowanej aplikacji do kontroli, stanowią dane osobowe szczególnej kategorii w rozumieniu przepisów RODO i muszą podlegać lepszej ochronie niż w projektowanych przepisach.

• Niezbędne jest wprowadzenie obowiązkowych szczepień grup zawodowych: nauczycieli i pracowników publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dziennych opiekunów i pracowników placówek pieczy zastępczej, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tymi podmiotami, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia w zakresie ich stanu zdrowia.

• Należy wprowadzić obowiązek szczepień dla posłów i senatorów, ponieważ ich obowiązkiem jest dawanie przykładu, a wprowadzenie takiego ograniczenia ich wolności jest dopuszczalne, gdy przemawia za tym inna konstytucyjne wartość, której projektodawca daje pierwszeństwo. Konstytucyjną wartością jest w tym przypadku zdrowie publiczne, a zgodnie z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora posłowie i senatorowie wykonują swój mandat kierując się dobrem Narodu.

Zespół Ekspertów Instytutu Strategie 2050 opracował zestaw 10 rekomendacji dotyczących działań przeciwpandemicznych w najbliższych tygodniach:

1. Intensywna promocja szczepień w formie ogólnopolskiej kampanii w mediach społecznościowych i publicznych oraz kampanii celowanych.

2. Politycy powinni świecić przykładem: należy wprowadzić obowiązek zaszczepienia posłów i senatorów.

3. Ochrona najbardziej narażonych: konieczne jest wprowadzenie obowiązku szczepień pracowników i współpracowników na umowach cywilnoprawnych jednostek opieki długoterminowej i placówek pomocy społecznej, nauczycieli i opiekunów w przedszkolach i żłobkach, a także wsparcie organizacji testów i szczepień dzieci w szkołach.

4. Uregulowanie wszystkich obostrzeń w ustawie, nie w rozporządzeniach.

5. Zdecydowane ściganie osób wykonujących zawody medyczne szerzących nieprawdziwe treści dotyczące pandemii oraz szczepień, a także osób wytwarzających oraz posługujących się fałszywymi certyfikatami szczepień.

6. Dostępne dla wszystkich i darmowe testy.

7. Czasowa reorganizacja szpitali – w każdym województwie należy zidentyfikować kilka specjalistycznych szpitali oraz kilka wielospecjalistycznych, które będą dedykowane wyłącznie chorym bez Covid19 oraz uruchomienie dedykowanego system testowania przy przyjęciu do tych szpitali, w tym jak najszybsze uruchomienie Szpitala Tymczasowego w Gdańsku!

8. Wprowadzenie przepisów umożliwiających pracodawcom i usługodawcom weryfikację zaszczepienia.

9. Transparentny i sprawiedliwy system delegowania do pracy przy Covid medyków, zamiast dotychczasowych arbitralnych decyzji wojewodów i ochrona systemu POZ przed pogorszeniem warunków udzielania świadczeń i wydłużającymi się kolejkami.

10. Wydanie rekomendacji dotyczących przestrzegania w kościołach przepisów sanitarnych (limity, dezynfekcja, dystans, maseczki) oraz wydawania komunii wiernym na rękę.

Lider Polska 2050 w Gdańsku Łukasz Kopeć wskazał, że Polska 2050 popiera postulaty organizacji przedsiębiorców dotyczące podjęcia w trybie pilnym prac:

• nad aktami prawnymi umożliwiającymi kontrolowanie przez pracodawców posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy;

• nad aktami prawnymi ograniczającymi dostęp osób nieposiadających UCC do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu;

• działań eliminujących i penalizujących wysokimi karami proceder oszustw związanych ze szczepieniami;

oraz

• zmobilizowania służb porządkowych do egzekwowania już obowiązujących przepisów dotyczących noszenia masek w publicznych przestrzeniach zamkniętych.

Łukasz Kopeć podkreślił, że rząd nadal nie traktuje poważnie przedsiębiorców – pracodawców i usługodawców, których w dodatku uderzy w 2022 roku na równi z kolejną falą zakażeń, fala drożyzny.

Zapytaliśmy, z których państw – zdaniem partii Polska 2050 – polski rząd mógłby brać przykład przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii w Polsce.

Miłosława Zagłoba – radca prawny i członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050, odpowiedziała, że nikt nie poradził sobie do tej pory uniwersalnie, skutecznie ze wszystkimi zagrożeniami, które płyną z covidu. Raczej jest to konglomerat różnych doświadczeń w różnych państwach, Ale jest wiele dobrych praktyk, na których można się wzorować, natomiast my nie widzimy, żeby nasz rząd się wzorował na którychkolwiek praktykach. Mamy takie wrażenie, że wytycza własną ścieżkę metodą prób i błędów.

Zapytaliśmy również o to, czy znana jest liczba niezaszczepionych parlamentarzystów. Miłosława Zagłoba stwierdziła, że niestety takie informacje nie są jawne. Ubolewamy nad tym, gdyż uważamy, że jest to taki rodzaj zobowiązania publicznego, który łączy się z mandatem posła i senatora Rzeczpospolitej Polskiej, który naszym zdaniem powinien być elementem domeny publicznej. Powinniśmy takie rzeczy wiedzieć – dodała pani mecenas.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.