PEJ: rozpoczęliśmy współpracę z konsorcjum fińskich spółek Fortum i TVO Nuclear Services. Konsorcjum zapewni wsparcie techniczne przy projektowaniu oraz przygotowywaniu procesu eksploatacji elektrowni jądrowej na Pomorzu

Fot. Kazimierz Netka.

Opracowana zostanie strategia przygotowania spółki PEJ do pełnienia roli operatora elektrowni jądrowej w Polsce

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie bezpiecznie wytwarzać energię elektryczną przez co najmniej 60 lat. Zarządzanie eksploatacją takiego obiektu wymaga wcześniejszego przygotowania. W tym celu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) rozpoczęła współpracę techniczną z konsorcjum fińskich spółek Fortum i TVO Nuclear Services, które dysponują doświadczeniem w zarządzaniu pierwszym oddanym do użytku w Europie blokiem jądrowym najbardziej zaawansowanej generacji III+ – wynika z informacji, które przekazał Marcin Skolimowski, kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o.:

Fortum oraz TVO to światowi liderzy z sektora energetyki jądrowej. Są właścicielami i operatorami elektrowni jądrowych w Finlandii oraz Szwecji. W ramach podpisanej z nimi dwuletniej umowy opracowana zostanie strategia przygotowania spółki PEJ do pełnienia roli operatora elektrowni jądrowej na Pomorzu. Podjęte działania pozwolą odpowiednio zaplanować fazę funkcjonowania elektrowni, tak aby zapewnić jej pełną gotowość operacyjną zgodnie z przyjętym planem. Jednocześnie współpraca umożliwi odpowiednie przygotowanie PEJ do pełnienia roli operatora planowanej na Pomorzu elektrowni jądrowej. Porozumienie zakłada wsparcie pod kątem zapewnienia potrzeb przyszłego operatora już na etapie projektowania elektrowni, przy realizacji umów z konsorcjum firm Westinghouse, jako dostawcy technologii oraz Bechtel, jako głównym wykonawcą, a także współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie opracowania strategii paliwowej i zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

Konsorcjum fińskich spółek, pełniących role doradców technicznych, wesprze też PEJ w opracowaniu planu szkoleń dla pracowników oraz planu działań obejmującego szczegółowe zakresy zadań realizowanych przez operatora. Współpraca z konsorcjum Fortum i TVO to kolejny krok w stronę dalszego budowania kompetencji technicznych spółki PEJ. Wybrani doradcy zagwarantowali wsparcie zespołu ekspertów z praktycznym doświadczeniem przy realizacji oraz eksploatacji elektrowni jądrowych oraz bieżącą współpracę ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe m.in. w ramach łączonych zespołów.

O wyborze Fortum i TVO Nuclear Services jako docelowego doradcy zadecydował unikatowy zestaw kompetencji tych spółek i ich zdolność spełnienia wymagań, określonych przez spółkę PEJ w trakcie procesu analizy potencjalnych kontrahentów. Wyłonione w wyniku konkurencyjnego postępowania konsorcjum fińskich spółek wykazało się doświadczeniem w eksploatacji elektrowni jądrowych w Finlandii i Szwecji. Pełniąc rolę inwestora, oba podmioty współpracowały przy realizacji bloku Olkiluoto 3 – do tej pory jedynego w Europie oddanego do użytku bloku jądrowego najbardziej zaawansowanej generacji III+ reaktorów wielkoskalowych. Ponadto pełniąc rolę operatora, mają doświadczenie w wypełnianiu wymogów wynikających z regulacji europejskiego systemu prawnego, w tym we współpracy z Europejską Agencją Dostaw (Euratom Supply Agency) w zakresie dostaw paliwa jądrowego. Dodatkowo Fortum jest członkiem stowarzyszenia EUR – European Utility Requirements, do którego PEJ przynależy od czerwca 2022 r.

***********

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP, a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP. Więcej informacji: www.ppej.pl – poinformował Marcin Skolimowski, kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *