PEJ: Za nami konsultacje merytoryczne z państwami w ramach procedury transgranicznej dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Uczestniczyło w nich kilkanaście krajów

Fot. Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Teraz pora na konsultacje społeczne w Polsce

Prowadzący postępowanie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował o zakończeniu etapu konsultacji merytorycznych, w których aktywny udział brali eksperci spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. W ramach procedury oceny oddziaływania elektrowni na środowisko planowane są jeszcze konsultacje społeczne w kraju – poinformował Adrian Żebrowski – ekspert ds. komunikacji, Dział Komunikacji Zewnętrznej Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. Oto ciąg dalszy:

– Zakończenie merytorycznej wymiany uwag oraz spotkań z krajami, które o to poprosiły, to bardzo ważny etap postępowania środowiskowego. Jesteśmy transparentni, umożliwiając innym państwom przekazanie Polsce nurtujących ich pytań związanych z inwestycją, udzielając szczegółowych odpowiedzi i spełniając tym samym zapisy konwencji z Espoo. Cieszę się, że wszystkie nasze informacje i wyjaśnienia zostały zaakceptowane, a inne kraje rozumieją nasze potrzeby i plany oraz że bardzo sprawnie uczestniczyły w konsultacjach merytorycznych dotyczących oddziaływania tego projektu na środowisko – mówi Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej infrastruktury energetycznej.

W konsultacjach transgranicznych w sumie brało udział 14 państw, w tym: sąsiadujące z Polską, znajdujące się w regionie Morza Bałtyckiego lub wcześniej zgłaszające chęć udziału w procedurze. Czechy, Finlandia i Holandia nie zgłosiły uwag lub pytań do raportu środowiskowego przygotowanego przez spółkę PEJ i w pełni przyjęły jego założenia oraz wyniki analiz popierając tym samym dążenia Polski do rozwoju energetyki jądrowej. Uwagi w formie pisemnej zgłosiły natomiast: Austria, Białoruś, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry.

Na prośbę czterech państw – Austrii, Danii, Łotwy i Niemiec – strona polska zorganizowała w Warszawie międzyrządowe konsultacje transgraniczne w formie spotkania ekspertów w trybie art. 5 Konwencji z Espoo. Te zakończyły się uzgodnieniem stosownego protokołu ze spotkania, potwierdzając tym samym brak dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących oddziaływania elektrowni jądrowej.

– To niewątpliwie ogromy sukces naszej spółki, jako inwestora elektrowni oraz jednocześnie podmiotu, który przygotował raport oceny oddziaływania na środowisko i raport transgraniczny dla pierwszej tego typu inwestycji w Polsce. Jestem przekonany, że zaangażowanie zarówno pracowników spółki, jak i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska miały istotny wpływ na sprawny przebieg całej procedury transgranicznej – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, p.o. prezesa zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Konsultacje transgraniczne rozpoczęły się 16 września 2022 r. wraz z przekazaniem dokumentacji transgranicznej państwom biorącym udział w tej międzynarodowej ocenie. Składało się na nią zarówno liczące 1200 stron opracowanie, przygotowane w językach angielskim, niemieckim i litewskim (zgodnie z międzyrządowymi umowami) umożliwiające innym krajom ocenę możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jak i sam raport środowiskowy liczący 19 000 stron przygotowany w języku polskim.

Zakończenie merytorycznych uzgodnień transgranicznych nie oznacza zakończenia procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej. Postępowanie prowadzone przez GDOŚ przewiduje również konsultacje społeczne. Kolejną decyzją administracyjną, o którą będzie ubiegała się spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, jest tzw. decyzja lokalizacyjna.

***********

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP, a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP. Więcej informacji: www.ppej.pl. – poinformował Marcin Skolimowski – kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *