Pelplin. 9,5 mln zł dofinansowania od NFOŚiGW na rekultywację poprzemysłową.  Powstaną m.in. trawiaste miejsca piknikowe (ze stolikami przeznaczonymi do spotkań).

Fot. z Archiwum NFOŚiGW.

Zdegradowany teren po cukrowni w gminie Pelplin stanie się miejscem rekreacji.

Miasto Pelplin otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej unijne dofinansowanie w kwocie 9,5 mln zł na realizację projektu rekultywacji i zagospodarowania zanieczyszczonego, poprzemysłowego terenu po lokalnej cukrowni. Dzięki pracom remediacyjnym mieszkańcy uzyskają zaplecze rekreacyjne i wypoczynkowe. Podpisano umowę w sprawie dofinansowania.

 

Fot. z Archiwum NFOŚiGW.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa oraz ciągi wyłącznie piesze, m.in. ścieżki spacerowe. W planach jest stworzenie placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, w tym ukształtowanie dwóch górek do zabawy. Dla dorosłych będą dostępne trawiaste miejsca piknikowe (ze stolikami przeznaczonymi do spotkań). Powstaną także warunki do uprawiania sportu – gmina odda do użytku na tym obszarze dwa boiska, siłownię zewnętrzną, dwa stoły tenisowe i dziewięć stojaków na rowery. Pojawią się również obiekty małej architektury: dwa budynki socjalno-sanitarne, trzydzieści pięć ławek oraz szesnaście koszy na śmieci. Wszystkie elementy nowej infrastruktury będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja poprawi jednocześnie stan środowiska, prowadząc do ostatecznego usunięcia degradacji poprzemysłowych zagrażających zdrowiu ludzi – informuje dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przytaczając w komunikacie wypowiedzi:

 

Fot. z Archiwum NFOŚiGW.

– Komplementarność jest największym walorem tego projektu. Są to działania, które rozwiązują istotny problem skażenia chemicznego i zagrożenia ekologicznego, ale zarazem otwierają teren po dawnej cukrowni na zupełnie nowe możliwości. Coś, co przez wiele lat było miejscem zapomnianym i unikanym, stanie się „zielonymi płucami” Pelplina – powiedział Burmistrz Gminy Pelplin, Patryk Demski podczas uroczystości podpisania umowy.

Składający podpis ze strony Narodowego Funduszu Zastępca Prezesa, Roman Wójcik, życząc powodzenia w realizacji projektu, wyraził przekonanie, że pelpliński projekt, oprócz bieżącej użyteczności, będzie miał także duże, perspektywiczne znaczenie dla nowych pokoleń mieszkańców gminy.

Łączna powierzchnia przeznaczonych do rekultywacji gruntów obejmuje 12,15 ha, a uzyskany przez gminę dodatkowy, biologicznie czynny areał to 11,03 ha.

Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 11 mln zł, natomiast udostępnione przez NFOŚiGW dofinansowanie ze środków UE (pokrywające 85 proc. kosztów inwestycji) wynosi blisko 9,5 mln zł. Źródłem dofinansowania projektu jest działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska – wynika z informacji, które przekazał nam dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *