Pętla Żuławska. Nad południowym Bałtykiem powstaje perła turystyki – w Polsce, w woj. pomorskim i warmińsko – mazurskim.  Połączenie ze światem uzyska m.in. przez kanał Zatoka – Zalew. Będzie „wstępem” do globalnego unikatu: Kanału Elbląskiego. Ta perła to Pętla Żuławska – sieć rzek i kanałów, atrakcyjnych nie tylko dla żeglarzy.

Fot. Kazimierz Netka.

Mamy skarb; dbajmy o niego razem…

Powstająca w delcie Wisły kraina dla miłośników jachtów, kajaków, jest wynikiem realizacji unijnego projektu pod nazwą: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”. To, co w efekcie tego przedsięwzięcia powstało, śmiało można nazwać: Pętla Żuławska – cud funduszy europejskich.

 

Fot. Kazimierz Netka

Współtwórcami tego, co dotychczas powstało, są: Zbigniew Ptak z zespołem, Michał Górski z zespołem. A co stworzono? O tym mówiono podczas „II regionalnego spotkania partnerów i interesariuszy projektu South Coast Baltic”, 15 marca 2019 roku w hotelu Młyn w Elblągu. Spotkanie prowadzili: Michał Górski – prezes zarządu spółki Pętla Żuławska oraz Grzegorz Walczukiewicz – dyrektor Biura Związku Miast i Gmin Morskich.

Podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy spółki Pęta Żuławska, a przeznaczonego głównie dla przedstawicieli społeczności użytkowników dróg wodnych oraz administratorów, zarządcami dróg wodnych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodzie,  przedstawiono także założenia, cele, inicjatywy oraz osiągnięcia projektu South Coast Baltic. Omówiono też wyniki II etapu badań dotyczących ruchu wodnego na terenie Południowego Bałtyku – od Niemiec, przez Polskę i Obwód Kaliningradzki do Litwy i na Bornholm w Danii.

Po przekazaniu podstawowych informacji, rozgorzała dyskusja na temat barier w rozwoju turystyki wodnej w Polsce. Obecni na sali wskazywali na problemy w zarządzaniu marinami. Odbył się panel dyskusyjny dotyczący trendów i usług czarterowych, a także współpracy w zakresie rozwoju i jakości świadczonych usług w portach jachtowych. Przygotowywany jest folder informacyjny na temat możliwości wyczarterowania jachtów na Pętli Żuławskiej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na spotkanie zaproszono operatorów marin, partnerów projektu South Coast Baltic, reprezentantów administracji publicznej oraz osoby związane z turystyką wodną.

Żeby o unikatowym dla żeglarzy, kajakarzy, motorowodniaków miejscu było w świecie wiadomo, potrzebna jest promocja atrakcji, Jak reklamowana jest Pętla Żuławska w kraju i za granicą, mówiła dr Marta Czarnecka-Gallas – koordynator projektu w ZMiGM podczas wykładu pt. „Projekt South Coast Baltic – promocja południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej”.

 

To inicjatywa marketingowa według której południowy Bałtyk ma być dla regionów w 5 państwach destynacją turystyczną.

 

Fot. Kazimierz Netka

Promocja polega między innymi na organizowaniu rejsów po Bałtyku i wodach śródlądowych, uczestniczeniu w targach turystycznych krajowych i zagranicznych (np. w Sztokholmie, Duesseldorfie, wydawanie przewodników. Chodzi o wypromowanie południowego Bałtyku jako atrakcyjnej destynacji dla wszystkich, obfitujący w dziewicza naturę, z innym korzystaniem z plaż niż na południu Europy, czyli z aktywnym spędzaniem urlopów nad Bałtykiem, z życiem nocnym.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt wspierany jest badaniami, O wynikach tych analiz mówił dr Marcin Forkiewicz z Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, podczas wykładu pt. „Ruch żeglarski na Pętli Żuławskiej i Zatoce Gdańskiej na tle Południowego Bałtyku”. Z analiz wynika, że Pętla Żuławska jest atrakcyjna dla usług czarterowych. Potrzebne jest poprawienie dostępności portów żeglarskich na Żuławach dla żeglarzy spoza tego obszaru. Trzeba te z powiązać Pętlę Żuławską z portami Trójmiasta i Zatoki Gdańskiej.

Jeśli chodzi o Zatokę Gdańską trzeba mieć na uwadze to, że dużo znaczy dla żeglarzy port w Helu. Warto inwestować w mniejsze porty oraz w ich otoczenie. Powinien powstać spójny produkt turystyczny o nazwie: „Zatoka Gdańska”.

Najważniejsze atuty dla całego obszaru South Coast Baltic: nieskażona przyroda, dobra obsługa,przyjaźni ludzie, otwarte morze, nowoczesne porty.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pętla Żuławska, od 2013 roku jest coraz chętniej odwiedzana. O tym mówili Michał Górski i Piotr Salecki podczas wykładu zatytułowanego „Aktualna sytuacja żeglugowo-nawigacyjna na Pętli Żuławskiej”. W 2013 roku na Pętli Żuławskiej było 6764 turystów. W 2010 zarejestrowano ich już 206 759 w marinach. W 2018 roku było 7 264 zawinięć jachtów do marin Pętli Żuławskiej (w 2014 – było zero zawinięć jachtów), a przywiozły one 12 175 członków załóg.

Oprócz sukcesów, są tez problemy, na które narzekają żeglarze i które dostrzega zarząd spółki „Pętla Żuławska”. Oto niektóre z potrzeb: ujednolicenie czasu trwania sezonu turystycznego – rekomendowany okres: 15 kwietnia 0 15 października; uznanie Wisły Królewieckiej za szlak żeglowny; uruchomienie mostu zwodzonego na Wiśle Królewieckiej w Rybinie; udrożnienie wejścia do Nowej Pasłęki i wyremontowanie mostu zwodzonego na Nowej Pasłęce; usunięcie wraków, np. w ujściu Szkarpawy do Zalewu Wiślanego i ocalenie tonącej barki Wojtanna przy Wyspie Sobieszewskiej; udostępnienie portu w Gdańsku Świbnie dla jednostek chcących przepłynąć do Gdańska po zamknięciu śluzy Przegalina; otwieranie na żądanie mostów zwodzonych w Elblągu; udostępnienie Tugi dla żeglugi śródlądowej; poprawne oznakowanie linii wysokiego napięcia.

 

Fot. Kazimierz Netka

Interesująco przedstawia się dalsza rozbudowa Pętli Żuławskiej. Obejmuje ten projekt kolejne inwestycje w delcie Wisły a także na Zatoce Gdańskiej. Mówił o tym Rafał Wasil z Urzędu marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, podczas wykładu pt. Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej etap II”. Wartość projektów sięga 66,3 mln złotych, Inspiratorem jest województwo pomorskie. Projekt obejmuje 8 partnerów. Zakres projektu obejmuje rozbudowę portów w Krynicy Morskiej i w Gdańsku Górkach Zachodnich; rozbudowa 6 przystani: Akademicki Klub Morski, Sobieszewo, Wi ślinka, Błotnik, Malbork Park Północny, Nowy Dwór Gdański; przebudowy 4 mostów w Rybinie, Stobcu, Żelichowie, Nowym Dworze Gdańskim. Termin realizacji: do 2021 roku. Liczba miejsc cumowniczych: 350. Przewidziane jest zbudowanie 16 przystani kajakowych w ramach projektu: Kajakiem przez Żuławy, a na szlaku Motławy i Martwej Wisły: 14 przystani kajakowych.

 

Odbyła się też dyskusja panelowa dotycząca usług czarterowych i nowych trendów q zarządzaniu marinami. Do tej dyskusji zaproszeni zostali m.in.: M. Górski- Pętla Żuławska; Marian Bogdan Bober – Scandinavia Bootsimport Poland; E. Kot- Marina Przełom; Jens Masuch – menedżer Projektu South Coast Baltic oraz Jakub Dyrlico reprezentant Delta Boats.

 

Fot. Kazimierz Netka

Interesująca była dyskusja. Uczestniczyli w niej m.in. Jerzy Wcisła – senator Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli i odpowiadali na uwagi zgłaszane podczas dyskusji reprezentanci instytucji związanych z administrowaniem wodami, m.in. Marian Kidaj – dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku; Krzysztof Roman – zastępca dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Obecni byli również reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Krzysztof Czopek – dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWP.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas spotkania cztery osoby uhonorowano tytułami: Ambasador Pętli Żuławskiej”. Statuetki i dyplomy przyznano: Bogdanowi Borusewiczowi – wicemarszałkowi Senatu RP;, Janowi Kozłowskiemu – byłemu europarlamentarzyście, byłemu marszałkowi województwa pomorskiego, red. Mariuszowi Szmidce – redaktorowi naczelnemu „Dziennika Bałtyckiego” i red. Kazimierzowi Netce – red. naczelnemu portali internetowych Pulsarowy.pl i netka.gda.pl .

Jakie znaczenie ma Pętla Żuławska? Określił to Wojciech Ławrynowicz: Mamy perełkę, promujmy ją razem…

 

Fot. Kazimierz Netka

Chodzi nie tylko o Pętlę Żuławską w delcie Wisły. Skarbem największym jest Kanał Elbląski. On wymaga dużej pieczy – apelował Wojciech Ławrynowicz. Jest on elementem szlaków żeglugowych i unikatem na skalę świata. Jego znaczenie wzrośnie, gdy stanie się łatwiej dostępny z zewnątrz, czyli po wybudowaniu kanału żeglugowego w poprzek Mierzei Wiślanej, z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Dalej trasa wiedzie wprost na pochylnie – przez urokliwe pod względem przyrodniczym jezioro Druzno.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *