Eksport, czyli poszerzanie rynków zbytu.  Obroty handlowe Polski z zagranicą: w styczniu 2019 roku sprzedaliśmy do innych państw towary za blisko 80 mld złotych – wynika z analiz GUS, który podsumował nasz handel zagraniczny. Jest prawie równowaga z importem.

Na zdjęciu: Bałtyckie „złoto”, czyli bursztyn. Wyroby z tego skarbu znajdują wielu nabywców np. w Azji. Fot. Kazimierz Netka.

Polski eksport pnie się w górę, ale są zagrożenia i dlatego wiele przedsiębiorstw potrzebuje wsparcia.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 88,2% (w tym UE 81,6%), a w imporcie – 64,9% (w tym UE 57,7%), wobec odpowiednio 88,3% (w tym UE 82,1%) i 65,1% (w tym UE 58,4%) w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,2%, a w imporcie 8,7%, wobec odpowiednio 4,9% i 8,7% w styczniu 2018 r. – wynika z komunikatu, który otrzymaliśmy od Małgorzaty Miryn – specjalisty w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych – Referat Wojewódzkie Informatorium Statystyczne w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.

 

 

Źródło ilustracji: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Zdobywanie rynków dla polskich towarów i usług w innych krajach, nawet dość odległych, jest bardzo ważne dla naszej gospodarki. To bowiem powiększanie możliwości sprzedaży i zwiększanie produkcji, a co za tym idzie – tworzenia miejsc pracy. Im większy eksport, tym gospodarka się lepiej rozwija. Dlatego, zarówno rząd, jak i samorządy, starają się wspierać przedsiębiorstwa w poszukiwaniach nabywców w innych pastwach. Na szczeblu rządowym wsparcia udziela m.in. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH), mająca na różnych kontynentach blisko kilkadziesiąt zagranicznych biur handlowych (ZBH).

 

Źródło ilustracji: Pomorski Broker Eksportowy

Przykładem działań na szczeblu samorządowym, może być Pomorski Broker Eksportowy – projekt unijny, wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jakie są efekty tych działań? Zapewne korzystne, o czym świadczyć mogą obliczenia, dokonane przez GUS – główny Urząd Statystyczny. Informację sygnalną na ten temat przekazała nam Małgorzata Miryn – specjalista w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych – Referat Wojewódzkie Informatorium Statystyczne w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku. Przedstawiamy tę informację:

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Na świecie spodziewane jest spowolnienie gospodarcze. To może spowodować zmniejszenie polskiego eksportu. Wiele zależy od kondycji gospodarki w Niemczech, bo do tego państwa sprzedajemy najwięcej produktów.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *