PGE Energia Ciepła dzieli się ciepłem z potrzebującymi. Wsparła ponad czterdzieści pomorskich  organizacji pozarządowych. Pomaga odbiorcom energii także m.in. w Toruniu, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie

Na ilustracji: Dom Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, w Gdańsku Oruni. Fot. Kazimierz Netka.

Ulgi w rachunkach za ciepło

Elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni, należące do PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem” wsparły odbiorców wrażliwych społecznie. Pomoc finansową w wysokości 44 tys. zł na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową otrzymały: Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Fromborskiej, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, dom dla osób bezdomnych przy ul. Równej w Gdańsku, prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście – poinformowała Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej, PGE Energia Ciepła S.A. Oto ciąg dalszy:

Program „Dzielimy się ciepłem”, realizowany od lat przez PGE Energia Ciepła, ma na celu wsparcie osób i instytucji poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących, w tym organizacji pozarządowych, korzystających z ciepła sieciowego
w miastach, w których PGE Energia Ciepła ma swoje elektrociepłownie, m.in. w Gdańsku i Gdyni, ale także w Toruniu, Wrocławiu, Siechnicach, Zielonej Górze, Krakowie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie.

– „Elektrociepłownie PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła dla mieszkańców Trójmiasta. Jednakże swoją rolę rozumiemy szerzej, jako angażowanie się w pomoc najbardziej potrzebującym, szczególnie w trudnym dla wszystkich okresie pandemii. Realizując od ponad 10 lat program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie wsparliśmy ponad czterdzieści pomorskich organizacji pozarządowych” – podkreśliła Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Wsparcie finansowe w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” po​lega na dopłacie do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Tegoroczna pomoc ma szczególne znaczenie, ze względu na trudną sytuację finansową wielu podmiotów, związaną z wciąż trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2.

-„W okresie jesienno-zimowym, jak co roku stajemy przed dużym wyzwaniem. To najtrudniejszy czas dla naszych podopiecznych, którym udzielamy kompleksowego wsparcia w prowadzonych przez Towarzystwo placówkach. Ulga w rachunkach za ciepło, którą otrzymaliśmy w ramach programu
PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” ma dla nas wielkie znaczenie – mogliśmy przeznaczyć środki finansowe na najbardziej palące potrzeby osób bezdomnych, które szczególnie zimą wymagają specjalistycznej pomocy” – podkreśla Wojciech Bystry, Prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

– „Na koniec 2020 Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście otrzymał od PGE Energia Ciepła miłą niespodziankę – środki finansowe na opłacenie rachunków za ogrzewanie w biurze ZS Bank Żywności w Trójmieście w Gdańsku. Dzięki darowiźnie pieniądze, które wcześniej były przeznaczone na opłacenie mediów (ogrzewania) zostaną wykorzystane na pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym i zagrożonym wykluczeniem społecznym” – powiedział Michał Chabel, prezes Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. – „Pomoc będzie świadczona w formie wydania paczek żywnościowych lub zapewnienia możliwości wyboru produktów żywnościowych w sklepie społecznym w Gdyni. Szczególnie w obecnym okresie, gdy część osób stoi przed perspektywą utraty pracy lub już straciła pracę w wyniku epidemii, zapewnienie wsparcia żywnościowego jest szczególnie istotne.” – dodał Michał Chabel.

Dopłatę do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową otrzymał także Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku, działający w ramach Centrum Pomocowego Caritas im. Jana Pawła II.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Po integracji aktywów ciepłowniczych, od stycznia 2019 r. do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni – W Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu, Lublinie i Rzeszowie, należących wcześniej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). W wyniku integracji, PGE Energia Ciepła jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadającą  ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju – poinformowała Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *