PGE Energia Ciepła – największy w Polsce producent ciepła – podpisał porozumienie z gminą Kosakowo w sprawie walki ze smogiem.

Na zdjęciu: Sygnatariusze Porozumienia. Fot. z Archiwum PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

PGE Energia Ciepła, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gmina Kosakowo razem na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PGE Energia Ciepła, największy w Polsce producent ciepła, spółka Grupy PGE oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawarły z władzami pomorskiej Gminy Kosakowo Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Priorytetem Partnerów niniejszego Porozumienia jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Gminy Kosakowo, poprzez zagwarantowanie korzystania z ekologicznego i konkurencyjnego cenowo ciepła sieciowego produkowanego przez gdyńską elektrociepłownię PGE EC, a dostarczanego przez OPEC. Zadeklarowano wspólne działania na rzecz likwidacji niskiej emisji, wspieranie ekologii i efektywności energetycznej – zgodnie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Na zdjęciu: Podpisanie porozumienia. Fot. z Archiwum PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku

Partnerzy Porozumienia uznają, że wyznacznikiem efektywności energetycznej jest przede wszystkim niższa emisja zanieczyszczeń. Produkcja ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji i dostarczanie go mieszkańcom systemem scentralizowanym jest optymalnym rozwiązaniem – wynika z informacji, które przekazała nam Katarzyna Dudzin – główny specjalista ds. komunikacji, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, w komunikacie przekazując też wypowiedzi sygnatariuszy Porozumienia:

– Myślę, że jest to dobry krok w kierunku stworzenia możliwości podłączenia się zarówno obiektów mieszkalnych jak i przemysłowych do sieci ciepłowniczej południowych rejonów gminy tj. ulicy Płk. Dąbka, ul. Kościuszki i nowo wybudowanej ul. Derdowskiego. Docelowo prawdopodobnie obejmie to obszar powyżej 100 ha. Tereny te mają już opracowane lub są w trakcie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podpisując porozumienie chcemy promować politykę ochrony środowiska czyli korzystania z ekologicznie czystych źródeł energii, ograniczając w ten sposób zjawisko smogu – powiedział Jerzy Włudzik, wójt Gminy Kosakowo

– Zawarte dzisiaj Porozumienie jest przykładem realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, poprzez którą PGE chce być liderem zmian środowiskowych w sektorze. Razem z Partnerami Porozumienia będziemy mogli zapewnić nie tylko bezpieczeństwo energetyczne na lokalnym poziomie, ale także w optymalny sposób wspierać walkę o jak najwyższą jakość powietrza. To już piąte takie Porozumienie podpisane przez naszą spółkę – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to firma, która narodziła się na Pomorzu. Od 57 lat rozwijamy się w harmonii z najbliższym otoczeniem i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Podpisane porozumienie stanowi kontynuację naszej strategii zrównoważonego rozwoju i daje realną możliwość mieszkańcom Gminy Kosakowo, aby mogli korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego ciepła. Jako przedsiębiorstwo komunalne i lokalne, mamy codzienny, bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców naszego regionu – dodał Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC Sp. z o.o.

– Podpisanie Porozumienia z Gminą Kosakowo i OPEC to dla nas kolejny ważny krok we współpracy z samorządami. W 2014 r. zawarliśmy podobne trójstronne Partnerstwo z Miastem Gdynia, dzięki czemu dzisiaj lepiej rozumiemy potrzeby samorządów i lokalnych społeczności. Przez ten czas nabraliśmy doświadczenia i dzisiaj, podpisując Porozumienie z Gminą Kosakowo, wpisujemy się w realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE – dodała Elżbieta Kowalewska, dyrektor generalny Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Kosakowo to gmina w województwie pomorskim, w powiecie puckim, położona nad Zatoką Pucką, na Kępie Oksywskiej. Jest to gmina mocno zakorzeniona w swojej tradycji, historii i kulturze spod znaku kaszubszczyzny, jednocześnie odważnie patrząca w przyszłość za sprawą licznych inwestycji modernizujących dawne rolniczo-rybackie miejscowości. W przeciągu kilkudziesięciu lat stała się turystycznym magnesem dla gości z kraju i zagranicy. Gmina dynamicznie rozwija się również za sprawą napływu nowych mieszkańców. Na przestrzeni kilku ostatnich latach ich liczba się podwoiła.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdyni to firma ze 100%. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków podejmuje także działania na rzecz lokalnych społeczności.

PGE Energia Ciepła – największy w Polsce producent ciepła, spółka Grupy PGE, jest odpowiedzialna za realizację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030, przedstawioną 14 grudnia 2017 r. w Gdańsku. Zgodnie z przyjętą strategią, intencją PGE jest bycie liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działań wspierających walkę o czyste powietrze w polskich miastach. Tym samym Grupa PGE zapowiada umocnienie pozycji kluczowego wytwórcy ciepła po konkurencyjnych dla klientów cenach.

Gdański oddział PGE Energia Ciepła posiada dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni, które są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. Z roczną produkcją 12100 TJ ciepła i 1380 GWh energii elektrycznej zaspokaja ponad połowę potrzeb grzewczych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi, w sposób szczególny dbając o zachowanie równowagi między działalnością biznesową, inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego – informuje Katarzyna Dudzin – główny specjalista ds. komunikacji, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *