PGE na Bałtyku. Uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3, o mocy ok. 1045 MW, jest planowane na 2026 rok

Źródło ilustracji: PGE.

Grupa Kapitałowa PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej

Polska umacnia się gospodarczo na Bałtyku. Wydobywamy spod dna ropę naftową i gaz. Teraz znad powierzchni wody zamierzamy czerpać prąd. Jednym z koncernów, przygotowujących się do budowy farm morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku, jest PGE – Polska Grupa Energetyczna.

Warto wiedzieć, gdzie mogą powstawać elektrownie wiatrowe w polskiej części Bałtyku. Poprosiliśmy PGE o informacje w tej sprawie.

Oto szczegóły:

PGE Program Offshore

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada budowę trzech farm wiatrowych: Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1) o mocy 896 MW; Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2) o mocy 1489 MW; Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) o mocy 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna PGE SA.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnej o mocy 0,9 GW po 2030 roku, czyli łącznie ok. 3,5 GW, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Projekty Baltica 2 i Baltica 3 realizowane są przez PGE Baltica w partnerstwie joint venture z duńską firmą Ørsted, światowym liderem w budowie morskich farm wiatrowych.

Uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW, planowane jest zgodnie z harmonogramem na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

W 2022 roku partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej.

Niezależnie od projektów Baltica 2 i 3, PGE Baltica realizuje samodzielnie projekt Baltica 1, który zrealizowany zostanie po 2030 roku (moc ok. 896 MW). PGE składa też sukcesywnie wnioski o pozwolenia na lokalizację kolejnych farm wiatrowych na Bałtyku.

Celem strategicznym Grupy PGE w obszarze energetyki morskiej jest zbudowanie co najmniej 6,5 GW mocy do 2040 roku. Według założeń rządowych, ujętych w PEP2040, morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 roku będą posiadały moc ok. 8-11 GW.

Na Morzu Bałtyckim obecnie dostępnych jest 11 akwenów, w ramach których PGE i inne podmioty będą mogły starać się o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp (PSzW).

Siedem wniosków PGE o pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku

Źródło ilustracji: PGE.

Polska Grupa Energetyczna złożyła w środę, 9 lutego 2022 roku, kolejny wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o nowe pozwolenie lokalizacyjne dla elektrowni morskiej na Morzu Bałtyckim. To już siódmy taki wniosek złożony przez PGE. Ujęty w nim obszar (14.E.2) zlokalizowany jest na Ławicy Odrzanej.

– Nasze inwestycje w energetykę morską realizujemy w oparciu o przemyślaną strategię i rachunek ekonomiczny. Zainteresowani jesteśmy perspektywicznymi obszarami na Bałtyku, które w niedalekiej przyszłości pozwolą nam na rozwój w obszarze offshore. Zgodnie z planem konsekwentnie wnioskujemy o pozwolenia lokalizacyjne dla naszych farm wiatrowych na kolejnych obszarach – tym razem na obszarze położonym na wysokości Szczecina. Wraz z ostatnim złożonym wnioskiem lokalizacyjnym mamy już ich siedem – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Obecnie, PGE realizuje inwestycje na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 3,5 GW w oparciu o trzy uzyskane w 2012 roku pozwolenia lokalizacyjne (decyzja nr MFW/3/12, MFW/4/12, MFW/5/12). Prace prowadzone na tych obszarach realizowane są zgodnie z harmonogramem. W najbliższych miesiącach spodziewane jest uzyskanie ważnych decyzji administracyjnych dotyczących m.in. pozwoleń środowiskowych dla infrastruktury lądowej związanej z wyprowadzeniem mocy, a w dalszej kolejności pozwoleń na budowę. W trakcie realizacji są przetargi dotyczące poszczególnych etapów inwestycji.

Celem strategicznym Grupy PGE w obszarze energetyki morskiej jest zbudowanie co najmniej 6,5 GW mocy do 2040 roku. Według założeń rządowych, ujętych w PEP2040, morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w 2040 roku będą posiadały moc ok. 8-11 GW.

Na Morzu Bałtyckim obecnie dostępnych jest 11 akwenów, w ramach których PGE i inne podmioty będą mogły starać się o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp (PSzW).

O planach rozwoju współpracy z firmami zagranicznymi poinformowały także Małgorzata Babska – rzecznik prasowy Grupy Kapitałowej PGE oraz Aneta Wieczerzak-Krusińska – communication manager w Ørsted:

PGE i Ørsted ogłosiły przetarg na wykonanie kolejnych badań geotechnicznych dla MFW Baltica

Będzie to trzeci etap kampanii geotechnicznej prowadzonej na potrzeby budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, która realizowana jest w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3. Badania pozwolą sprawdzić warunki gruntowe dna morskiego, co jest niezbędne do planowania fundamentów przyszłych farm wiatrowych. Wcześniejsze etapy badań obejmowały m.in. wykonanie odwiertów, określenie kolejności i głębokości zalegania warstw geologicznych, a także testy laboratoryjne na morzu i lądzie.

– Po fazie wstępnych badań geotechnicznych zgodnie z planem przechodzimy do etapu wyłonienia wykonawcy do szczegółowych badań geotechnicznych, dzięki którym otrzymamy analizę struktury geologicznej dna morskiego i jego wytrzymałość do posadowienia fundamentów morskich turbin wiatrowych. Uzyskane dane pozwolą nam na precyzyjne zlokalizowanie i zaprojektowanie fundamentów pod realizowaną inwestycję. Jest to niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy największej inwestycji realizowanej obecnie na Morzu Bałtyckim, czyli Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Oczekujemy, że badanie geotechniczne dla sporządzenia szczegółowego projektu zostanie przeprowadzone latem i wczesną jesienią tego roku. Podczas badania, opierając się na wstępnym układzie rozmieszczenia turbin w ramach projektu Baltica, wykonawca zbada warunki glebowe dla lokalizacji każdej z turbin. Na podstawie badania będziemy mieli jasność, czy trzymać się wstępnego układu, czy też przenieść którąkolwiek z turbin, jeśli okaże się, że nie ma idealnych warunków we wstępnie wybranym miejscu. Dzięki pozyskanym wynikom będziemy również gotowi dostarczyć szczegółowe dane, które zostaną wykorzystane przy zamawianiu stali i innych materiałów do produkcji – mówi Søren Westergaard Jensen, dyrektor w projekcie MFW Baltica z ramienia Ørsted oraz p.o. dyrektora zarządzającego obszarem offshore w Ørsted Polska.

Zamówienie, które jest objęte przetargiem, dotyczy m.in. sondowania statycznego (CPTU), które pozwala na określenie istotnych warunków gruntowych tj. wytrzymałości i zagęszczenia podłoża. Przeprowadzenie tego badania pozwoli inwestorom na bardzo precyzyjne określenie parametrów niezbędnych do przyszłej produkcji fundamentów pod morskie farmy wiatrowe i ich instalacji w konkretnych miejscach.

Podczas badań statycznych będą wykonywane także badania sejsmiczne (SCPTU) w miejscach wskazanych przez inwestorów. Lokalizacje te będą uzależnione od wyników wstępnych, pozyskanych w ramach poprzednich badań geotechnicznych.

Zamówienie obejmuje także specjalistyczne badania, podczas których zostanie przetestowana wytrzymałość danego gruntu pod fundamenty morskiej farmy wiatrowej.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW, jest planowane na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyśpieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

W 2022 roku partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej.

***

O Grupie Kapitałowej PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej oraz ciepła do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Z 10 proc. udziałem w rynku OZE w Polsce. Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Plan na kolejne lata to dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności w oparciu o energię wiatru i słońca. PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce. W swojej strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Grupa PGE będzie posiadać do ok. 6,5 GW mocy
w polskiej części Bałtyku.

Więcej o Ørsted

Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Wywodzący się z Danii koncern jest dziś obecny na kilkunastu rynkach, poczynając od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez kraje europejskie, a kończąc na Azji. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, na którym firma działa już 10 lat, zatrudniając obecnie blisko 300 osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie). Realizacja Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o łącznej mocy do 2,5 GW w polskiej części Morza Bałtyckiego wpisuje się w zaktualizowaną niedawno przez Ørsted ambicję osiągnięcia 30 GW w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku. Ørsted, który ma 30-letnie doświadczenie w realizacji i rozwijaniu morskich farm wiatrowych, posiada obecnie ponad 12 GW mocy zainstalowanej w tej technologii na całym świecie. Oprócz morskich farm wiatrowych, firma rozwija, buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom. Uznana została za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie w indeksie Corporate Knights 2021, który gromadzi 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Znajduje się także na liście CDP Climate Change A jako światowy lider w zakresie działań na rzecz klimatu. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR) – poinformowały Małgorzata Babska – rzecznik prasowy Grupy Kapitałowej PGE oraz Aneta Wieczerzak-Krusińska – communication manager w Ørsted.

Warto wiedzieć, że przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i Ørsted podpisali w 2021 roku list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie bezzałogowych pojazdów, dronów, robotyki i zrównoważonego transportu dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Celem współpracy jest rozwój innowacyjnych technologii oraz ich komercjalizacja na polskim i międzynarodowym rynku.

Miejsca do budowy farm morskich elektrowni wiatrowych zostały wskazane w “Planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000”. Plan ten został opracowany pod kierownictwem Urzędu Morskiego w Gdyni.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *