PGW Wody Polskie, Forum Gdańsk, WWF, Trójmiasto oraz wiele innych gmin, organizacji, instytucji, podmiotów, w sobotę obchodzić będzie Święto Bałtyku. Ochrona wód morskich to nie tylko działania zaplanowane na wybrzeżu czy otwartym morzu, to przede wszystkim racjonalne gospodarowanie wodami na obszarze całego naszego kraju

Źródło ilustracji: Forum Gdańsk.

Godzina dla Ziemi WWF, w sobotę 27 marca o godz. 20.30 pod hasłem: Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy

22 marca przypadał Światowy Dzień Ochrony Bałtyku. Pięć dni później, czyli 27 marca będzie kolejna akcja na rzecz tego morza. O tym, jakie przedsięwzięcia podejmuje Polska – poinformował nas Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oto komunikat:

Chroń morze! Pakiet strategicznych działań na rzecz Bałtyku

Zapobieganie degradacji środowiska morskiego, ograniczenie zanieczyszczeń i odtwarzanie ekosystemów to część działań wskazanych w aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM), opracowywanego przez Wody Polskie. Transport morski, rybołówstwo, czy turystyka są sektorami zależnymi od Bałtyku, których obecność i rozwój nie będą możliwe bez jego należytej ochrony.

Morze Bałtyckie to jedno z najpłytszych i jednocześnie najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Kluczowymi zagrożeniami dla jego ekosystemu jest postępująca eutrofizacja, intensywne połowy oraz zanieczyszczanie środowiska morskiego. W 1997 roku Komisja Helsińska ustanowiła dzień 22 marca Światowym Dniem Ochrony Bałtyku, aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jego stanu.

Ochrona wód morskich to nie tylko działania zaplanowane na wybrzeżu czy otwartym morzu, to przede wszystkim racjonalne gospodarowanie wodami na obszarze całego naszego kraju. Kluczowe w tym zakresie są działania podejmowane przez rolnictwo i gospodarkę wodno-ściekową, ale udział w ochronie Bałtyku bierze każdy z nas, również przez świadomy dobór ryb na obiadowy stół, czy ograniczenie zużycia plastiku w gospodarstwie domowym. Duża ilość zanieczyszczeń trafia do morza naszymi rzekami, dlatego pamiętajmy, że dbając o rzeki chronimy też Bałtyk – powiedział Paweł Rusiecki – Zastępca Prezesa ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich.

Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej, implementowana ustawą Prawo wodne wyznacza ramy zintegrowanego podejścia Państw Członkowskich do ochrony wód morskich. Jej celem jest zachowanie dobrego stanu środowiska mórz europejskich, zapewnienie i utrzymanie ich zasobów oraz możliwości korzystania z usług morskich. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach strategii morskiej wyznacza cele środowiskowe dla wód morskich oraz sporządza projekt programu ich ochrony.

Aktualizacja programu ochrony wód morskich, pod hasłem Chroń Morze, przyczyni się do realizowanej przez Wody Polskie kompleksowej poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Prace w ramach II cyklu planistycznego wkroczyły w drugi, kluczowy etap, którego efektem będzie wytypowanie działań niezbędnych do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód morskich, m.in. identyfikacji zanieczyszczeń wód oraz przywróceniu lub poprawie stanu ekosystemów morskich. Zostaną one poddane analizie kosztów i korzyści oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a także 3-miesięcznym konsultacjom społecznym, po zakończeniu których nastąpi przygotowanie projektu aktualizacji Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM) do przyjęcia przez Radę Ministrów oraz opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej w pierwszym kwartale 2022 roku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Jego misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, racjonalne gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych, w tym również zrównoważone wykorzystanie i ochrona wód Morza Bałtyckiego.

Przydatne linki:

– strona internetowa: https://chronmorze.eu/

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich (Dz.U. 2017 poz. 2469), dostępny pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002469

– Projekt aktualizacji wstępnej oceny środowiska wód morskich wraz z aktualizacją zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich dostępny jest na stronie GIOŚ: http://rdsm.gios.gov.pl/images/aktualizacja_wstepnej_oceny_stanu_srodowiska_wod_morskich.pdf

– aktualizacja zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, dostępny pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/M2019000017301.pdf – informuje PGW Wody Polskie.

Źródło ilustracji: PGW Wody Polskie.

Od lat ratowaniem Bałtyku zajmuje się WWF. W tym roku przeprowadzi akcję m.in. w Gdańsku. O szczegółach obchodów Godziny dla Ziemi w stolicy województwa pomorskiego poinformowała nas Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Godzina dla Ziemi. Akcja WWF także w Gdańsku

Światowa akcja ekologiczna promująca ideę ochrony środowiska, Godzina dla Ziemi WWF, odbędzie się także w Gdańsku. W sobotę 27 marca o godz. 20.30 zgasną iluminacje wybranych miejskich obiektów. Tegoroczna edycja akcji poświęcona będzie naszemu morzu, a jej hasło to Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy.

Co roku w akcji Godzina dla Ziemi bierze udział ponad 180 państw na 7 kontynentach. Gdańsk został zaproszony do grona dziesiątek miast w Polsce i na świecie oraz do wyłączenia świateł charakterystycznych budynków i obiektów publicznych.

W ramach tegorocznej akcji Godziny dla Ziemi, w geście wparcia i solidarności z bałtycką przyrodą, na symboliczne 60 minut w godz. 20.30 – 21.30 zgasną iluminację następujących obiektów i budynków: Fontanna Neptuna, budynki przy ul. Lastadia, Złota Brama, Dwór Bractwa św. Jerzego.

Gdańskie obiekty będą pogrążone w ciemnościach wraz z takimi sławami jak m.in. Piramidy w Gizie, paryska Wieża Eiffla, londyński Big Ben, Opera w Sydney czy rzymskie Koloseum.

Gdańsk edukuje o ekologii

Przy okazji tegorocznej akcji WWF warto wspomnieć o działaniach miasta w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony wód Morza Bałtyckiego. Od dwóch lat w mieście działa kampania Gdańsk bez plastiku, której elementem jest wystawa Pastik niefantastik. Prace studentów ASP powstały z myślą o przekazywaniu ekologicznych wartości. Projekt ma uświadomić mieszkańców Pomorza, czym jest mikroplastik i jak niebezpieczny dla zwierząt zamieszkujących Bałtyk i dla człowieka. Co więcej, spółka Gdańskie Wody wraz z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną są partnerami w międzynarodowym projekcie badawczym FanpLESStic-sea, którego celem jest zmniejszenie ilości mikroplastiku w wodach Bałtyku. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Gdańskich Wód.

Bałtyk w zagrożeniu

– Co by było, gdyby Bałtyk przestał istnieć? Co by było, gdyby pozostały po nim tylko wspomnienia? Co by było, gdybyśmy mogli oglądać go tylko na zdjęciach, filmach i w muzeach? – te pytania można usłyszeć w spocie WWF Polska. – Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy. Potrzebujemy morza, by żyć i wypoczywać. Teraz morze potrzebuje nas – do tych refleksji skłania tegoroczna kampania na rzecz ochrony środowiska.

WWF zachęcając do symbolicznego udziału w akcji, także edukuje. Na swojej stronie wskazuje pięć obszarów związanych z Bałtykiem, które wymagają działań i wsparcia. Są to: sieci widmo, brak zrównoważonego rybołówstwa, martwe strefy, obszary chronione i ssaki bałtyckie. Szczegółowo o każdej z nich można przeczytać na stronie WWF w zakładce Godzina dla Ziemi.

Solidarnie z zieloną planetą

Godzina dla Ziemi WWF to akcja zorganizowana na świecie już po raz 14. Zapoczątkowana w 2007 roku, stała się jedną największych na świecie akcji na rzecz środowiska. Odbywa się co roku w ostatnią sobotę marca. Godzina dla Ziemi angażuje miliony ludzi w ponad 180 krajach, którzy wyłączając światła na 60 minut okazują wsparcie dla naszej planety.

Celem tegorocznej Godziny dla Ziemi WWF jest ochrona środowiska Morza Bałtyckiego i zwiększenie świadomości na temat jego zagrożeń. Na stronie godzinadlaziemi.pl można także podpisywać petycję skierowaną w tej sprawie do premiera. Swoimi wspomnieniami związanymi z Bałtykiem, można się dzielić też poprzez Instagram i Facebook, wstawiając zdjęcia z oznaczeniem profilu @wwfpolska oraz hasztagiem #godzinadlabałtyku.

Każdy może przyłączyć się do akcji i wesprzeć misję zjednoczenia ludzi w celu ochrony naszej planety. Finał działań Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się 27 marca o 20:30, kiedy w symbolicznym geście solidarności z przyrodą i planetą, cały świat zgasi światła – poinformowała Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Forum Gdańsk, jak zawsze, sprzyja ochronie natury. Też zgasi światło dla Bałtyku

Forum Gdańsk po raz kolejny włącza się do jednej z największych inicjatyw ekologicznych na świecie. W tym roku tematem wiodącym polskiej edycji globalnej akcji Godzina dla Ziemi WWF jest ochrona Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie świadomości na temat jego zagrożeń. W sobotę, 27 marca o godzinie 20:30 w symbolicznym geście solidarności z przyrodą i planetą wyłączone zostanie oświetlenie dekoracyjne na zewnątrz centrum oraz wewnątrz. Do akcji włączają się również inne centra handlowe zarządzane przez Multi Poland – poinformowała Monika Ostrowska z Biura Prasowego Forum Gdańsk.

– Skala zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego jest tak duża, że warto przyspieszyć wszelkie działania mające na celu ratowanie gatunków zwierząt i roślin. Istotny wpływ na ochronę środowiska naturalnego ma właśnie edukacja na różnych płaszczyznach i w różnych formach. Dokładamy starań aby na terenie centrum kontakt z przyrodą był w zasięgu wzroku – mówi Magdalena Gibney z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Forum Gdańsk.

Forum Gdańsk, zarządzane przez Multi Poland realizuje działania operacyjne na rzecz ochrony środowiska, w tym Morza Bałtyckiego znajdującego się kilkanaście kilometrów od centrum handlowego. W ramach partnerstwa z Miastem Gdańsk angażuje się w działania edukacyjne między innymi z zakresu ochrony wód Bałtyku oraz znajdującej się tam fauny i flory.

W ubiegłym roku Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna zorganizowała i przeprowadziła eko warsztaty pod hasłem Dekoduj plastik. Celem wydarzenia było zwiększanie świadomości ekologicznej wśród klientów centrum. Eksperci dzielili się przydatnymi informacjami i ciekawostkami o plastiku, jego przetwarzaniu, rozkładzie i zagrożeniach z nim związanych. Wydarzenie wpisuje się w działania edukacyjne związane z udziałem GIWK w projekcie międzynarodowym NonHazCity i kampanią Miasto na detoksie.

Zieleń na 1/3 powierzchni Forum Gdańsk

Blisko trzy hektary powierzchni Forum Gdańsk to tereny zielone, na których rośnie ponad 30 tys. roślin, w tym dwa zabytkowe drzewa – jesion i kasztanowiec, owocujące krzewy, kwitnące byliny oraz ozdobne trawy tworząc ekosystem, rzadko spotykany w dużych miastach w Polsce. Na terenie kompleksu znajdują się rośliny miododajne, dzięki którym pszczoły z pasieki Forum Gdańsk wytwarzają miód. W trosce o bezpieczeństwo motyli i pożytecznych owadów na terenie przedpola ekologicznego zamontowano specjalne domki.

Warto przypomnieć, iż Forum Gdańsk angażuje się również w pomoc na rzecz zwierząt zagrożonych wyginięciem, czyli lwów angolskich, o czym świadczy współpraca z Gdańskim Ogrodem Zoologicznym.

Źródło ilustracji: Forum Gdańsk.

Pojemniki na zużyte rzeczy

Forum Gdańsk działając na rzecz ochrony środowiska przyczynia się do propagowania ekologicznych zachowań zarówno wśród pracowników, najemców jak i klientów. Zachęca klientów do tego aby łączyli zamiłowanie do trendów mody z dbaniem o środowisko, a także do tego aby klienci kupowali ubrania świadomie z zachowaniem upodobań i własnego stylu, pamiętając o ochronie środowiska.

– Klienci Forum Gdańsk coraz częściej decydują się na oddawanie niepotrzebnych ubrań do specjalnych pojemników. Dzięki temu ograniczają ilości odpadów, a tym samym dają drugie życie rzeczom, których już nie potrzebują w swojej garderobie. Pojemniki dostępne są między innymi w salonach Massimo Dutti, Reserved, & Other Stories czy H&M. Podobnie jest w przypadku zużytych produktów elektronicznych oraz nietypowych, które można oddawać w salonach Media Markt Polska – informuje Magdalena Gibney z Multi Poland.

Bałtyk musi(?) przyjmować coraz więcej odpadów. W ciągu ostatnich lat, wskutek awarii, do tego morza dostało się wiele nieoczyszczonych ścieków z Gdańska i z Warszawy. To doprowadzi do jeszcze większego użyźnienia bałtyckiej toni; będzie sprzyjać rozwojowi cyjanobakterii, czyli sinic, zwłaszcza latem. Ocieplenie klimatu, podwyższanie się średniej temperatury na Ziemi, dodatkowo szkodzi Bałtykowi i rozwojowi turystyki nad plażami tego morza.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *