PGW Wody Polskie – RZGW w Gdańsku rozpoczęły realizację programu edukacyjnego pt. „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”.  Pierwsza lekcja, na lodołamaczu, odbyła się 2 października 2019 roku w Gdańsku. „Zadzwonił” na nią Przemysław Daca – prezes zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Fot. Kazimierz Netka

Zmiany klimatu w pierwszej kolejności przejawiają się powodziami i suszami, z roku na rok przybierającymi na sile. Młodzi ludzie muszą nauczyć się życia w coraz gorszych warunkach.

W tym pierwszym zajęciu uczestniczyły dzieci i młodzież z różnych miejscowości na terenie regionu wodnego dolnej Wisły – części jej dorzecza od zapory we Włocławku po Bałtyk, oraz niektórych rzek bezpośrednio wpływających do Bałtyku.

Na zdjęciu: Lodołamacz na Motławie w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Uroczyste zainaugurowanie programu miało miejsce na wyspie Ołowianka w Gdańsku, w sąsiedztwie stojących na rzece Motławie przy nabrzeżu lodołamaczy „Tygrys” i „Rekin”, należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku.

Na zdjęciu: Lodołamacz podczas kruszenia lodu na Wiśle, w rejonie Gdańska Świbna, w styczniu 2016 roku. Fot. Kazimierz Netka

Fot. Kazimierz Netka

Podczas inauguracji programu „Aktywni Błękitni” powitani zostali m.in.: Przemysław Daca – prezes zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”; Aleksandra Bodnar – dyrektor RZGW w Gdańsku; Antoni Szymański – senator RP; Kazimierz Smoliński – poseł RP; Alicja Kinczewska-Dybek – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; Rafał Skrzypiński – wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz nauczyciele i uczniowie pomorskich szkół,a także partnerzy programu: nadbrygadier Tomasz Komoszyński – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku; inspektor Robert Sudenis – zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

– Witamy w gronie szkół przyjaznych wodzie – powiedziała Ewa Wiśniewska z RZGW w Gdańsku, prowadząc uroczystość.

Bardzo nam zależy na tym, by wyjść do szkół z wiedzą na temat gospodarki wodnej – powiedział prezes Przemysław Daca. Dodał, że mamy dużą lukę pokoleniową więc musimy od podstawówki inwestować w naszych przyszłych gospodarzy, którzy będą zajmować się gospodarką wodną, a poza tym wiedza o wodzie jest niezbędna; woda to bowiem białe złoto i wszyscy musimy o nią dbać. Mamy jej czasami bardzo mało jak pokazał ten rok – rok suszy. Czasami za dużo, w przypadku powodzi. Woda to więc duży problem, to żywioł i trzeba o niej dużo wiedzieć i podchodzić do niej z pokorą.

Fot. Kazimierz Netka

RZGW w Gdańsku, realizując bardzo nowatorski program, chce współpracować ze wszystkimi szkołami podstawowymi w regionie nie tylko w województwie pomorskim. Większość szkół dostanie certyfikaty szkół przyjaznych gospodarce wodnej, a my, jako Wody Polskie, w całej Polsce będziemy ten program popierać na podstawie doświadczeń pani dyrektor Aleksandry Bodnar i RZGW. To naprawdę bardzo dobry pomysł, bardzo się cieszę, że idziemy w tym kierunku, a dzieci nie będą się nudzić, bo woda to żywioł, a żywioł to trochę ryzyka więc na pewno też i ciekawie. Zapraszamy, dzisiaj będziemy oglądali lodołamacze. One są istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Nasi pracownicy będą do państwa dyspozycji. Od dzisiaj ruszmy z programem Aktywni Błękitni – powiedział prezes Przemysław Daca.

Fot. Kazimierz Netka

Projekt jest potrzebny zwłaszcza teraz, w zmieniającej się sytuacji klimatycznej, kiedy ciągle jeszcze zaskakują nas w różnych miejscach zmiany pogodowe, które powodują że nie bardzo wiemy, jak się zachować, jak się zabezpieczyć – mówiła Aleksandra Bodnar – dyrektor RZGW w Gdańsku Projekt „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie” ma uświadamiać; promować działania zmierzające do podwyższania świadomości dla bezpieczeństwa nas ludzi, na terenach szczególnie w dolnej Wiśle.

Fot. Kazimierz Netka

Obszar zarządzany przez RZGW w Gdańsku, jest w części położony na terenach depresyjnych. To szczególny teren, gdzie gospodarka wodą, zabezpieczenie przeciwpowodziowe jest dla nas istotne. Chcemy poprzez projekt „Aktywni Błękitni” odpowiadać na rodzące się dzisiaj pytania: dlaczego i jak mamy się zabezpieczać się przed sytuacjami skrajnymi, jak zabezpieczać się przed skutkami suszy, przed powodziami, jak odróżnić powodzie wezbraniowe na ciekach od tzw. powodzi miejskiej, dlaczego melioracje na terenach Żuław Wiślanych są ważne. Te tematy chcemy drążyć, mam nadzieję, że szkoły znajdą atrakcyjność w projekcie. Tę atrakcyjność zapewniamy poprzez naszych partnerów, także poprzez to, że zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów na terenie obiektów hydrotechnicznych. To piękne, ważne, istotne i warte przekazania. Mam nadzieję, że projekt przyczyni się także do kształtowania postaw nawyków i zachowań młodego pokolenia, a poprzez to pokolenie będzie uświadamiał nas, dorosłych, jak zachowywać się w ekstremalnych sytuacjach pogodowych. Dzisiaj pierwsza lekcja; o dzwonek poproszę pana prezesa; odbędzie się ona na lodołamaczu o nazwie Tygrys. RZGW w Gdańsku posiada flotę lodołamaczy po to, by zapewnić ochronę przeciwpowodziową w okresie zimowym.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Gdańsku mamy chęć współpracować z ponad 1200 szkołami. Projekt jest adresowany właśnie do szkół podstawowych od klas IV do VIII.

Do projektu zgłosiło się ponad 10 000 dzieci i młodzieży z ponad 90 placówek oświatowych co uważamy za duży sukces. Będziemy się cieszyć z przystąpienia większej liczby placówek oświatowych do programu „Aktywni Błękitni” – powiedziała pani dyrektor Aleksandra Bodnar. Wskazała też partnerów tego przedsięwzięcia, dzięki którym projekt będzie atrakcyjny i ważny, będzie kształtował postawy dzieci i młodzieży związane z bezpiecznym przybywaniem nad akwenami wodnymi. Oto niektórzy partnerzy: Komisariat Wodny Policji w Gdańsku, Komendy Wojewódzkie Policji w Gdańsku, w Bydgoszczy, Olsztynie; Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Olsztynie, Toruniu. Projekt „Aktywni Błękitni został objęty honorowym patronatem przez Marka Gróbarczyka – ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz przez Kuratorów oświaty: Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Kujawsko- Pomorskiego. Patronat medialny sprawuje Radio Gdańsk.

Fot. Kazimierz Netka

Pomorska policja realizuje wiele przedsięwzięć prewencyjnych, profilaktycznych i ten program „Aktywni Błękitni” wpisuje się w koncepcję naszej działalności profilaktycznej – powiedział inspektor Robert Sudenis – zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Jesteśmy dla was, będziemy w szkołach prowadzić pogadanki na temat bezpiecznego zachowywana się nad wodą, ale również dedykujemy wam specjalistyczną jednostkę jaką jest Komisariat Wodny Policji w Gdańsku, do którego serdecznie zapraszamy i w którym będą przeprowadzane specjalistyczne zajęcia przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy.

Fot. Kazimierz Netka

Gdy pada deszcz, ja mówię: to świetnie i dziękujmy Bogu, że pada, bo w Polsce wody jest bardzo mało, w porównaniu z innymi krajami europejskimi – powiedział Antoni Szymański, senator RP, nawiązując do stanu pogody podczas inauguracji programu „Aktywni Błękitni”. Często tego nie odczuwamy, gdy odkręcamy kran w łazience albo w kuchni i woda cieknie, więc wydaje nam się, że tak będzie zawsze. Ale prawdą jest, że musimy umieć zachowywać się, szanować wodę, współpracować w taki sposób by woda była jak najlepiej wykorzystana. Mówię to nie tylko dlatego, by w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poprzeć wasze działania. Wszyscy musimy się uczyć od najmłodszych do najstarszych, jak zagospodarować Wisłę. Dostrzegliśmy, że jeśli chodzi o transport towarów, turystów jest prawie niewykorzystywana. Trzeba zrobić wszystko by Wisła sprzyjała rozwiązywaniu problemów suszy, ale też żeby nie było powodzi. Najkrócej mówiąc: szanujmy wodę i dobrze że ten program rusza, bo to się upowszechni na całą Polskę – powiedział senator Antoni Szymański.

Fot. Kazimierz Netka

Moim zdaniem inicjatywa realizacji programu „Aktywni Błękitni” jest bardzo dobra – ocenił Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm RP. Cały czas mówimy, że w Polsce brakuje wody, a dzieci pewnie są trochę zdezorientowane, bo jesteśmy w deszczu. Z jednej strony mówimy o powodziach, z drugiej Polska jest krajem, w którym ilość wody jest tyle ile w Egipcie, w Afryce. To wydaje się nieprawdopodobne, ale taka jest rzeczywistość. Na Kujawach występuje zjawisko stepowienia. Kujawy, część Wielkopolski, Lubelszczyzna są obszarami najbardziej dotkniętymi brakiem wody; część Kaszub też ma ten problem, część północnowschodnia województwa pomorskiego raczej problemów nie ma, ale generalnie jest kłopot z retencją. Trzeba dzieci uczyć, nawet w przysłowiowej łyżce wody można się utopić, nawet w najpłytszej rzecze nieszczęście może się wydarzyć, a oprócz tego mamy zjawisko powodzi, związanych z powodziami miejskimi, z cofką podczas silnego wiatru i z jej powodu przede wszystkim Żuławy mogla być zagrożone. Te zjawiska powinny być przez dzieci zrozumiane; dzieci nabiorą odpowiednich nawyków i następne pokolenie będzie bardziej dbało o te sprawy nie tylko systemowo jak to rząd robi, ale dzięki nawykom wypracowanym w dziecięcym czy młodzieńczym wieku sprawią, że będziemy bardziej szanowali nasze środowisko – powiedział poseł Kazimierz Smoliński.

Fot. Kazimierz Netka

Na lodołamaczu „Tygrys” uczniowie i dorośli mogli obejrzeć m.in. kapitańskie stanowisko dowodzenia a także maszynownie. O unikatowym silniku lodołamacza opowiadał m.in. Zbigniew Bryg – mechanik na lodołamaczu „Tygrys”. Statek ów, z tego powodu, że w Wiśle jest mało wody, może łamać lód na odcinku od ujścia rzeki do Tczewa. Dalej płynąć nie może, bo rzeka bywa za płytka. Przez kilka lat nie było konieczności łamania lodów na Wiśle.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *