Pieniądze z UE – skąd je brać?

Finansowanie projektów w Unii Europejskiej do 2020 roku

Bruksela IMG_3222

W przyszłym roku będziemy mogli sięgać po unijne pieniądze. Skąd można je brać? O tym pragniemy informować naszych Czytelników. Dlatego, inaugurujemy cykl publikacji poświęconych tej problematyce. Korzystać będziemy z różnych źródeł wiedzy. Między innymi z zasobów wiadomości Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku (znajdujący się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) który już rozpoczął nowy cykl informacyjny na temat unijnego wsparcia. Przekazuje wiadomości dotyczące funduszy europejskich. My, opierając się między innymi na tych danych, będziemy przygotowywać publikacje dla naszych Czytelników. Zamierzamy przedstawiać możliwości pozyskiwania dotacji, uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach informacyjnych oraz realizowanych już projektach. Na początek – o tym, ile pieniędzy mamy szansę – jako kraj – z budżetu Unii Europejskiej zdobyć.

– Polska w latach 2014-2020 otrzyma do dyspozycji aż 82,5 mld euro w ramach Polityki Spójności – informuje Justyna Szybska – Lewandowska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich; Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Dodatkowo, do dyspozycji naszego kraju pozostaną także rozwiązania finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W nowym, unijnym budżecie na lata 2014 – 2020, w ramach  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Polska otrzyma ponad 531 mln euro.

Niebagatelną kwotę – w wysokości około 42,4 mld euro zarezerwowano także dla naszego rolnictwa. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest do wykorzystania ponad 13,5 mld euro, z kolei ponad 23 mld euro mają być przeznaczone na płatności bezpośrednie.

W latach 2014 – 2020 realizowane będą następujące programy operacyjne (PO): Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) – jego celem jest wspieranie zatrudnienia, mobilności, inwestowanie w naukę oraz kształtowanie nawyku uczenia się przez całe życie – informuje Justyna Szybska – Lewandowska. Program zakłada także systematyczne wzmacnianie sprawności i efektywności państwa; Inteligentny Rozwój (POIR) – stanowi ukłon w stronę zwiększenia innowacyjności gospodarki, finansowania badań i rozwoju oraz komercjalizacji wiedzy; Polska Cyfrowa (POPC) – nowość w układzie programów operacyjnych, zakłada m.in. poszerzenie dostępu do sieci szerokopasmowych, a także zastosowanie nowoczesnych technologii w usługach (e-zdrowie, e-kultura, e-administracja); Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zakłada wspieranie gospodarki przyjaznej środowisku i efektywnie korzystającej z zasobów środowiska; Polski Wschodniej (POPW) – program dedykowany szeroko rozumianemu rozwojowi społeczno – gospodarczemu wschodnich województw naszego kraju; Pomoc Techniczna (POPT); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW); Program Operacyjny RYBY 2014 – 2020 (PO RYBY).

Dodatkowo każde województwo będzie realizowało swój regionalny program operacyjny – RPO. W przypadku Pomorza będzie to „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”. RPO będzie więc 16. Ponadto, będziemy mogli czerpać z zasobów finansowych programów zarządzanych przez Komisję Europejską w Brukseli, na przykład z programu ramowego „Horyzont '2020” czy z programu CEF – Conecting Europe Facility, czyli w skrócie po polsku: „Łącząc Europę” a wspierającego rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej w UE.

Polska aktualnie negocjuje z Komisją Europejską ostateczny kształt programów operacyjnych, w ramach których środki unijne będą dostępne dla beneficjentów na realizację wielu różnych pomysłów. Szczegółowe informacje odnośnie nowego okresu finansowania na lata 2014-2020 dostępne są na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR): http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx . Warto tam zaglądać – zachęca Justyna Szybska – Lewandowska.

Z najnowszych informacji wynika, że negocjowanie z Komisją Europejską ostatecznej treści programów operacyjnych dla Polski w tym RPO dla województwa pomorskiego, nie przebiega zbyt szybko. Najbardziej zaawansowane są rozmowy dotyczące treści Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pozostałe zostaną sfinalizowane w przyszłym roku. Wtedy będziemy mogli sięgać po unijne dotacje.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *