Pierwsza polska „jądrówka” powstanie na Pobrzeżu Słowińskim, ale elementy infrastruktury towarzyszącej będą budowane na terenie całego województwa pomorskiego. Współpraca spółki Polskie Elektrownie Jądrowe z samorządami

Fot. z Archiwum PEJ.

Postanie obiekt, który będzie skupiał uwagę nie tylko turystów

W województwie pomorskim, na Pobrzeżu Słowińskim, nad Bałtykiem w gminie Choczewo wskazano miejsce na pierwsza polską elektrownie jądrową. W zasadzie, taka fabryka prądu już powstawała, nad Jeziorem Żarnowieckim – nieco na południowy wschód od teraz wybranego miejsca. Planowane jest zbudowanie portu nad Bałtykiem, mającego służyć realizacji inwestycji. Miejsce na taki port przewidziano w Planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. W województwie pomorskim Polska znowu zainwestuje olbrzymie pieniądze. Symbolem takich przedsięwzięć, bardzo udanych, jest Morski Port Gdynia, który w bieżącym roku obchodzi 100-lecie. Potem Polska zbudowała też porty w Helu (wojenny) i we Władysławowie. Dzięki inwestorom z głębi kraju zbudowano w okresie międzywojennym takie nadmorskie miejscowości wypoczynkowe jak Jurata, Jastrzębia Góra, Dębki. Na Ziemi Słowińskiej powstały też kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Jakie znaczenie będzie miała elektrownia jądrowa? Jaki będzie zasięg inwestycji towarzyszących? O tym dowiadujemy się z komunikatu, który przekazał nam Zespół ds. Komunikacji w Polskich Elektrowniach Jądrowych sp. z o.o. (PEJ):

Współpraca Polskich Elektrowni Jądrowych z samorządami w sprawie budowy elektrowni jądrowej

18 marca w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyły się rozmowy trójstronne dotyczące przyszłości regionu w związku z budową i eksploatacją elektrowni jądrowej. W spotkaniu udział wzięli Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) w grudniu 2021 r. poinformowała, że lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino”, na terenie gminy Choczewo (powiat wejherowski), została wskazana jako preferowane miejsce posadowienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Inwestycja, ze względu na swoją skalę, realizowana będzie zarówno na terenie gminy lokalizacyjnej, jak i gmin ościennych (poszczególne elementy infrastruktury towarzyszącej powstaną na terenie całego województwa pomorskiego). Dlatego o statusie projektu, planach spółki na najbliższe miesiące oraz oczekiwaniach strony społecznej rozmawiali: Piotr Naimski – Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Tomasz Stępień – Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych oraz sygnatariusze lutowego „Porozumienia o współpracy”, czyli dziesięć lokalnych samorządów reprezentujących powiaty: wejherowski, pucki i lęborski, a także gminy wiejskie: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i jedną miejską – miasto Łeba.

Fot. z Archiwum PEJ.

– Na terenie województwa pomorskiego, a zwłaszcza gmin lokalizacyjnych realizowane będą największe inwestycje energetyczne w kraju takie jak morskie farmy wiatrowe czy właśnie elektrownia jądrowa. To czego podejmiemy się wspólnymi siłami skalą i rozmachem trudno porównać z jakimkolwiek innym programem realizowanym w ostatnim półwieczu – a w tej części kraju może nawet od powstania Gdyni, która stała się dla Polski oknem na świat. Niewątpliwie realizacja tych ambitnych planów przełoży się na szybki rozwój regionu i stanowi szansę zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnego biznesu. Dlatego zależy nam na bliskiej współpracy z samorządami, żeby móc zrozumieć nawzajem swoje oczekiwania i wypracować plan wspólnych działań – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat potencjału gospodarczego regionu oraz jego kluczowych potrzeb. Informacje te będą punktem wyjścia do dalszych rozmów pomiędzy przedstawicielami spółki a stroną samorządową, które będą prowadzone w ramach zespołów roboczych.

Fot. z Archiwum PEJ.

– Zależy nam na tym, by cały proces inwestycyjny w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce był od samego początku prowadzony w sposób transparentny, odpowiedzialny i w dialogu z interesariuszami, w tym przede wszystkim z włodarzami i społecznością lokalną – mówi Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Spółka zobowiązała się też do kontynuacji działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z realizowanym projektem w tym m.in. organizacji spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych i ościennych.

Fot. z Archiwum PEJ.

Jeszcze w tym miesiącu PEJ złoży też do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie którego w grudniu ub. roku spółka wskazała lokalizację „Lubiatowo-Kopalino”, jako preferowane miejsce posadowienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

***********

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+). Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Więcej informacji: www.ppej.pl – poinformował Zespół ds. Komunikacji w Polskich Elektrowniach Jądrowych sp. z o.o.

Podczas budowy elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim dużo zyskały okoliczne gminy. Na przykład, powstały szosy, ułatwiające dojazd do miejscowości wcześniej słabo skomunikowanych szlakami transportowymi z centrum województwa i kraju.

Budowa elektrowni jądrowej na Pobrzeżu Słowińskim, może znacząco wpłynąć na wzbogacenie się tej ziemi. Po pierwsze, zacznie tam przyjeżdżać więcej turystów. Powstaną miejsca pracy oraz różne obiekty, które gminom przysporzą wiele korzyści.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.