Pierwsze spotkanie Aleksandry Dulkiewicz z przedstawicielami pomorskiego biznesu.  Na rozmowy z prezydent Gdańska przyjechali do siedziby Pracodawców Pomorza biznesmeni także spoza województwa. Duża zgodność dążeń oraz planów szefowej stolicy Pomorskiego z oczekiwaniami twórców bogactwa regionu.

Fot. Kazimierz Netka

Prezydent Gdańska u prezydenta Pracodawców. Zostanie powołany pełnomocnik ds. równego traktowania, a także metropolitalne forum rozwoju gospodarczego i metropolitalna orkiestra rozrywkowa?

Fot. Kazimierz Netka

W rejestrze ważnych wydarzeń zapisane zostanie spotkanie Aleksandry Dulkiewicz – prezydent Gdańska – ze środowiskiem pomorskiego biznesu. Do tego historycznego skonfrontowania zamierzeń obydwu stron: samorządowej i biznesowej – doszło 7 października 2019 roku, w siedzibie Pracodawców Pomorza. Było to również spotka nie dwóch prezydentów: miasta oraz biznesmenów. Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza – największa w kraju regionalna organizacja przedsiębiorców – ma bowiem oprócz zarządu, rady, także swego prezydenta. Mieliśmy przyjemność być tam obecni i przysłuchiwać się rozmowom uczestników tego wydarzenia; poznać najważniejsze potrzeby samorządu i twórców siły gospodarczej Pomorza.

Fot. Kazimierz Netka

Powitania zacnego gościa – Aleksandry Dulkiewicz – dokonał właśnie prezydent Pracodawców Pomorza – Zbigniew Canowiecki. Spotkanie zostało zainaugurowane więc – można powiedzieć – przez dwóch prezydentów. Obydwoje przedstawili zgromadzonym swych współpracowników.

Fot. Kazimierz Netka

Prezydent Zbigniew Canowiecki, mówiąc o Pracodawcach Pomorza (PP), przedstawił władze tego stowarzyszenia. Przewodniczącym Rady PP na lata 2019 – 2022 jest Zbigniew Canowiecki – prezydent „Pracodawców Pomorza”. Wiceprezydentami są Tomasz Balcerowski i Jerzy Jerkiewicz. Prezesem zarządu Pracodawców Pomorza jest Tomasz Limon, a wiceprezesami: Stanisława Kierznikowicz, Lidia Kodłubańska, Ewa Kruchelska, Maciej Grabski, Andrzej Pastuszka, Wojciech Szczepański, Michał Sznycer, Bartosz Ziaja.

Pracodawcy Pomorza to największa w kraju regionalna organizacja pracodawców. Liczy około 1000 przedsiębiorców. Propozycje, wypływające z tego gremium, mają więc duże znaczenie. Dotyczą zaś nie tylko spraw typowo gospodarczych, a także np. kultury. Dowodem tego może być propozycja jaką złożył prezydent Zbigniew Canowiecki, mówiąc o Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Pan prezydent Pracodawców Pomorza wskazał na potrzebę utworzenia metropolitalnej orkiestry rozrywkowej.

Fot. Kazimierz Netka

Oto inne zagadnienia, propozycje Pracodawców Pomorza

1. Sprawa powołania Gdańskiej Rady Inwestorów i Deweloperów. Inicjatorem był ś.p. Paweł Adamowicz, proponując by funkcjonowała ona przy stowarzyszeniu Pracodawcy Pomorza.

2. Powołanie Rady Gospodarczej

3. Pracodawcy Pomorza myślą też o powołaniu Metropolitalnego Forum Rozwoju Gospodarczego. Zajmowałoby się ono np. etyką w biznesie, CSR, arbitrażem, mediacjami, troską o zasady otwartości, równości, tolerancji. Forum to zostałoby stworzone przez Pracodawców Pomorza, wspólnie z Międzynarodowymi targami Gdańskimi, Agencją Rozwoju Pomorza, Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

4. Wznowienie wizyt pani prezydent w gdańskich firmach, na przykład z częstotliwością dwie firmy na miesiąc, jednego dnia.

5. Wznowienie działalności Gdańskiej Rady Oświatowej.

To niektóre postulaty, które w imieniu Pracodawców Pomorza przedstawił prezydent Zbigniew Canowiecki.

Fot. Kazimierz Netka

Pani prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, przypomniała, ze jest prezydentem zaledwie kilka miesięcy Podkreśliła, że samorząd ma rolę służebną wobec biznesu i ze uda się modele współdziałania wypracować. Powiedziała, że będąc wiceprezydentem, zajmowała si.e sprawami gospodarczymi i zna bolączki tego środowiska, na przykład związane z zatrudnianiem cudzoziemców.

Pani prezydent przedstawiła obecnych na spotkaniu swych współpracowników. Przybyli nań m.in. Mieczysław Kotłowski – dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni; Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych, Włodzimierz Bartosiewicz – dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Katarzyna Drozd-Wiśniewska – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, Łukasz Kłos – zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Edyta Damszel-Turek – dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Tomasz Szymczak – prezes Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Pani prezydent powiedziała, że w Urzędzie Miejskim pracuje około 1200 osób.

Nawiązując do wystąpienia prezydenta Zbigniewa Canowieckiego, Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła, że jest parę wątków, które, niezależnie od tego, kto wygra wybory – trzeba będzie kontynuować. Najważniejsze to sprawa metropolii, która jest kluczem do sukcesu. Wiele uwagi trzeba poświęcić zatrudnianiu cudzoziemców. Tematem bardzo trudnym jest zagospodarowanie terenów postoczniowych. Niezmiernie istotne jest pozyskiwanie i kształcenie zasobów ludzkich – spoza województwa, licząc na to, że po ukończeniu uczelni w Trójmieście, zechcą oni pozostać w województwie pomorskim, w Trójmieście. Wykwalifikowanych kadr będzie nam coraz bardziej brakować, zwłaszcza z zakresu ICT. Zdaniem prezydent Dulkiewicz ważne jest nauczanie przedsiębiorczości w szkołach. Potrzebne jest wspieranie startupów.

Fot. Kazimierz Netka

Szkolnictwo zawodowe rozwija się w Gdańsku, dzięki m.in. projektowi: Gdańsk Miastem Zawodowców.

Odnosząc się do Gdańskiej Rady Inwestorów i Deweloperów, pani prezydent powiedziała, że bez deweloperów nie byłoby takiego rozwoju miasta jaki jest. Pracodawcy Pomorza mogliby być patronem, a miasto jest gotowe oddelegować pracownika do tych spraw – funkcjonowania Rady

Natomiast Gdańska Rada Oświatowa jest ciałem doradczym Rady Miasta Gdańska – wyjaśniła prezydent Dulkiewicz. Jednak głos z sali poinformował, że tej rady nie ma.

Pani prezydent podobała się też propozycja ustanowienia Metropolitalnego Forum Rozwoju Gospodarczego. Można by je połączyć z Kongresem Smart Metropolia. Tegoroczny Kongres ten odbędzie się na początku listopada.

Fot. Kazimierz Netka

Pani prezydent chce nieco zmienić model na rzecz równego traktowania w Gdańsku. Planuje powołać pełnomocnika i wyposażyć go w realne narzędzia do działania. Podczas dyskusji była mowa także o terenach bardziej odległych od Trójmiasta, np. o Słupsku. Tam jednak są tendencje do utworzenia odrębnego województwa – poinformowano. Zainteresowani zbliżeniem do Gdańska są przedsiębiorcy z Elbląga. Ich przedstawiciel przybył na spotkanie z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz.

Mówiono też o najpilniejszych inwestycjach, m.in. drogowych, do zrealizowania w mieście.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *