Są dobrzy dla innych, więc otrzymali pieniądze na swe dobroczynne działania. Obdarowani  to Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „OSTOJA” z Pomieczyna oraz Fundacja „Świat Wrażliwy” w Gdańska. Fundatorką jest spółka PGE Energia Ciepła w Gdańsku, która już od wielu lat dzieli się ciepłem z potrzebującymi.

Fot. Kazimierz Netka

Mocne wsparcie za życzliwość wobec ludzi oraz przyrody

W Dworze Młyniska, nad rzeką Strzyża w Gdańsku, odbyła się w poniedziałek, 7 października 2019 roku miła uroczystość. Ludzie dzielili się tam… ciepłem. W ceremonii przekazywania tego niezwykłego daru uczestniczyli w dworze Młyniska m.in.: Elżbieta Kowalewska – dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła; Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej, PGE Energia Ciepła S.A.; Iwona Grochalska – PGE Energia Ciepła S.A.; Jolanta Rychlik – wiceprezes fundacji Świat Wrażliwy; Beata Weiner – koordynatorka w Fundacji Świat Wrażliwy; Maria Zych – mentorka w „Świecie Wrażliwym”; Jan Zych – mentor w „Świecie Wrażliwym”; Beata Rydelek – prezes zarządu Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”; Aleksandra Mach – kierownik Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”.

Fot. Kazimierz Netka

Wspieranie przez pracowników Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła (wcześniej spółka ta występowała pod innymi nazwami) ma wieloletnią tradycję. Program „Dzielimy się ciepłem” to projekt ogólnopolski, ze swoim lokalnym odniesieniem – poinformowała nas Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej.

W poniedziałek, 7 października 2019 roku, pomoc finansową na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową otrzymali reprezentanci Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA oraz Fundacji „Świat Wrażliwy”. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej przyjemnej uroczystości – w dworze Młyniska, który właśnie dzięki poprzednikom obecnej spółki Wybrzeże PGE Energia Ciepła, został odrestaurowany i przywrócony do użytku. Odrestaurowany to mało powiedziane; zabytek ten został uratowany – co podkreślała Iwona Grochalska PGE Energia Ciepła S.A.

Fot. Kazimierz Netka

Oddział Wybrzeże spółki PGE Energia Ciepła słynie też od dziesiątek lat ze swej działalności charytatywnej – pomaga dorosłym i dzieciom. Były już akcje Podaj Dalej Ciepło, a także Ciepło na Start. Wsparto w różnej formie udzielono około 40 organizacjom pozarządowym. Od 6 lat w Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła realizowany jest konkurs na poprawę bezpieczeństwa zatrudnionych w tym przedsiębiorstwie. Zwycięzcy tego konkursu mają prawo wskazać organizacje, którym zostaje przydzielone wsparcie. Czeki wręczane są w Dniu Energetyka. W tym roku czeki te otrzymały trzy hospicja – mówiła Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

A co robią nagrodzeni w dniu 7 października? Fundacja „Świat Wrażliwy” opiekuje się 11 niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, kojarząc ich działalność z seniorami.

Fundacja „Ostoja” pomaga przyrodzie, ratując zwierzęta. Rocznie, ocalonych zostaje tam nawet 2000 ssaków, ptaków. Wsparcia udzielają wolontariusze, pracujący nawet po 10 godzin na dobę.

Fot. Kazimierz Netka

Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła uczestniczy w sadzeniu lasu na terenach po zniszczeniach podczas huraganu, jaki był w sierpniu 2017 roku. W trakcie spotkania 7 października w Dworze Młyniska, pani Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła, zaproponowała, by wiosną przyszłego roku zacząć współdziałanie na rzecz ludzi, zwierząt i lasu – wspólnie przez Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła, Fundację Ostoja i Fundację Świat Wrażliwy.

Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła dba też o przyrodę, zwłaszcza o jej ginące elementy. Na kominach Oddziału Wybrzeże spółki PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni, gniazda mają sokoły – ptaki zagrożone wyginięciem. To, że te unikatowe ptaki zagnieździły się na kominach, zawdzięczamy odpowiedniej trosce o te ptaki ze strony pracowników Oddziału Wybrzeże spółki PGE Energia Ciepła.

Oto komunikat, który przekazała nam Katarzyna Dudzin – Główny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej, PGE Energia Ciepła S.A.:

PGE Energia Ciepła w Gdańsku dzieli się ciepłem z potrzebującymi

PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”, udziela wsparcia odbiorcom społecznie wrażliwym. Pomoc finansową na pokrycie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową otrzyma Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA oraz Fundacja „Świat Wrażliwy”.

W ramach Programu „Dzielimy się ciepłem” producent ciepła dla aglomeracji trójmiejskiej przekaże wsparcie finansowe dla Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA, zajmującego się chorymi i rannymi dzikimi zwierzętami. Pracownicy elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni na co dzień stykają się z dziką przyrodą, bo to właśnie tutaj od kilku lat bytują dwie pary sokołów wędrownych, które w Polsce są gatunkiem rzadkim i pod ścisłą ochroną. Drugą organizacją, która otrzyma wsparcie finansowe jest Fundacja „Świat Wrażliwy” z Gdańska, aktywnie działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych społecznie.

„PGE Energia Ciepła przede wszystkim dba o bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła dla mieszkańców Trójmiasta. Jednakże swoją rolę rozumiemy szerzej – jesteśmy związani z aglomeracją Trójmiejską i jej mieszkańcami, bo to dla nich produkujemy i dostarczamy ciepło, dlatego angażujemy się w pomoc najbardziej potrzebującym. Realizując program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie do tej pory wsparliśmy ponad czterdzieści pomorskich organizacji pozarządowych” – podkreśliła Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Wszystkie lokalne programy pomocowe prowadzone są w ramach ogólnopolskiego programu PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”. W Oddziale Wybrzeże PGE Energia Ciepła dodatkowe wsparcie otrzymują jeszcze organizacje pozarządowe wybrane przez pracowników w konkursie, który ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy, ale również społeczny wymiar – niesienie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Są to trzy trójmiejskie hospicja: Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku, Fundacja Hospicyjna im. Ks. Dutkiewicza i Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty.

Program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem” w Oddziale Wybrzeże wiosną br. miał też swoją gdyńską odsłonę pod nazwą „Podaj dalej ciepło”. We współpracy z Miastem Gdynia i OPEC Sp. z o.o. na realizację swoich projektów wsparcie finansowe otrzymały trzy gdyńskie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”, Adapa – Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa – napisano w komunikacie.

Fot. Kazimierz Netka

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Po integracji aktywów ciepłowniczych, od stycznia 2019 r. do PGE Energia Ciepła przeszło sześć elektrociepłowni – W Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Kielcach, Zgierzu, Lublinie i Rzeszowie, należących wcześniej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). W wyniku integracji, PGE Energia Ciepła jest największą firmą na rynku ciepła w Polsce, posiadającą  ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych, polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku. Siedziba PGE Energia Ciepła mieści się w Warszawie, natomiast w Krakowie znajduje się Centrum Usług Wspólnych oraz Departament Badań i Rozwoju – informuje Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła.

Ciepła nie otrzymuje się za nic. Trzeba na ten prezent zapracować, to znaczy dać trochę swego innym. Można też sobie ciepło kupić, ale nie każdy ma na to pieniądze. Takim właśnie ludziom, instytucjom, organizacjom, przychodzi z pomocą spółka PGE Energia Ciepła.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *