Pierwsze w Polsce Centrum Projektów Erasmus+ w Gdańsku wręczyło nagrody

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zdobył Nagrodę Główną w gdańskim konkursie projektów Erasmus+

Chcesz wiedzieć, jak zdobyć unijne pieniądze? Zgłoś się do Stowarzyszenia Morena

23 marca 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się Gala Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+. Wyróżniono szkoły, które najefektywniej zdobywały środki unijne na edukację w latach 2007 – 2015. W uroczystości wzięło udział ponad 200 przedstawicieli gdańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Szkoły przedstawiły kilkanaście projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich lat; wiele z nich było już nagradzanych w kraju i za granicą. Dyrektorzy podkreślali korzyści dla uczniów i nauczycieli płynące z udziału w programie.

IMG_6349Na zdjęciu: Uczestnicy Gali Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+ . Źródło zdjęcia: Archiwum Stowarzyszenia Morena w Gdańsku.

Nagrody wręczali: Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska; Mirosław Marczewski – dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce; Adam Niemkiewicz – prezes Stowarzyszenia Morena, które prowadzi Gdańskie Centrum Projektów Erasmus+. Wyróżnienia otrzymały następujące gdańskie szkoły: Gimnazjum nr 25, Zespół Szkół Samochodowych oraz III Liceum Ogólnokształcące. Nagrodę główną zdobył Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, który w ciągu ostatnich kilku lat pozyskał na zrealizowane projekty ponad milion złotych.

IMG_1077

Gdańskie organizacje mają bogate doświadczenia w zdobywaniu unijnych dotacji. Mówiono o tym w zeszłym roku, podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM). Na zdjęciu: Konferencja z okazji siódmego ETM, w Gdańsku, 05 maja 2015 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Gdańskie Centrum Projektów Erasmus+ to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce – podkreślał dyrektor Mirosław Marczewski. – Stowarzyszenie Morena, dzięki współpracy i wsparciu Miasta Gdańska, prowadzi spotkania informacyjne, szkolenia i konsultacje projektów, które są składane do programu UE Erasmus+. Dzięki temu, w ciągu najbliższych 3 lat, liczba gdańskich projektów – i co za tym idzie pozyskanych z Komisji Europejskiej środków na realizację działań – ma wzrosnąć o 30 – 40 procent.

IMG_1093Na zdjęciu: Konferencja z okazji siódmego, Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Gdańsku, 05 maja 2015 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Otwarte w czerwcu 2015 r. Gdańskie Centrum Projektów Erasmus+ to pierwsza w Polsce instytucja samorządowa, która zapewnia wsparcie potencjalnym beneficjentom programu Erasmus+.

IMG_9749Na zdjęciu: Stoisko Europe Direct na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza, 8 kwietnia 2015 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Wsparcie to obejmuje m.in.: udzielanie indywidualnych informacji dotyczących Erasmusa+, poszukiwanie partnerów przez sieć Eurodesk – obejmującą 1100 punktów w Europie, konsultacje przed złożeniem wniosku, coaching w trakcie projektów, dobieranie partnerów z miast siostrzanych i regionów Gdańska, udostępnianie publikacji (broszury, plakaty, podręczniki dla nauczycieli) Komisji Europejskiej poprzez punkt sieci Europe Direct – Gdańsk, poszukiwanie innych źródeł finansowania projektów – wynika z informacji, które przekazał nam Jarosław Sikorski ze Stowarzyszenia Morena w Gdańsku. Centrum prowadzi szerokie działania promocyjne związane z organizacją warsztatów na temat Erasmusa+ w pigułce, przeprowadza spotkania informacyjne w szkołach, a także warsztaty na temat cyklu projektowego Erasmus+.

IMG_1084Na zdjęciu: Konferencja z okazji siódmego, Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Gdańsku, 05 maja 2015 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Celem Erasmus+ jest wspieranie modernizacji europejskich systemów kształcenia i szkolenia, podnoszenie kompetencji studentów, poprawę ich perspektyw zatrudnienia oraz promowanie aktywnego udziału w społeczeństwie – wynika z danych, które przekazała nam Zofia Gajos z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce. UE jest zaangażowana w inwestowanie w tym obszarze. Na siedmioletni program (2014 – 2020) przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euro, co stanowi 40-procentowy wzrost w porównaniu z poziomem wydatków w poprzednich okresach. Erasmus+ umożliwi ponad 4 milionom Europejczyków podjęcie studiów, szkolenie, zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz uczestnictwo w wolontariacie za granicą. W ramach programu wsparcie otrzymują również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i dla młodzieży. Ma to na celu promowanie współpracy i budowanie powiązań między sektorem kształcenia a rynkiem pracy.

Po raz pierwszy program oferuje również specjalne finansowanie na działania w dziedzinie sportu, przyczyniając się do rozwijania jego europejskiego wymiaru i zwalczania poważnych zagrożeń transgranicznych, takich jak ustawianie zawodów sportowych i doping. Za pośrednictwem działań „Jean Monnet” program ten wspiera ponadto rozwój nauczania i badań w dziedzinie integracji europejskiej – wynika z informacji, które przekazała nam Zofia Gajos z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce. Już ponad milion osób wzięło udział w 18 000 projektów finansowanych z programu Erasmus+. W pierwszym roku funkcjonowania dysponował on budżetem ponad 2 mld euro. Celem Erasmus+ jest wspieranie modernizacji europejskich systemów kształcenia i szkolenia, podnoszenie kompetencji studentów, poprawę ich perspektyw zatrudnienia oraz promowanie aktywnego udziału w społeczeństwie.
IMG_0898

Na zdjęciu: Plansze z informacjami na temat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , w Warszawie, podczas podsumowania konkursu EDU Inspiracje, zorganizowanego 24 listopada 2015 roku, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Fot. Kazimierz Netka.

W Polsce, Narodową Agencją Programu Erasmus+ została Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – na mocy nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Program Erasmus+ wystartował 1 stycznia 2014 roku. Pod tym „szyldem” skupione są działania prowadzone dotychczas w ramach programów „Uczenie się przez całe życie” (Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus) oraz „Młodzież w działaniu”. Nowe inicjatywy mają się koncentrować na kształceniu formalnym i nieformalnym ponad granicami Unii Europejskiej w celu kształtowania umiejętności studentów, młodzieży oraz nauczycieli, a także poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

img_3079Budżet programu wynosi 14,7 mld euro. Środki finansowe na inicjatywy realizowane w ramach programu będą rozdzielane prawie do końca 2020 roku – czytamy na stronie internetowej http://erasmusplus.org.pl/fundacja-rozwoju-systemu-edukacji-zostala-narodowa-agencja-programu-erasmus/ .

Gdańskie Centrum Erasmus+ mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Morena przy ul. Jaśkowa Dolina 7, w Gdańsku Wrzeszczu – wynika z informacji, zamieszczonych na http://www.gdansk.pl/urzad/nasze-miasto,512,38047.html .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *