Ścieżka rowerowa połączy Wisłę z Rosją na Mierzei Wiślanej. Pieniądze na to da m.in. Unia Europejska

Kilkanaście przedsięwzięć, mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i zasobów przyrody będzie realizowanych w województwie pomorskim. Na ten cel dotacje unijne wyniosą ponad 53 miliony złotych. Jeden z projektów jest realizowany tuż przy granicy zewnętrznej UE

Bogactwo przyrodnicze to jeden z najcenniejszych skarbów Polski

Mówi się o przekopaniu Mierzei Wiślanej i zrobieniu w niej kanału dla morskich statków, ale są też projekty zupełnie inne, „poprzeczne” do tego morskiego przesmyku z Bałtyku Na Zalew Wiślany. Chodzi o budowę rowerowego szlaku komunikacyjnego na owym piaszczystym pasemku lądu, od ujścia Wisły po granicę z Rosją. Znalazły się już pieniądze na to przedsięwzięcie. Razem – kilkanaście milionów złotych.

IMG_3720Na zdjęciu: Efekt wykorzystania unijnych dotacji w Krynicy Morksiej w latach 2007 – 2013. Fot. Kazimierz Netka.

Czy jest sens wydawania tak wielkiej kwoty na rzecz rowerzystów? Czy ktoś zechce tamtędy jeździć i jaki z tego uzyskają pożytek mieszkańcy powiatu Nowy Dwór Gdański, gdzie panuje największe w Pomorskiem bezrobocie? Oczywiście, to się opłaci. Po pierwsze – rowerzyści już tamtędy jeżdżą, a uporządkowanie tego ruchu będzie korzystne dla przyrody i uczyni rowerowe ścieżki wygodniejszymi. Po drugie – więcej gości pojawi się po sezonie letnim, więc czas zarabiania przez żyjących z turystyki się wydłuży.

Takie cele przyświecają także innym realizatorom podobnych projektów na terenie województwa pomorskiego, którzy we wtorek, 29 marca 2016 roku, podpisali umowy dotyczące unijnego wsparcia finansowego. O to wsparcie, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ubiegało się kilkudziesięciu realizatorów projektów. Zwycięzców (siedemnastu) wyłoniono w ramach konkursu dla działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

DSCN4785Na zdjęciu: Podpisanie umowy dotyczącej unijnego dofinansowania ulepszenia ścieżek dla rowerzystów między Wisłą i granicą z Rosją na Mierzei Wiślanej. Od lewej, za stołem: Krzysztof Swat – burmistrz Krynicy Morskiej; Mieczysław Struk – marszałek; Wiesław Byczkowski – wicemarszałek woj. pomorskiego. Stoją: Jan Szymański – dyrektor; Agnieszka Surudo – wicedyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Fot. Kazimierz Netka.

– Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich 17 projektów wynosi prawie 81 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 53 mln zł – informuje Małgorzata Pisarewicz – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Najwięcej z tej sumy – ponad 9,5 mln zł dofinansowania (13,6 mln zł to wartość całego projektu) otrzyma Gmina Miasta Krynica Morska na projekt pt. „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”.

Chodzi o budowę wspomnianej wyżej trasy dla rowerzystów. Beneficjentem, czyli liderem tego przedsięwzięcia jest gmina Miasta Krynica Morska, partnerami: Gmina Stegna, Gmina Sztutowo oraz Nadleśnictwo Elbląg – mówi Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej, lider projektu. – Realizacja przewidziana jest na lata 2016 – 2018. My, w Krynicy Morskiej wykonamy swoją część w 2017 roku.

Celem projektu jest wyznaczenie i budowa szlaków turystycznych – ścieżek rowerowych na terenie obszarów chronionych: Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i w jego otulinie, rezerwatów przyrody: „Kąty Rybackie”, „Mewia Łacha” (w ujściu Wisły), „Moczary”, „Buki Mierzei Wiślanej”, Obszaru Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”.

DSCN4764Na zdjęciu: Umowę podpisuje Jacek Graczyk – burmistrz Ustki (pierwszy z lewej, za stołem). Fot. Kazimierz Netka.

Niewiele mniej, bo 7,7 mln zł (wartość całego projektu to ponad 11 mln zł) otrzyma Gmina Miasta Ustka na ochronę, rewaloryzację i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie. Liderem jest Jacek Graczyk – burmistrz Ustki.

DSCN4772Na zdjęciu: Umowę podpisuje Danuta Grodzicka-Kozak – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Wśród beneficjentów jest również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który na dwa projekty (Kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza i Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza) otrzymał łącznie ponad 4 mln zł dofinansowania. Liderem jest Danuta Grodzicka-Kozak – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Interesujące przedsięwzięcie będzie realizowane w gminie Kępice, a liderem jest Magdalena Gryko – burmistrz Kępic. Tytuł projektu brzmi: „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice”.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, którego prezesem jest Ewa Romanow-Pękal, otrzymało pieniądze na Centrum edukacji ekologicznej- warsztaty praktycznej ekologii.

Miasto i Gmina Sztum dostało wsparcie finansowe na realizacją projektu pt. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum. Liderem jest burmistrz Sztumu Leszek Tabor.

DSCN4770Na zdjęciu: Uczestnicy uroczystości podpisania umów. Fot. Kazimierz Netka.

“Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” oraz „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” – to projekty, które realizuje Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Współliderami są prezes zarządu Fundacji – prof. Andrzej Letkiewicz oraz członek Zarządu – prof. Zbigniew Grzonka. Uniwersytet Gdański otrzymał też wsparcie na realizację przedsięwzięcia pt.: „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”, a liderem jest prof. Bernard Lammek.

DSCN4775Na zdjęciu, od lewej: umowy podpisują prof. Andrzej Letkiewicz i prof. Zbigniew Grzonka z Uniwersytetu Gdańskiego. Fot. Kazimierz Netka.

Nadleśnictwo Gdańsku urzeczywistni unikatowy projekt pt. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni”. Liderami są nadleśniczy – Marek Zeman i główny księgowy – Elżbieta Kmiecik-Wasilewska. Nadleśnictwo Choczewo zdobyło dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia: „Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną”, a liderem jest nadleśniczy Bartłomiej Obajtek.

DSCN4780Na zdjęciu: Umowę podpisuje nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk – Marek Zeman. Fot. Kazimierz Netka.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku i dyrektor tego Ośrodka Aleksander Mach jako lider, zrealizują projekt pt. BIOBALT – edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego na terenie województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych i strefy przybrzeżnej.

DSCN4790Na zdjęciu: Umowę podpisuje prezydent Miasta Starogard Gdański – Janusz Stankowiak. Fot. Kazimierz Netka.

Gmina Miejska Starogard Gdański i prezydent Miasta Starogard Gdański – Janusz Stankowiak jako lider, urzeczywistnią „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru.”

DSCN4793Na zdjęciu: Zwieńczenie podpisania umowy przez Hannę Brejwo – wójt gminy Pszczółki. Fot. Kazimierz Netka.

Gmina Pszczółki oaz wójt Hanna Brejwo jako lider zbudują “Ścieżkę edukacyjną na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu”.

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, reprezentowane przez prezesa zarządu Zbigniewa Chmaruka i wiceprezesa zarządu Piotra Necla uzyskało wsparcie na przedsięwzięcie ekologiczne pt. „Edukacja Ekologiczna w sieci”.

DSCN4788Na zdjęciu: Umowę podpisuje Jacek Skarbek – prezes zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Fot. Kazimierz Netka.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna i prezes jej zarządu Jacek Skarbek jako lider stworzą produkt turystyczny pt. „Gdański Szlak Wodociągowy.” Przedsięwzięcie obejmuje m.in.: remont zabytkowych zbiorników wody: Stary Sobieski i Stara Orunia, zagospodarowanie punktów widokowych, ścieżek i terenu wokół zbiorników wody: Stary Sobieski, Stara Orunia oraz „Kazimierz” zlokalizowany na Wyspie Sobieszewskiej. Chodzi też o zachowanie największego siedliska nietoperzy w Polsce północnej – mówił podczas podpisywania umów, przedstawiając dofinansowane projekty, Jan Szymański – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

DSCN4794Na zdjęciu: Umowę podpisuje prof. Bernard Lammek z Uniwersytetu Gdańskiego. Fot. Kazimierz Netka.

– Pragnę pogratulować profesjonalnego przygotowania projektów – mówił Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, na zakończenie podpisywania umów. – Różnorodność biologiczna naszego województwa jest bardzo cenna. Jesteśmy z niej dumni i musimy dbać, by nie straciła na swej wartości.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *