Pierwszy w Polsce Indeks Zdrowych Miast na prawach powiatu przedstawiono podczas EFNI 2022. Autorami opracowania są naukowcy ze spółki Lux Med oraz Szkoły Głównej Handlowej. Na pierwszym miejscu jest Warszawa. W pierwsze dziesiątce: całe Trójmiasto. Pytania o ranking uzdrowisk

Fot. Kazimierz Netka.

Zaczyna się epoka wyścigów po tytuł najzdrowszego miasta

Fot. Kazimierz Netka.

W czwartek, 13 października 2022 roku, w ramach EFNI 2022 w Sopocie, odbyła się specjalna konferencja poświęcona miastom. Grupa LUX MED wspólnie ze Szkołą Główną Handlową (SGH) w Warszawie i Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) przedstawiły Indeks Zdrowych Miast.

Fot. Kazimierz Netka.

Czym jest Indeks Zdrowych Miast? W których miastach żyje się najlepiej? To kluczowe pytania na które odpowiedziano podczas konferencji prasowej. Indeks Zdrowych Miast to projekt przygotowany we współpracy z najlepszymi ekspertami ze wspomnianych instytucji. Indeks zawiera wiedzę o kondycji 66 miast na prawach powiatów. Zespół badawczy przeanalizował osiem obszarów: zdrowie, ludność i pokolenia, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń. Dokładnej analizie poddano m.in.: realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnię terenów zielonych czy jakość powietrza – poinformowały panie Paulina Stępień i Magdalena Galant ze spółki 38 Content Communication.

Zachęceni tą informacją udaliśmy się na wspomnianą konferencję prasową. O indeksie Zdrowych Miast mówili m.in.: Anna Rulkiewicz – prezes zarządu Grupy LUX MED; prof. Piotr Wachowiak – rektor Szkoły Głównej Handlowej oraz zdalnie prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak – prorektor Szkoły Głównej Handlowej, a także Łukasz Niewola – dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i PR Grupy LUX MED, prowadzący konferencję.

Fot. Kazimierz Netka.

Oto szczegółowe informacje, które przekazała nam Paulina Stępień ze spółki 38 Content Communication:

Indeks Zdrowych Miast – najważniejsze dane z raportu i jego autorzy

Obecnie około 60% populacji w Polsce mieszka w miastach. Proces urbanizacji stale postępuje. Miasta oferują wiele korzyści, jednak na tych obszarach znacznie szybciej rośnie odsetek mieszkańców chorujących przewlekle. Statystyki wskazują m.in. na większą liczbę osób z miast, w porównaniu z terenami wiejskimi, u których diagnozuje się choroby układu oddechowego, w tym dolegliwości astmatyczne czy choroby układu krążenia. W miejscowościach, w których długotrwale utrzymuje się stężenie pyłów PM 10 i PM 2,5 w powietrzu, ryzyko wystąpienia alergii wziewnych u dzieci zwiększa się dwukrotnie, a astmy czterokrotnie.

Fot. Kazimierz Netka.

Dlatego grupa robocza, składająca się z ekspertów trzech organizacji: Grupy LUX MED, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej podjęła się stworzenia Indeksu Zdrowych Miast. Jest on narzędziem, które bardzo szeroko pokazuje, co jest ważne dla mieszkańców, na jakie aspekty zwrócić uwagę i w co inwestować, aby stworzyć zdrową i zrównoważoną przestrzeń miejską. Autorzy Indeksu mają nadzieję, że uzyskane wyniki mogą zainspirować władze miast do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie zdrowia mieszkańców.

Grupa badaczy, tworzących Indeks przeanalizowała szczegółowe dane dotyczące jakości życia w 66 miastach Polski, mających status miast na prawach powiatu. Dokładnej analizie poddano m.in. realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnię terenów zielonych czy jakość powietrza.

Wskazano co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców miast oraz, które spośród nich są najlepszymi miejscami do życia. Podczas prac wyłoniono osiem głównych obszarów, ważnych z punktu widzenia tworzenia warunków dla zdrowego życia. Indeks obejmuje następujące kategorie: zdrowia, ludności, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury, przestrzeni.

Liderzy poszczególnych kategorii:

– Zdrowie – Opole

– Ludność i Pokolenia – Rzeszów

– Usługi Społeczne i Komunalne – Rzeszów

– Edukacja – Białystok

– Mieszkalnictwo – Gliwice

– Środowisko – Sopot

– Infrastruktura – Nowy Sącz.

– Przestrzeń – Świnoujście.

Ciekawostki:

– Warszawa wprowadziła aż 359 programów polityki zdrowotnej, podczas gdy średnia badanych miast wyniosła 42. Jednak najwięcej na zdrowie w przeliczeniu na mieszkańca wydały władze Opola i Chorzowa.

– Blisko ¼ powierzchni Chorzowa i Olsztyna to tereny zielone.

– Sopot wspiera aktywność fizyczną. Na 100 tys. ludzi przypada prawie 189 obiektów sportowych. Średnia dla Polski wyniosła 19,7.

– Leszno to miasto przyjazne rowerzystom. Na 100 km2 przypada tam 186,4 km dróg rowerowych, a średnia z wszystkich miast wyniosła74,1 km.

Więcej w Raporcie Indeks Zdrowych Miast: https://www.luxmed.pl/assets/media/Indeks_Zdrowych_Miast.pdf – zachęca Paulina Stępień ze spółki 38 Content Communication.

Dodatkowe informacje. Chcesz wiedzieć, które miasto na prawach powiatu w Polsce jest najzdrowsze? Sprawdź Indeks Zdrowych Miast

Przypominamy: Opole jest liderem w obszarze zdrowia, Białystok najlepiej dba o edukację mieszkańców, Sopot o środowisko naturalne, a Warszawa to miasto, w którym żyje się najzdrowiej – wynika z Indeksu Zdrowych Miast. Grupa LUX MED, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, sprawdziły, które z 66 miast na prawach powiatu zapewniają najlepsze warunki do życia.

– Nie ma zdrowego człowieka bez zdrowego środowiska. Grupa LUX MED chce wspierać samorządy i pomagać im w rozwoju i planowaniu zdrowych, zrównoważonych przestrzeni. Analiza i wnioski z Indeksu Zdrowych Miast pełnią nie tylko rolę inspiracji czy zachęty, ale realnego drogowskazu zmian pokazującego, co możemy zrobić i o które obszary się zatroszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu stylowi życia – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Jak podkreśla dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ważne jest, aby miasta w obliczu wielu wyzwań nie zapominały o zdrowiu mieszkańców.

– Współczesny świat zmaga się z wieloma wyzwaniami. Kryzys klimatyczny, zanieczyszczenie środowiska to problemy całego świata, włodarzy miast i mieszkańców. To człowiek eksploatuje planetę często w sposób nieodpowiedzialny, przyczyniając się do destrukcji przyrody i klimatu. To ostatni moment, żeby zacząć działać – podkreśla Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Fot. Kazimierz Netka.

– Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów, w tym pracy, a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień, bo decyduje i o tym co nam daje siłę gospodarczą, i o tym czemu ta siła ma faktycznie służyć – wskazuje prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Eksperci, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych biorący udział w projekcie wskazali co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców miast oraz które spośród nich są najlepszymi miejscami do życia.

– Tworząc Indeks Zdrowych Miast, posługiwaliśmy się metodą badania z wykorzystaniem wag grupowych, oszacowanych z pomocą eksperckiej metody analizy hierarchicznej (Metoda polega na hierarchicznej analizie problemów decyzyjnych. Umożliwia rozłożenie skomplikowanego problemu decyzyjnego oraz utworzenie nowego rankingu. Składa się z czterech faz: tworzenia hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego, definicji preferencji decydenta oraz obliczania ocen ważności dla wszystkich elementów hierarchii, badania spójności macierzy preferencji, tworzenia rankingu końcowego). Dzięki niej określiliśmy na zasadzie porównywania parami wskaźników, które z nich są ważniejsze i w jakim stopniu – tłumaczy dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektorka ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Indeks Zdrowych Miast jest narzędziem, które bardzo szeroko obrazuje jak miasta podchodzą do kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem swoich mieszkańców. Wskazuje, które samorządy inwestują w tworzenie zrównoważonej przestrzeni miejskiej, edukację, środowisko i inne ważne dla rozwoju jednostek aspekty. W tym celu, w ramach indeksu dokładnej analizie poddane zostały m.in.: realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnia terenów zielonych czy też jakość powietrza.

Zgodnie z ogólnym zestawieniem Indeksu Zdrowych Miast 2022, Warszawa jest najzdrowszym miastem w Polsce. Obok niej na podium znalazły się Opole i Chorzów.

Oprócz głównego zestawienia, autorzy Indeksu wyłonili osiem kategorii ważnych z punktu widzenia warunków do życia: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura, przestrzeń. W każdej z nich wyłoniono liderów oraz przyznano dziewięć wyróżnień. Przypominamy:

– W kategorii Zdrowie liderem zostało Opole.

– W kategoriach: Ludność i Pokolenia oraz Usługi Społeczne i Komunalne zwyciężył Rzeszów.

– W kategorii Edukacja liderem okazał się Białystok.

– W kategorii Mieszkalnictwo najlepsze są Gliwice.

– Miano lidera w kategorii Środowisko trafiło do Sopotu.

– W kategorii Infrastruktura zwyciężył Nowy Sącz.

– W kategorii Przestrzeń najlepszy wskaźnik osiągnęło Świnoujście.

Pełne zestawienia w Raporcie Indeks Zdrowych Miast, dostępnym na stronie: https://www.luxmed.pl/assets/media/Indeks_Zdrowych_Miast.pdf

Raport dot. Indeksu Zdrowych Miast zostanie rozbudowany o wyniki badań ankietowych, które skierowane są do władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Celem badania ankietowego jest pozyskanie dodatkowych, wykraczających poza dane statystyczne informacji, pozwalających zidentyfikować występujące w poszczególnych obszarach tematycznych silne i słabe strony funkcjonowania badanych jednostek terytorialnych. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić oceny poziomu zdrowotności miast.

To pierwsza edycja Indeksu, który będzie ukazywał się cyklicznie każdego roku.

Fot. Kazimierz Netka.

Więcej o Grupie LUX MED:

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa (od 2013), która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce już od 30 lat. Podczas pandemii COVID – 19 Grupa włączyła się aktywnie do walki o zdrowie i życie Polaków, wspierając sektor publiczny. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 14 szpitali oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 20 000 osób, w tym około 8000 lekarzy i 5000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Więcej informacji: www.luxmed.pl

Więcej o Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to innowacyjna uczelnia ekonomiczna kształcąca liderów życia gospodarczego i społecznego. Naukowcy SGH zgłębiają kluczowe dla współczesnego świata zagadnienia w taki sposób, aby zdobyć na ich temat wiedzę, z której da się wyprowadzić trafne wnioski i zaprojektować efektywne działania. Uczelnia jest znaczącym ośrodkiem badań naukowych, nowych idei i inicjatyw, kreowanych przez wspólnotę akademicką, absolwentów, a także przedstawicieli biznesu, organizacji społecznych i administracji publicznej. Realizuje badania i opracowuje ekspertyzy na zamówienia przedsiębiorstw, instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z elementów tej współpracy jest wzmacnianie potencjału SGH i wspólne dążenie do umacniania jej pozycji jako wiodącej uczelni ekonomiczno-biznesowej. SGH, niezależna i wrażliwa społecznie, rozwija obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą. Jej celem jest też kształcenie przyszłych liderów. Łącząc praktyczne doświadczenie z teorią, SGH zachęca swoich partnerów biznesowych do pokazywania studentom i studentkom, jak właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, aby przekuć je w sukces. Uczelnia oferuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe oraz MBA w języku angielskim.

Więcej informacji: www.sgh.waw.pl

Więcej o Fundacji GAP:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się organizacji pozarządowych w Małopolsce. Została powołana w 2005 roku przez grono pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Fundacji przyświeca misja rozwijania ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej. Misja ta realizowana jest w szczególności poprzez tworzenie ośrodka analiz – think tanku OEES HUB, organizację wydarzeń kreujących rozwiązania odpowiedzialnego rozwoju a także prowadzone doradztwo rozwojowe dla MŚP i NGOsów. Fundacja GAP jest inicjatorem i organizatorem Kongresu Open Eyes Economy Summit, którego 7. edycja będzie mieć miejsce w dniach 22-23 listopada 2022 w Krakowie, a także: Kongresu Solidarni w Rozwoju w Gdańsku, Kongresu Regeneracja Miast w Łodzi oraz Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia we Wrocławiu, w ramach którego współtworzy i wydaje ranking oceniający rozwój miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody – Water City Index.

Więcej informacji: www.fundacjagap.plpoinformowała Paulina Stępień ze spółki 38 Content Communication.

Po zakończeniu konferencji prasowej, zajrzeliśmy na odbywającą się w ramach EFNI debatę pt. „Zdrowe miasta – gdzie żyje się najlepiej? Ścieżka: Europa przyszłości”. Partnerzy: Grupa LUX MED, Uniwersytet Łódzki.

Fot. Kazimierz Netka.

Temat zagadnienia brzmiał: Czy polskie miasta i aglomeracje mogą konkurować z Zachodem pod względem standardów życia, dostępności usług czy jakości powietrza? W których miastach żyje się najlepiej i co determinuje te standardy?

Fot. Kazimierz Netka.

Wprowadzenia dokonała zdalnie prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak – prorektor Szkoły Głównej Handlowej. W dyskusji, według tego, co przewidywał program EFNI, głos zabierali m.in.: Magdalena Czarzyńska-Jachim – wiceprezydentka Miasta Sopotu; Anna Rulkiewicz – prezes Grupy LUX MED; Kamil Wyszkowski – prezes Rady UN Global Compact Network Poland; Michał Olszewski – wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy; prof. Piotr Wachowiak – rektor Szkoły Głównej Handlowej; prof. Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Debatę moderował red. Marek Czyż z Radia Zet.

Link do pełnego raportu dostępny jest tutaj:

 https://www.luxmed.pl/assets/media/Indeks_Zdrowych_Miast.pdf zachęca Paulina Stępień ze spółki 38 Content Communication.

Badania zdrowotności miast prowadzone są również za granicą. Dzięki LUX MED oraz Szkole Głównej Handlowej powstała metoda opracowywania takiego rankingu miast w Polsce, z uwzględnieniem specyfiki naszego kraju. W polskim Indeksie znalazło się jedno uzdrowisko: Sopot. A co z pozostałymi uzdrowiskami? Tak się składa, że nie są one miastami na prawach powiatu, więc nie badano ich i w indeksie nie zostały uwzględnione. Może jednak warto stworzyć indeks zdrowotności polskich uzdrowisk?

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *