Plany Unii Europejskiej na 2020 rok. Najpierw brexit, żeby sprawy stały się bardziej jasne. Wzmocnienie ochrony Wspólnoty przed kryzysem. Umowa inwestycyjna z Chinami. Wspomnienia czasów unii energetycznej…

Na zdjęciu: Siedziba Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka

Zielony Ład i usługi cyfrowe wśród planów legislacyjnych instytucji UE na 2020 rok

W tym roku unijne instytucje zaproponują m.in. przepisy dotyczące walki z kryzysem klimatycznym, zabezpieczenia granic UE oraz sztucznej inteligencji.

Kryzys klimatyczny

Walka z kryzysem klimatycznym to jeden z głównych priorytetów UE. Komisja Europejska pracuje nad pakietem środków pod nazwą Europejski Zielony Ład, dzięki któremu Europa ma się stać kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Możemy oczekiwać projektów przepisów o zrównoważonej produkcji żywności, bardziej trwałych produktach, pestycydach, strategii bioróżnorodności na 2030 rok oraz planów ograniczenia szkodliwych emisji z lotnictwa i żeglugi.

Wieloletni budżet UE

Trwają negocjacje budżetu UE na lata 2021-2027. Parlament nawołuje do zwiększenia funduszy na walkę ze zmianą klimatu, wsparcie innowacji i ochronę naszych granic.

Brexit

Zjednoczone Królestwo ma wyjść z UE 31 stycznia 2020 r., chociaż jest możliwość, że stanie się to wcześniej, jeśli umowa o wystąpieniu zostanie zatwierdzona przez parlament Zjednoczonego Królestwa i Parlament Europejski.

Następnym krokiem po zatwierdzeniu umowy o wystąpieniu będzie wynegocjowanie umowy w sprawie przyszłych stosunków, która obejmie takie kwestie jak handel i współpraca w zakresie obrony, środowiska i walki z terroryzmem.

Usługi cyfrowe

Oczekuje się, że Komisja przedstawi projekt prawa o usługach cyfrowych oraz prawa o sztucznej inteligencji. Ten drugi ma wyjaśnić kwestie prawne i pomóc zwiększyć inwestycje dla firm zajmujących się sztuczną inteligencją w Europie. Parlament zbada, czy zautomatyzowane systemy podejmowania decyzji mogą być stronnicze z powodu zastosowanego algorytmu

Unia bankowa

Kryzys strefy euro ujawnił potrzebę dalszej integracji systemu finansowego UE. W 2020 r. Parlament będzie pracował nad przepisami o sfinalizowaniu unii bankowej, w tym systemu ochrony oszczędności oraz środków zabezpieczających w razie upadłości banku.

Umowy handlowe

Parlament będzie głosował w sprawie umów handlowych i inwestycyjnych z Wietnamem, które zniosłyby 99 proc. obecnie obowiązujących ceł. UE będzie też kontynuować prace nad nowymi umowami z innymi krajami, takimi jak Australia, Nowa Zelandia, Chile, Indonezja, Filipiny, Maroko i Tunezja. Trwają również rozmowy na temat umowy inwestycyjnej z Chinami.

Zdrowie

Na początku roku Komisja Europejska ma opracować plan działania na rzecz walki z rakiem, który następnie zostanie przeanalizowany przez Europarlament.

Prawa pasażerów

Nowy projekt przepisów aktualizujących kwestie praw pasażerów podróżujących samolotem lub pociągiem ma przede wszystkim poszerzyć prawa osób niepełnosprawnych.

Rozszerzenie

Kontynuowane będą też rozmowy z krajami chcącymi przystąpić do UE. Parlament domaga się od Unii rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną, ponieważ spełniły one kryteria akcesyjne. Europosłowie będą również debatować nad perspektywami przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE.

Bezpieczeństwo

Parlament i Rada negocjują obecnie środki zwalczania rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie. Przedmiotem dyskusji są również tymczasowe kontrole graniczne w strefie Schengen. Ponadto oczekuje się, że w tym roku Komisja przedstawi wniosek w sprawie zabezpieczenia granic UE.

Rocznica planu Schumana

9 maja przypada 70-ta rocznica zaproponowania przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co było pierwszym krokiem na drodze do Unii Europejskiej jaką znamy dzisiaj.

kic/

Źródło: www.kurier.pap.pl

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *