Plany wyjazdowe Polaków – sezon zimowy 2022/2023. Wyniki badań, przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Większość naszych Rodaków planuje zimowy wypoczynek w Polsce. POT przypomina o kolejnej szansie wykorzystania polskiego bonu turystycznego

Na zdjęciu: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Tu warto zaglądać przez cały rok. Fot. Kazimierz Netka.

Co dziesiąta osoba, która na swój główny wyjazd wybierze się za granicę, pojedzie do tzw. „ciepłych krajów” – „po słońce”

W sezonie zimowym 2022/2023 wyjazdy w celach turystycznych z co najmniej jednym noclegiem planuje 35% Polaków w wieku 18 i więcej lat1 (Badanie GfK Polonia dla POT, metoda CAWI – Omnibus, ogólnopolska próba reprezentatywna dla społeczeństwa Polski w wieku 18+, n=1000, realizacja badania w terminie 9-14 grudnia 2022). Większość osób (ponad 60%) chce wyjechać w kraju, 29% – ma w planie wyjazd lub wyjazdy wyłącznie zagraniczne, a 6% wyjedzie zarówno w kraju jak i za granicę – poinformował Przemysław Marczewski – starszy specjalista ds. Komunikacji, Biuro Rzecznika ds. Kontaktu z Mediami Polskiej Organizacji Turystycznej:

Zimowy wypoczynek w kraju…

Dla prawie 70% wyjeżdżających główny (najdłuższy lub najważniejszy) wyjazd zimowy to wyjazd krajowy. Sześć na dziesięć z tych osób wyjedzie w polskie góry. Pozostali wybiorą inne (niż góry) miejsca w kraju. Tylko co czwarta osoba, która zimowy wypoczynek planuje w Polsce, jako najważniejszy cel swojego wyjazdu wskazuje „uprawianie sportów zimowych”. Ponad połowa wyjeżdżać będzie zimą, żeby zmienić otoczenie, wypocząć lub zwiedzać. Po kilka procent jako główny cel swojego wyjazdu wskazuje udział w jarmarkach bożonarodzeniowych, zimowych wydarzeniach sportowych czy chęć zadbania o zdrowie i urodę. Podczas krajowych wyjazdów zimowych polscy turyści najczęściej korzystać będą z wykupionych pakietów pobytowych (noclegi, wyżywienie lub inne usługi) w hotelu lub pensjonacie (39%), a w dalszej kolejności z noclegów w hotelu, pensjonacie itp. bez wyżywienia (29%) oraz z noclegów u rodziny lub znajomych (28%).

– Plany wyjazdowe Polaków, którzy w znacznej części deklarują, że zimowy wypoczynek odbędą w Polsce to impuls dla wciąż odradzającej się turystyki krajowej. Duże znaczenie w doborze miejsc wypoczynku właśnie w naszym kraju miała możliwość skorzystania przez rodziny z dziećmi z przysługujących im świadczeń z Polskiego Bonu Turystycznego. Statystyki prowadzone przez ZUS, a także fakt, że sześć na dziesięć osób z szerokiego grona, które zadeklarowały pobyt zimowy w Polsce, spędzi go w górach pokazują jakim zainteresowaniem i jak bogatą ofertą turystyczną cieszą się regiony górskie. Ferie zimowe to doskonała okazja do korzystania ze wsparcia ze świadczeń, ale także przekonania tych z Państwa, którzy jeszcze nie wygenerowali lub nie skorzystali z bonu do wypoczynku wspartego programem PBT – do czego gorąco zachęcam – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

… i za granicą

Jedna czwarta osób, które zadeklarowały wypoczynek zimą za granicą, wybierze góry. Pozostali pojadą w inne lokalizacje. Również w przypadku wyjazdów zagranicznych najczęściej wskazywanym celem jest wypoczynek i zwiedzanie (37%) i kolejno – uprawianie sportów zimowych – 25%, udział w zimowych wydarzeniach sportowych (15%), a co dziesiąta osoba, która na swój główny wyjazd wybierze się za granicę, pojedzie to tzw. „ciepłych krajów” – „po słońce”. Podczas zimowych wyjazdów zagranicznych ponad połowa polskich turystów zamierza wykupić pakiety pobytowe w hotelu lub pensjonacie, a 28% skorzysta z samych noclegów (bez wyżywienia).

Na ferie czy w święta?

Najbardziej popularnym terminem wyjazdu są ferie szkolne (41% wskazań). Mniej więcej co 5 respondent planuje wyjechać w okresie świąteczno-noworocznym, a 28% w innym terminie zimowym.

– Przeprowadzane okresowo badania planów wyjazdowych Polaków pozwalają nam dokładnie dopasować prowadzone działania promocyjne do aktualnych trendów, zwyczajów oraz nastrojów turystów. W tym wyjątkowym czasie nasze zimowe ośrodki, które są konkurencyjne wobec znanych zachodnich kurortów, przyciągają miłośników białego szaleństwa – przyznał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Na tydzień lub krócej….

Najwięcej (37%) planujących zimowy wypoczynek wyjedzie na 4-7 dni. Mniej więcej co dziesiąty wyjeżdżający spędzi poza domem tylko 2-3 dni. Tyle samo jest osób, które wyjadą na dłużej – na od 8 do 14 dni. Równocześnie aż 16% wyjeżdżających deklaruje, że wyjedzie na dłużej niż dwa tygodnie. Wyjazdy krajowe będą przeciętnie nieco dłuższe od wyjazdów zagranicznych (średnia długość wyjazdu krajowego wyniesie 3,3 , a zagranicznego – 3,8 dnia).

Z dużym wyprzedzeniem czy w ostatniej chwili?

Czterech na dziesięciu wyjeżdżających planuje swoje zimowe wyjazdy turystyczne z dwu – czterotygodniowym wyprzedzeniem. 17% podejmuje decyzje dwa – trzy miesiące przed wyjazdem, a nieco ponad dziesiąty – spontanicznie – tydzień przed lub jeszcze bliżej wyjazdu. Tzw. „okienko rezerwacyjne” jest krótsze w przypadku wyjazdów krajowych niż zagranicznych.

Młodsi, posiadający dzieci… Kto jeszcze wyjeżdża w zimie?

Skłonność do wyjazdów maleje wraz z wiekiem respondentów. Najczęściej wyjazdy zimowe planują osoby w wieku między 18 a 24 rokiem życia, najrzadziej – respondenci powyżej 66 roku życia. Częściej wyjeżdżają posiadający dzieci, lepiej wykształceni i osiągający wyższy dochód. Planowanie wyjazdów jest również skorelowane z rodzajem wykonywanej pracy: częściej wyjeżdżają osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych i właściciele firm oraz pracownicy umysłowi wyższego szczebla – napisał Przemysław Marczewski – starszy specjalista ds. Komunikacji, Biuro Rzecznika ds. Kontaktu z Mediami Polskiej Organizacji Turystycznej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *