PLK za 1,4 mld zł szykują lepszy dostęp do trójmiejskich portów.  Modernizacja obejmie przede wszystkim przebudowę torów na stacjach portowych Gdańska (około 70 km) i Gdyni Port (130 km).

Na zdjęciu: Tory do portu w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Wzrośnie punktualność i szybkość przejazdu pociągów towarowych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły dwa przetargi na poprawę dostępu kolejowego do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Szykuje się obsługa większej liczby towarów, możliwość odprawiania cięższych i dłuższych pociągów – słowem,
wzrost konkurencyjności kolejowego transportu towarowego. Łączna wartość projektów w Gdańsku i Gdyni wynosi ok. 1,4 mld zł – wynika z komunikatu, który przysłał nam Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego przyczynią się do wzrostu gospodarczego kraju. Skróci się czas przewozu ładunków i zwiększy konkurencyjności przewozów towarowych względem innych środków transportu. Poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów PLK, zarządcy infrastruktury kolejowej w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Modernizacja obejmie przede wszystkim przebudowę torów na stacjach portowych Gdańska (około 70 km) i Gdyni Port (130 km). Przebudowane zostaną rozjazdy oraz przejazdy kolejowo-drogowe. Na stacjach zwiększona zostanie liczba zelektryfikowanych torów. Powstaną nowe obiekty inżynieryjne. Możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów, czyli przeładunek większej ilość towarów.

Sprawniejszy ruch pociągów zapewni rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania, do którego dołączone będą stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski i Gdańsk Zaspa Towarowa oraz budowa nowego Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port. W efekcie prac wzrośnie punktualność i szybkość przejazdu pociągów.

Łączna wartość projektów „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” oraz „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” wynosi 1,4 mld zł, w tym niemal 84 proc. środków zapewnionych jest z unijnej kasy – ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.

Do 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają zrealizować program portowy, który obejmuje porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Lepszy przewóz towarów ze Śląska do trójmiejskich portów będzie możliwy także dzięki modernizacji magistrali węglowej, na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Zduńska Wola Karsznice, za  ponad 2 mld zł. Również inwestycje na trasie Bydgoszcz – Trójmiasto, o przewidywanej wartości ok. 4 mld zł, zwiększą przepustowość linii, skrócą czas przewozu ładunków i zwiększą konkurencyjności przewozów towarowych – informuje Mirosław Siemieniec – rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *