Pociągi, w znacznej części ufundowane przez Szwajcarów, mające służyć mieszkańcom Powiśla od Malborka po Grudziądz, jeździły gdzie indziej. Woziły mieszkańców Gdańska i Kartuz..

Fot. Kazimierz Netka.

Mieszkańcy Alp myśleli, że wspierają rozwój komunikacji kolejowej wzdłuż Wisły. W rzeczywistości było nieco inaczej…

Podróżowanie wygodnym pociągiem przez malownicze krajobrazy – takie przeżycia stają się możliwe na Powiślu, w Pomorskiem – dzięki realizacji projektu przy dużym wsparciu finansowym ze strony Szwajcarów. Pierwszą część już wykonano: kupiono pojazdy szynowe, które kursują po torach linii 207 między Grudziądzem i Malborkiem, a nawet do Gdyni.
Opinie o malowniczości pejzażu pomorskiego Powiśla to nie tylko wypowiedzi mieszkańców wspomnianego regionu ale też odczucia tych, którzy kupno pociągów wydatnie wsparli finansowo. Podsumowanie i oficjalne ogłoszenie zakończenia tego przedsięwzięcia odbyło się 11 stycznia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Fot. Kazimierz Netka

– Przyjechałem tutaj pociągiem, kupionym w ramach realizacji naszego projektu – mówił Guido Beltrani – dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. – To była bardzo przyjemna podróż, podziwiałem piękne krajobrazy. Nasz kraj znany jest z tego, że ma dobrze rozwiniętą sieć kolejową. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć wasze przedsięwzięcie. Gdy podejmowałem pracę w Biurze, akurat odbywał się mecz Polska – Szwajcaria – wspominał dyrektor Guido Beltrani. – Pamiętam, że Polska wygrała, ale my strzeliliśmy wam naszego najpiękniejszego gola.
Pomoc Pomorzanom w zakupie czterech pociągów – zwanych też pojazdami szynowymi, to naprawdę piękny, szwajcarski prezent.
Fot. Kazimierz Netka

– To nie był łatwy projekt – wspomina Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego. Pamiętam, że umowa była podpisywana na początku mojej pracy w Urzędzie Marszałkowskim. Przedsięwzięcie ewoluowało, w dobrym kierunku. Podpisywaliśmy aneksy do umowy. Zmieniliśmy założenia projektu, ale Szwajcarzy byli dla nas łaskawi. Nawiązaliśmy kontakt z województwem kujawsko – pomorskim, przez które przebiega część linii kolejowej 207, obsługiwanej przez kupione ramach polsko – szwajcarskiego programu, pociągi.
Nazwa projektu brzmi: „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”, a głównym realizatorem był zarząd woj. pomorskiego. Najważniejsze cele to m.in. zwiększenie udziału transportu kolejowego w obsłudze mieszkańców regionu pomorskiego, wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, zwiększenie dostępności transportowej oraz oszczędności w kosztach funkcjonowania przewozów – informuje Małgorzata Pisarewicz – rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Fot. Kazimierz Netka

Kupione pociągi – tzw. spalinowe zespoły trakcyjne – są klimatyzowane, posiadają fotele pokryte tkaniną trudnopalną, ponadto dwa miejsca wyposażone w zaczepy do mocowania wózka inwalidzkiego z pasażerem, toaletę w układzie zamkniętym, przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, system informacji pasażerskiej, system zliczania pasażerów, system lokalizacji pojazdu oraz sieć do bezprzewodowego dostępu do Internetu WIFI – wynika z informacji, które zebranym przekazali: Hanna Jetter – kierownik Referatu Projektów Infrastrukturalnych i Tomasz Iżycki-Hermann – kierownik Referatu Transportu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Każdy z pojazdów rozwija maksymalną prędkość do 120 km na godzinę, a znajduje się w nim 106 miejsc siedzących stałych oraz 14 uchylnych. Konstrukcja pojazdu zapewnia pełne bezpieczeństwo podróżnych podczas wsiadania i wysiadania przez wszystkie drzwi pojazdu z peronów o wysokości od 300 mm do 760 mm za pomocą dodatkowego stopnia wysuwanego.

Fot. Kazimierz Netka

W ramach projektu, za kwotę ponad 300 tysięcy złotych zakupiono do pomorskich pociągów także 51 defibrylatorów – urządzeń, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Przedmiotowe urządzenia są bardzo proste w obsłudze, z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci, z wbudowaną funkcją instruktażu dla osoby udzielającej pomocy w czasie trwania akcji ratowniczej. Zakupione urządzenia są całkowicie bezpieczne zarówno dla poszkodowanego, jak i osoby ratującej życie, gdyż posiadają funkcję wykonania defibrylacji na mokrej i metalowej powierzchni. Ponadto w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatorów wzięło 60 kierowników pociągów zatrudnionych przez przewoźników kolejowych. Powstał także film instruktażowy, będący swoistą instrukcją udzielania pierwszej pomocy z użyciem AED, który jest prezentowany podróżnym na wyświetlaczach w pociągach.
Fot. Kazimierz Netka

Wczesne użycie defibrylatora – co potwierdzają badania naukowe – powoduje znaczne zwiększenie wskaźnika przeżyć. Jeżeli defibrylacja wykonana zostanie w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta nawet do 75 procent. Mając na uwadze liczbę pasażerów – jest ich rocznie ok 46,5 mln (dane za 2015 r.), którzy korzystają z pociągów województwa, defibrylator jest bardzo dobrym rozwiązaniem w niesieniu pomocy w pojeździe kolejowym w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego.
Ponadto w ramach projektu szwajcarskiego w 2015 r. zrealizowano zadanie „Modernizacja wiaduktu wraz z dojazdami w miejscowości Brachlewo”, na trasie linii kolejowej Malbork – Grudziądz. Dodatkowo w 2016 r. zmodernizowano jeden EZT (Elektryczny Zespół Trakcyjny), który aktualnie kursuje na trasie Gdynia Chylonia – Elbląg. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 54,74 mln zł, z czego wkład własny samorządu województwa pomorskiego przekracza 26,6 mln zł.
Fot. Kazimierz Netka

Pociągi, kupione przy wydatnym wsparciu Szwajcarów, miały ułatwiać, już jesienią 2015 roku, życie mieszkańcom Powiśla, bardzo oddalonego od stolicy województwa pomorskiego. Jednak, obsługiwały – podobno w ramach testowania – Pomorską Kolej Metropolitalną; Gdańsk – Kartuzy. Ułatwiały więc życie mieszkańcom Kaszub – terenów i tak bardzo dobrze skomunikowanych z Gdańskiem. Powiślanie, czyli mieszkańcy np. Grudziądza, Kwidzyna, Sztumu, w tym czasie jeździli – do stolicy województwa pomorskiego i z powrotem – krótkim oraz przepełnionym pociągiem.
Fot. Kazimierz Netka

Druga część podróżowania koleją po Powiślu to rewitalizacja linii 207. Już się te prace zaczynają. Będzie to wiązało się z utrudnieniami w podróżowaniu. W październiku oraz w listopadzie br., przez około 20 dni ma być komunikacja zastępcza. Takie zastępstwo jest planowane również w 2018 roku. Zakończenie rewitalizacji linii kolejowej w Pomorskiem (Malbork – Gardeja) planowane jest na 2019 rok. Za unowocześnienie pozostałego odcinka: Gardeja – Grudziądz, odpowiada województwo kujawsko – pomorskie.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *