Podsumowanie 5 lat realizacji Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pt. „Uczę się bezpieczeństwa” w Pomorskiem. Co roku dodatkową wiedzę w tym zakresie uzyskuje 6000 pierwszoklasistów – dzięki policjantom. Efekty szkolenia przedstawiane są na obrazach. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody

Fot. Kazimierz Netka.

Żeby być bezpiecznym, trzeba być świadomym istnienia zagrożeń

W świecie dzikiej przyrody bywa tak: kto nie jest ostrożny, uważny, nie potrafi rozpoznać zagrożeń, przewidywać ich – ginie. Unikania zagrożeń, ocalania zdrowia i życia młode istoty uczą się od swych rodziców, albo sztukę tę poznają nabierając doświadczeń metodą prób i błędów. U ludzi jest nieco inaczej. Dzieci owszem, czerpią wiedzę od swych rodziców, ale niezbędne wiadomości jak przetrwać, pozyskują również w szkołach. W województwie pomorskim, dodatkowo poznają zasady bezpieczeństwa dzięki m.in. Policjantom, Strażakom, przy wsparciu licznych sponsorów. Najpilniejsi uczniowie zdobywają nagrody; są honorowani podczas uroczystości.

Fot. Kazimierz Netka.

29 września 2021 roku, w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, zorganizowano Galę podsumowująca aż dwie edycje takich szkoleń organizowanych przez Wojewodę Pomorskiego – Dariusza Drelicha oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – nadinspektora Andrzeja Łapińskiego i I Zastępcę Komendanta – inspektora Krzysztofa Kozelana, przy udziale różnych instytucji i organizacji wspierających.

– Uprzejmie informuję, że Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wraz z Wojewodą Pomorskim w dniu 29 września 2021 roku, w Sali teatralnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, organizują Galę Finałową IV i V  edycji Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pn. „Uczę się bezpieczeństwa”. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału  w tym wydarzeniu – napisał podinspektor Maciej Stęplewski – Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Do podstawowych zadań Policji należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi. Zadanie to realizowane jest także poprzez działalność profilaktyczną, kierowaną do osób w każdym wieku – napisał też podinspektor Maciej Stęplewski. – Edukację dla bezpieczeństwa realizujemy tak aby przekazane przez policjantów treści trafiały na podatny grunt już u dzieci po to, by owocowały w przyszłości. Dlatego właśnie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz komend miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego, w 2016 roku rozpoczęli wspólnie realizację Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pn. „Uczę się bezpieczeństwa”. W ramach przedsięwzięcia skupiamy nasze działania na przekazywaniu najmłodszym treści obejmujących swym zakresem poniższe zagadnienia:

    Bezpieczny w drodze do szkoły,

    Bezpieczny w domu,

    Bezpieczny w czasie ferii,

    Bezpieczny w sieci,

    Bezpieczny w czasie wakacji.

W każdym roku szkolnym staramy się dotrzeć do 6000 pierwszoklasistów, a w celu wzmocnienia pozytywnego przekazu naszego projektu, zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym, w którym przedstawiają one zdobytą podczas spotkań z policjantami wiedzę.

Fot. Kazimierz Netka.

Laureaci konkursu na poziomie powiatowym i wojewódzkim nagradzani są podczas Gali Finałowej, kończącej każdą edycję.

Partnerami projektu są:

    Wojewoda Pomorski,

    Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

    Uniwersytet Gdański,

    Fundacja ENERGA,

    Fundacja LOTOS,

    Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Gdyni.

Fot. Kazimierz Netka.

To właśnie dzięki Partnerom mamy możliwość przekazania wszystkim dzieciom uczestniczącym w projekcie materiałów dydaktycznych, elementów odblaskowych zwiększających bezpieczeństwo, a laureatom konkursu plastycznego  cennych nagród – poinformował podinspektor Maciej Stęplewski.

Skorzystaliśmy z zaproszenia, bo dotyczy ono działań niezwykłych, bardzo potrzebnych, obejmujących swym zasięgiem sporą liczbę młodych ludzi. Sala Teatralna Uniwersytetu Gdańskiego była niemal wypełniona – dziećmi, ich rodzicami, opiekunami, zaproszonymi gośćmi.

Fot. Kazimierz Netka.

W imieniu organizatorów zostali serdecznie powitani m.in.: Jacek Jętczak – Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego, st. brygadier Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Anna Gańska-Lipińska – Pomorski wicekurator Oświaty, Anna Oczoś – koordynator Fundacji LOTOS, Natalia Kurcewicz – pełnomocnik Biura Fundacji ENERGA, Anna Dobrzyn – Naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni, Wiktor Kamiński – Dyrektor Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku, Marta Świerczyńska – Przedstawicielka Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku, Andrzej Wyrzykowski – Wójt Gminy Przodkowo, Błażej Konkol – Wójt Gminy Trąbki Wielkie, Prezes Związku Gmin Pomorskich, Dariusz Zelewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach, Magdalena Arłukiewicz – Nauczyciel z Liceum Sztuk Plastycznych w Gdańsku Oliwie, projektantka mody, Agnieszka Sondej-Fopka i Grzegorz Wachulski – Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich.

Fot. Kazimierz Netka.

– Dzisiaj mamy szczególny dzień bo mamy uroczystą galę programu, który funkcjonuje i cieszy nas bardzo już od 2016 roku – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. To bardzo ważny program, Zarówno Policja, jak i Straż Pożarna i wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, przedstawiciele biznesu, samorządów, to w naszym przekonaniu prewencja, a szczególnie edukacja w tym zakresie ma bardzo istotne znaczenie. Ten program, skierowany do uczniów, to bardzo ważny w województwie program. Około 6000 dzieci co roku miało okazję uczestniczyć w lekcjach, w bardzo interesujących zajęciach, w których można było się bardzo interesujących rzeczy nauczyć, przećwiczyć, by później wykorzystać w codziennym waszym życiu, ale ważne jest nie tylko sobie zapewnienie bezpieczeństwa ale też swoim bliskim, koleżankom, kolegom, osobom, które spotykamy w różnych sytuacjach, w drodze do szkoły, w czasie wakacji, w czasie wolnym, w domu. Ze strażakami, panem komendantem tworzymy „Ogniki” – sale edukacyjne do nauki bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Mam nadzieję, że byliście w komendach straży pożarnej na takich zajęciach, jeżeli nie to zachęcam.

Fot. Kazimierz Netka.

Mamy wiele przykładów odpowiedzialnych zachowań dzieci i młodzieży. Wiecie już co należy zrobić w sytuacjach niebezpiecznych, do kogo zadzwonić, co powiedzieć, jak wyjaśnić – to jest też celem tego programu. Co roku kolejna grupa dzieci bierze w tym udział, a nasze województwo, jeśli chodzi o wskaźniki demograficzne należy do czołówki. W szkołach już miejsc brakuje i będziemy starali się te miejsca tworzyć, by w naszych szkołach było jak najwięcej przestrzeni do zajęć sportowych i innych.

Za te wszystkie prace z całego województwa bardzo dziękuję już z góry wszystkim nagrodzonym, którzy są na tej gali, za trud, starania, za talent włożony w prace, które dzisiaj będziemy mogli nagrodzić. Życzę przede wszystkim bezpieczeństwa i by tych umiejętności nie trzeba było wykorzystywać, ale żeby o nich cały czas pamiętać.

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy na co dzień w sferze wychowawczej pamiętają żeby wam pewne zasady przypominać, a wy – proszę, wszystkich uczniów by słuchali swych nauczycieli, dbali o swych nauczycieli, bo to są wasi mistrzowie – powiedział wojewoda Dariusz Drelich.

Fot. Kazimierz Netka.

– Popatrzyłem na te prace, popatrzyłem na te mądre młode buzie i pozwólcie państwo, że rozpocznę od takiej rzeczy, trochę naukowej – mówił generał Andrzej Łapiński – komendant wojewódzki policji w Gdańsku. – Odwołam się do pana Maslowa, który w ramach badania hierarchii potrzeb człowieka do tego, żeby móc funkcjonować, postawił bezpieczeństwo praktycznie na samym szczycie rzeczy najważniejszych. Żeby być bezpiecznym, trzeba być, szanowni państwo, świadomym. Ludzkość wymyśliła system prawny, pewne zasady, których powinniśmy przestrzegać, żeby żyć w zgodzie, żeby się nie kłócić, ale również żeby być bezpiecznym. Odwołam się teraz do słów pana wojewody: bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo w szkole, w drodze do szkoły i do domu, na zakupach, na wakacjach, na feriach to jest też część waszej odpowiedzialności. Moi drodzy, koleżanki i koledzy! Bardzo cieszę się, że tak licznie uczestniczycie w tym przedsięwzięciu, bo gala jest tylko podsumowaniem, natomiast dziękuję za zaangażowanie w cały proces związany z przekazywaniem wiedzy o bezpieczeństwie, pewnego wychowania w bezpieczeństwie, ponieważ w przyszłości będzie to, szanowni państwo, procentowało.

Fot. Kazimierz Netka.

Gdy patrzę na was, mam pełną świadomość tego, że w ramach sztafety pokoleń, moi drodzy, siedzą tutaj prezydenci, dyrektorzy, prezesi, komendanci, policjanci, piekarze, lekarze – każdy z was będzie wybierał własną drogę – jak powiedział pan wojewoda. Trzeba iść nią bezpiecznie. W związku z powyższym dziękuję pięknie za zaangażowanie, wszystkim uczestnikom gratuluję, natomiast najbardziej gorące pozdrowienia i wyrazy radości przesyłam osobom które będą wyróżnione. Zachęcam do uczestnictwa w kolejnych edycjach – powiedział nadinspektor Andrzej Łapiński.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję zdobyć trochę wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa. Taka lekcję, w artystyczny sposób przedstawili reprezentanci Szkoły Podstawowej z Trąbek Wielkich.

Fot. Kazimierz Netka.

Istotę Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego pn. „Uczę się bezpieczeństwa” przedstawiła w prezentacji podkomisarz Beata Kurek – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

Radość Laureatów – autorów dzieł plastycznych – przyćmiła jednak wszystkie wydarzenia tej uroczystości. Prawdziwa Gala zaczęła się z chwilą wręczania cennych nagród przez generała Andrzeja Łapińskiego i wojewodę Dariusza Drelicha. Dzieci miały trudności z udźwignięciem swych trofeów. Na koniec honorowania Laureatów, wręczono nagrody zwycięzcom konkursów na szczeblu wojewódzkim.

Fot. Kazimierz Netka.

Zwieńczeniem Gali był m.in. występ artystyczny Podinspektora Arkadiusza Sochy – Policjanta, prowadzącego uroczystość.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.