Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na budowę Centrum Ekoinnowacji (CEI). Powstanie zaplecze badawczo-rozwojowe dla najważniejszych specjalizacji Pomorza i siedziba Centrum EkoTech, jednego z czterech Centrów Badawczych PG, utworzonych po przyznaniu jej statusu uczelni badawczej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło ilustracji: Politechnika Gdańska.

CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań na potrzeby ekomiast i przestrzeni ekologicznych

Władze Politechniki Gdańskiej poczyniły kolejny, duży krok w kierunku budowy Centrum Ekoinnowacji PG, które będzie jedną z najważniejszych jednostek w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych – poinformował Maciej Dzwonnik – Rzecznik Prasowy Politechniki Gdańskiej. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Wraz z końcem roku PG ogłosiła przetarg na budowę Centrum Ekoinnowacji (CEI) wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”. Obiekt powstanie w miejscu dawnej hali hydro, która jest obecnie w rozbiórce.

Budowa CEI umożliwi m.in. wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Będą one opracowywane przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), prowadzące projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z czterech nowo powołanych Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu „uczelni badawczej” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Ekologiczne technologie w nowoczesnych laboratoriach

Źródło ilustracji: Politechnika Gdańska.

Zamówienie przetargowe obejmuje budowę nowego obiektu Centrum Ekoinnowacji PG (CEI) zaprojektowanego jako budynek wolnostojący, czterokondygnacyjny, o wysokości niespełna 18 m. Kondygnacje nadziemne budynku zajmą głównie sale konferencyjno-szkoleniowe, laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, a w kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż i pomieszczenia magazynowe. W zakres zamówienia wchodzi również remont części ul. Siedlickiej.

– CEI ma być nowoczesnym budynkiem, który będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą. Zaprojektowaliśmy go w sposób przyjazny dla środowiska z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii – mówi Mariusz Miler, kanclerz PG. – Budowa centrum pochłonie ok. 97 mln zł, a znaczną część środków, blisko 20 mln zł, udało się pozyskać z dotacji unijnej.

Pozyskanie dodatkowych środków na budowę CEI z funduszy unijnych było możliwe dzięki współpracy PG z Agencją Rozwoju Pomorza – jednostką samorządu województwa pomorskiego, która zajmuje się obsługą funduszy europejskich i jednocześnie wspieraniem przedsięwzięć gospodarczych o wysokim znaczeniu regionalnym.

Obszary działalności Centrum Ekoinnowacji PG

Planowana inwestycja będzie zapleczem badawczo-rozwojowym dla najważniejszych specjalizacji regionu Pomorza, tj. budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Działalność centrum będzie skupiona na następujących obszarach:

Środowisko: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona środowiska poprzez rozwój technologii oczyszczania ścieków, gospodarka wodna i przeciwpowodziowa,

Energia: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,

Budownictwo: energooszczędne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne podstawy instalacji energetycznych,

Mobilność: infrastruktura drogowa i kolejowa, transport miejski, rozwój ekologicznych form transportu,

Rewitalizacja: przestrzenie publiczne i przyjazne mieszkańcom, budownictwo energooszczędne, rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych,

Edukacja: kształcenie przyszłych kadr ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych,

Przemysł: transfer wiedzy i kompetencji do gospodarki.

Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w przetargu upływa 11 lutego 2021 r. Tego samego dnia odbędzie się również otwarcie ofert i potencjalne rozstrzygnięcie przetargu. Główne kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyłanianiu wykonawcy to: cena (60 pkt.), termin realizacji (30 pkt.) i okres gwarancji (10 pkt.). Realizacja inwestycji zakończy się najwcześniej na przełomie 2022 i 2023 roku – wynika z informacji, które przekazał nam Maciej Dzwonnik – Rzecznik Prasowy Politechniki Gdańskiej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *