Politechnika Gdańska zbuduje podziemne centrum obliczeniowe dużej mocy.  Koszt: około 114 milionów złotych. Fundusze pochodzą m.in. z Unii Europejskiej i ze Skarbu Państwa. Nowy ośrodek będzie nosił nazwę: Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) i funkcjonował w oparciu o dotychczasowe zasoby CI TASK.

Fot. Kazimierz Netka.

W Politechnice Gdańskiej powstanie maser wodorowy.

Rozwój internetu w Polsce, w tym w Pomorskiem, osiągnął w poniedziałek, 06 kwietnia 2019 roku, jeden z ważnych etapów: 25-lecie funkcjonowania CI TASK połączone z podpisaniem umowy dotyczącej zrealizowania ważnego dla dalszego etapu rozwoju sieci komputerowej projektu budowy Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) – czyli budowy gmachu Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK).

 

Fot. Kazimierz Netka

Na początku uroczystości, o znaczeniu tego przedsięwzięcia mówił prof. Henryk Krawczyk – dyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK). Pan profesor powitał gości oraz uczestników podpisania umowy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na uroczystą konferencję, zorganizowaną z tej okazji w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej, przybyli reprezentanci największych ośrodków obliczeniowych – komputerowych w całym kraju. Rozwój gdańskiego Centrum Kompetencji STOS będzie bowiem miał wpływ na możliwości analityczne oraz informatyczne nie tylko na terenie całej Polski, ale też poza jej granicami.

 

Fot. Kazimierz Netka

To bardzo ważne wydarzenie w historii Politechniki Gdańskiej – mówił prof. Piotr Dominiak, pełniący funkcję rektora tej uczelni. Pan profesor podkreślił, że realizacja projektu staje się możliwa dzięki bardzo sprzyjającym postawom władz regionu; wojewody pomorskiego, marszałka województwa pomorskiego. Zrealizowanie projektu powinno dać nowy impuls rozwojowy nie tylko przedsiębiorstwom, ale też środowisku naukowemu i pozwoli na lepszy rozwój badań. Ten projekt był oczkiem w głowie prof. Jacka Namieśnika – zmarłego niedawno rektora Politechniki Gdańskiej – przypomniał prof. Piotr Dominiak, dziękując prof. Henrykowi Krawczykowi za doprowadzenie do tego, że teraz można inwestycję rozpocząć. Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej to instytucja, która nie rodzi żadnych kłopotów dla uczelni – dodał prof. Piotr Dominiak. A to jest dużo. Osiąga bardzo dobre wyniki finansowe.

 

Fot. Kazimierz Netka

To niezwykle ważny projekt – potwierdził Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. Służy rozwojowi nauki; istotny jest dla Politechniki Gdańskiej, studentów, dla całego regionu. To największy projekt realizowany przy wsparciu pieniędzmi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Budowa powinna być ukończona w 2021 roku. Czasu jest niezwykle mało – mówił marszałek Mieczysław Struk. Trzeba bowiem przeprowadzić wszystkie postępowania przetargowe. Samorząd województwa jest zainteresowany kooperacją z Centrum Kompetencji na rzecz szpitali wojewódzkich oraz instytucji samorządowych regionalnych oraz innych terytorialnych. Powstanie unikatowa infrastruktura, w skali kraju.

Pragnę pogratulować 25-lecie istnienia Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, tym bardziej, że tę rocznicę możemy świętować w tak ważnym momencie jak podpisanie umowy, istotnej dla naszej ojczyzny – mówił Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Dariusz Drelich podziękował też marszałkowi województwa Mieczysławowi Strukowi, za sprawne wykorzystywania unijnych pieniędzy. Pan wojewoda podkreślił, że województwo pomorskie pod tym względem jest na pierwszym miejscu, lub na jednym z pierwszych. Dziękuję, że pan marszałek dba o region – mówił wojewoda Dariusz Drelich, zapewniając jednocześnie, że Politechnika Gdańska może liczyć na pełne wsparcie ze strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w realizacji tego projektu, będącego świetnym „interfejsem” – połączeniem nauki z gospodarką.

O szczegółach, celu i zadaniach projektu CK STOS mówił prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dofinansowany projekt obejmuje budowę Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) oraz platformy do świadczenia nowoczesnych usług typu SMART. Cała inwestycja dotyczy budowy siedziby CI TASK, a także nowoczesnych serwerowni sieciowo – obliczeniowych, w tym „bunkra”, zapewniającego bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania CK STOS, przetwarzania danych on-line, a także długoterminowego ich przechowywania.

 

Fot. Kazimierz Netka

CK STOS integruje ze sobą trzy kluczowe technologie: chmurę obliczeniową, przetwarzanie Big Data oraz Internet of Things (IoT) – internet rzeczy. W oparciu o moce obliczeniowe superkomputera umożliwi świadczenie nowych, inteligentnych usług wspomagających realizację różnorodnych aplikacji. Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko na rozwój istotnego z punktu widzenia regionu sektora ICT, ale też wszystkich branż wymagających intensywnego przetwarzania danych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Arch. Zbigniew Reszka, dyrektor biura architektonicznego Arch-Deco, przedstawił projekt gmachu CI TASK. Obiekt ten powstanie przy ul. Traugutta, po tej samej stronie, gdzie znajduje się gmach Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, na wprost głównego gmachu tej uczelni.

 

Fot. Kazimierz Netka

Spora część nowej siedziby CI TASK znajdzie się pod ziemią nie tylko ze względów bezpieczeństwa. Obiekt trzeba było dostosować do ukształtowania terenu – wkomponować go w skarpę pobliskiego wzgórza.

Wykłady podczas sesji wygłosili:

 

Fot. Kazimierz Netka

prof. Jan Węglarz, dr honoris causa PG, pełnomocnik dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego;

 

Fot. Kazimierz Netka

dr inż. Maciej Stroiński, zastępca przewodniczącego Rady Pionier, zastępca p. dyr. PCSS („Rola sieci Pionier dla polskiej nauki i gospodarki”);

 

Fot. Kazimierz Netka

prof. Kazimierz Wiatr, przewodniczący Rady Pionier, senator RP, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH („Obliczenia wielkiej skali stymulatorem innowacyjnych rozwiązań w Polsce”) oraz

 

Fot. Kazimierz Netka

Mścisław Nakonieczny, były dyrektor CI TASK („Historia CI TASK”).

 

Fot. Kazimierz Netka

Umowę w sprawie przekazania funduszy – dotacji unijnych na budowę nowej siedziby CI TASK podpisali: Łukasz Żelewski – prezes i Piotr Ciechowicz – wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A. która jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu pieniędzy z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz prof. Piotr Dominiak – pełniący funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. Obiekt powstaje powstającego w partnerstwie z prywatnym podmiotem: Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z Wejherowa.

Czego dotyczy umowa? O tym poinformowała nas w specjalnym komunikacie, Barbara Merchel-Czech – dyrektor Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A.:

Podziemna serwerownia, internet rzeczy i kolejny superkomputer

Politechnika Gdańska posiada już dwa superkomputery, najszybsze w Polsce, a wkrótce zdobędzie trzeci. Uczelnia od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach polskich technicznych szkół wyższych, między innymi stawiając na rozwijanie technologii informatycznych. Dlatego wcale nie zaskakuje fakt powołania na PG – w celu zapewnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej – Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services).

Centrum Kompetencji STOS zostanie dofinansowane z regionalnych funduszy unijnych wdrażanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach programu regionalnego (RPO WP 2014-2020, działanie 01.02 „Transfer wiedzy do gospodarki”). Całkowite nakłady niezbędne do realizacji projektu wynoszą ponad 114 mln zł brutto, z czego koszty kwalifikowane to niemal 94 mln zł. Termin realizacji do końca 2021 roku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Centrum będzie stanowiło jednostkę całkowicie innowacyjną i unikatową w skali kraju. Ma odpowiadać na stale rosnące zapotrzebowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych wymagających dużych obliczeń, przetworzenia lub zarchiwizowania ogromnych zbiorów danych, czy też świadczenia zaawansowanych usług obliczeniowych typu SMART. Odbiorcami oferty Centrum Kompetencji STOS będą przede wszystkim przedsiębiorstwa. Projekt ma przyczyniać się do zwiększenia integracji rozwiązań ICT z biznesem, a także urynkowienia działalności związanej z badaniami i rozwojem nowych technologii.

Dostęp do odpowiednich mocy obliczeniowych odgrywa obecnie ważną rolę we wszystkich dziedzinach nauki, przede wszystkim w fizyce, chemii czy medycynie. Te dziedziny zajmują kluczowe miejsce w przestrzeni komercjalizacji wyników badań. Z kolei aktualne potrzeby rynku, choćby w zakresie obliczeń typu Big Data, wymuszają wręcz skokowe zwiększenie mocy obliczeniowych superkomputerów znajdujących się w zasobach Centrum Informatycznego TASK przy PG. Są one niezbędne także do wykorzystania nowych narzędzi – rekomenderów, optymalizatorów, analizatorów i integratorów.

– Realizacja projektu będzie miała pozytywne i widoczne oddziaływanie na gospodarkę regionu. Przyczyni się do rozwiązania kwestii stale zwiększającego się zapotrzebowania na usługi informatyczne Politechniki. Spodziewamy się, że popyt na moce obliczeniowe po stronie biznesu nie będzie słabł – mówi Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W ramach Centrum Kompetencji STOS powstanie nowa, szersza infrastruktura o łącznej powierzchni około 12 000 m kw., zawierająca między innymi nowoczesne laboratoria. Dzięki niej zostanie rozbudowana baza techniczna, a także będą spełnione najwyższe standardy w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa danych. Wydzieloną część budynku – z ograniczonym dostępem – będzie stanowił bunkier, a trafią do niego serwery i superkomputer.

 

Fot. Kazimierz Netka

Planowany jest także zakup oraz instalacja specjalnych sond, które – w oparciu o zasoby sieciowe PG i partnera zaangażowanego w projekt, spółkę Chopin Telewizja Kablowa – umożliwią wdrożenie nowej usługi badawczej SMART. Będzie ona polegała na monitorowaniu określonych czynników i parametrów środowiska naturalnego, także przekazywanych na serwery obrazów otoczenia, w obszarze tak zwanego internetu rzeczy. Sondy zostaną zamontowane na stacjach monitorujących, które posiada partner projektu.

Podmioty realizujące projekt stawiają także na Green Computing, polegający na maksymalizacji wydajności serwerów przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej – informuje Barbara Merchel-Czech – dyrektor Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Jak wynika z informacji przekazanych podczas konferencji w Politechnice Gdańskiej, w Gdańsku powstanie maser wodorowy, przydatny w przesyle, dystrybucji czasu i częstotliwości.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *