W Pomorskiem ubezpieczonych jest prawie 28 000 obywateli Ukrainy  – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Drudzy w kolejności są Białorusini – ponad 2 000 ubezpieczonych. Wszystkich cudzoziemców figurujących w ZUS, jest w Pomorskiem ponad 36 000.

Fot. Kazimierz Netka

Znów więcej cudzoziemców w Pomorskiem.

Po spadku na przełomie roku, ponownie wzrasta liczba cudzoziemców ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS. Stanowią oni ponad 10 proc. wszystkich obcokrajowców ubezpieczonych w Polsce – wynika z informacji, które przekazał nam Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa pomorskiego.

U schyłku ubiegłego roku po raz pierwszy spadła liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu. Było ich wówczas 35,5 tys. To oznacza, że pomiędzy końcem października, a końcem grudnia ubyło ich ponad 1,1 tys. Na koniec lutego natomiast liczba ubezpieczonych na Pomorzu obcokrajowców wzrosła do niemal 36,2 tys. To ponad 10 proc. wszystkich obywateli innych państw objętych ubezpieczeniami społecznymi w Polsce.

Są to obywatele aż 126 państw. Ponad 3/4 ubezpieczonych w naszym województwie cudzoziemców to obywatele Ukrainy, których jest blisko 28 tys. Na drugim miejscu, w liczbie 2,1 tys., znajdują się obywatele Białorusi. Kolejni są Rosjanie (784), Gruzini (603) oraz Mołdawianie (546). Co ciekawe, Pomorze wybierają także mieszkańcy odleglejszych państw. Ubezpieczonych jest u nas m.in. po jednym obywatelu Aruby, Beninu, Haiti, czy Laosu.

Systematycznie wzrasta liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę. W październiku 2018 r. było ich 15,4 tys., na koniec ubiegłego roku prawie 15,6 tys., a obecnie jest ich ponad 16 tys. Mniej więcej stała jest liczba prowadzących własną działalność gospodarczą, która oscyluje około tysiąca pięćdziesięciu. Wynika z tego, że ubywa zatrudnionych na innego rodzaju oskładkowanych rodzajach umów, np. zleceniu.

Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących na Pomorzu może być większa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Warto podkreślić, że im więcej jest ubezpieczonych, płacących składki w Polsce, tym lepiej dla kondycji tego systemu. Legalnie zatrudnieni obywatele innych państw wpływają pozytywnie na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – poinformował nas Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa pomorskiego.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *