Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) uruchomiła w projekcie Sat4Envi  platformę do nauki wykorzystania danych satelitarnych. Każdy może skorzystać z tych szkoleń

Na zdjęciu: Uroczystość otwarcia głównego Biura Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku – w lipcu 2015 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA – Polish Space Agency) uruchomiła ogólnodostępną platformę e-learningową do nauki wykorzystania danych satelitarnych. Dane dostępne dla Polski, m.in. w ramach programu Copernicus realizowanego przez KE, będą mogły być wykorzystywane przez każdego użytkownika.

 

Zdobyta wiedza pozwoli na rozwój podmiotów prywatnych, wzrost ich kompetencji, a dzięki temu tworzenie nowych usług komercyjnychwynika z informacji, które przekazała nam Agnieszka Gapys – rzecznik prasowy Polskiej Agencji Kosmicznej.

Platforma oraz materiały szkoleniowe zostały opracowane w ramach partnerstwa POLSA w projekcie Sat4Envi. Platforma dostępna jest na stronie internetowej POLSA.

Szkolenia w ramach projektu Sat4Envi dotyczą m.in. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, rozwoju urbanizacji i sieci transportowych. Uczestnicy szkoleń mogą zapoznać się z możliwościami, jakie daje przetwarzanie obrazów powierzchni Ziemi i wykorzystanie ich w pracy w biznesie, administracji oraz dla własnych potrzeb. W zależności od możliwości użytkowników przygotowane przez POLSA szkolenia mają kilka wariantów: stacjonarne, zdalne oraz e-learningowe.

Szkolenia e-learningowe w ramach projektu Sat4Envi zostały przygotowane w oparciu o platformę Moodle. Platforma umożliwia użytkownikowi stworzenie konta i zapisanie się do wybranego kursu. Każdy kurs został podzielony na bloki tematyczne, obejmujące materiały szkoleniowe, dostępne również offline, w tym m.in.:

•    dokumenty prezentujące zadania do wykonania (PDF),
•    dane niezbędne do wykonania zadań,
•    filmy instruktażowe, prezentujące procedurę postępowania przy realizacji zadań.

W ramach szkoleń powstają także niezbędne materiały, w tym podręcznik. Zawierają kompendium wiedzy na temat dostępnych satelitarnych obrazów teledetekcyjnych, ich pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz gromadzenia w systemach GIS. Platforma umożliwia przetestowanie zdobytej wiedzy i automatycznie generuje certyfikat ukończenia szkolenia.

***

Projekt „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej
o środowisku – Sat4Envi” jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW) we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) oraz Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK Cyfronet AGH). Ma on na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury IMGW wykorzystywanej w celach odbioru, przetwarzania, dystrybucji oraz przechowywania danych pochodzących z satelitów meteorologicznych oraz obserwacyjnych i pochodnych produktów satelitarnych. Przedsięwzięcie zapewni możliwość ciągłego gromadzenia i przetwarzania danych satelitarnych, a także ich udostępnienia do celów naukowych, strategicznych oraz w obszarze zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa.

Projekt Sat4Envi związany jest z implementacją Polskiej Strategii Kosmicznej, a w szczególności z realizacją jej celu szczegółowego nr 2 „Rozwój aplikacji satelitarnych – wkład w budowę gospodarki cyfrowej” poprzez zapewnienie stałego, szybkiego i pewnego dostępu do danych satelitarnych, upowszechnianie wykorzystywania danych satelitarnych w administracji publicznej różnego szczebla oraz rozwój usług komercyjnych. Więcej informacji o udziale POLSA w projekcie na stronie: https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Operacyjnego Programu Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Podziałanie 2.3.1, w wysokości 17 903 900 zł. Środki pochodzą z budżetu środków europejskich (84.63%) i z budżetu państwa (15.37%) – poinformowała Agnieszka Gapys – rzecznik prasowy Polskiej Agencji Kosmicznej.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *