Polska Agencja Kosmiczna wydała przewodnik po krajowych i światowych dążeniach do czerpania korzyści z Wszechświata. Przedstawiono także chiński sektor poznawania przestrzeni międzyplanetarnej.

Na zdjęciu: Pierwsza publikacja Polskiej Agencji Kosmicznej. Fot. Kazimierz Netka.

Co dzieje się w kosmicznych naukach i biznesie w Polsce oraz w innych krajach?

Jakie są zasługi w poznawaniu Wszechświata ludzi, którzy żyli nad Wisłą w przeszłości a także badają Wszechświat teraz? Można powiedzieć, że olbrzymie. Mamy swego kosmonautę – generała Mirosława Hermaszewskiego. W bieżącym roku minie 40 lat od jego lotu w Kosmos.

Ludzie znad Wisły są pionierami w poznawaniu Kosmosu. Są światowymi liderami. Od Mikołaja Kopernika począwszy, a na współczesnych skończywszy. Powinniśmy dalej dążyć w tym kierunku i rozwijać nasze nauki, a także przemysł kosmiczny.

Na jakim etapie obecnie jesteśmy? Jak wiadomo, kilka lat temu powstała Polska Agencja Kosmiczna (PAK). Ta Agencja, w skrócie po angielsku nazywana POLSA (Polish Space Agency), wydała książkę poświęconą kosmosowi. Tytuł tej publikacji brzmi: „Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa – Możliwości rozwoju – Pozyskiwanie środków”. Jest to praca zbiorowa, pod redakcją naukową dr Marty E. Wachowicz. Pracę tę otrzymaliśmy dzięki Urszuli Szwed-Strych – głównego specjalisty ds. kontaktów z mediami Polskiej Agencji Kosmicznej, mającej swą główną siedzibę w Gdańsku, a oddziały w Warszawie i w Rzeszowie.

Publikacja: „Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa – Możliwości rozwoju – Pozyskiwanie środków” – pierwsza książka z serii wydawniczej Polskiej Agencji Kosmicznej. Jest to kompendium wiedzy na temat funkcjonowania krajowego sektora kosmicznego i zasad aplikowania o środki w ramach konkursów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). Publikacja przeznaczona jest dla krajowych podmiotów już działających w sektorze kosmicznym oraz tych stawiających w nim pierwsze kroki lub planujących podjęcie takiej działalności – napisano na stronie internetowej https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/339-pierwsza-ksiazkowa-publikacja-pak.

Na zawartość książki „Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa – Możliwości rozwoju – Pozyskiwanie środków” składają się cztery części prezentujące najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarczym na polskim rynku kosmicznym.

W pierwszej części publikacji pt. „Sektor kosmiczny w Polsce” został precyzyjnie zdefiniowany – po raz pierwszy w literaturze – krajowy sektor kosmiczny, jego zakres i kryteria przynależności do niego podmiotów oraz przewidywane kierunki jego rozwoju. Rozdział 3, pt. „Możliwości współpracy podmiotów sektora kosmicznego i lotniczego w Polsce”, zawiera porównanie polskiego sektora kosmicznego i lotniczego, a rozdział 4 przedstawia kwestie związane z ochroną własności intelektualnej w sektorze kosmicznym.

Druga i trzecia część publikacji poświęcone są opisowi działalności ESA oraz EUMETSAT, ich najważniejszym programom oraz możliwościom współpracy krajowych podmiotów z tymi organizacjami. Zainteresowani znajdą w nich m.in. praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji w portalach przetargowych ESA i EUMETSAT, aplikacji w konkursach, przygotowania oferty oraz szereg rekomendacji dotyczących analiz umów i zapisów formalnych w dokumentach ESA.

W ostatniej części publikacji przeanalizowany został chiński sektor kosmiczny – jako nowy rynek zbytu. Znalazły się w nim m.in. wskazówki dotyczące współpracy bilateralnej z przedsiębiorstwami i instytucjami Chin – nowej potęgi kosmicznej.

[…]Recenzowana książka ma charakter pionierski nie tylko na rynku polskim, ale również w skali międzynarodowej. Niewątpliwym atutem dzieła jest klarowność wywodu, podejmowanie złożonych kwestii dotyczących sektora kosmicznego w Polsce, prezentacja rozwiązań strukturalnych oraz zasad w nim funkcjonowania. […] – napisała o pierwszej publikacji PAK w swojej recenzji dr hab. Joanna Cygler, prof. nadzw. ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Na zdjęciu: Ekran zegara pulsarowego pokazany podczas jednej z konferencji w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Radioteleskop, odbierający sygnały z gwiazd – pulsarów, znajduje się na Kościele Św. Katarzyny w centrum Gdańska. Fot. Kazimierz Netka.

Autorami publikacji są pracownicy Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAK: Roger Bachtin, Joanna Bankiewicz, Zbigniew Burdzy, Patrycja Frąk, Justyna Sokołowska, Adam Węgłowski oraz Wojciech Gołąbek, Tadeusz Piątek, Małgorzata Wilińska i dr Marta E. Wachowicz, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAK, która była też odpowiedzialna za redakcję naukową książki.

Publikacja ukazuje się nakładem PAK. Jej wydanie wynika z ustawowych zadań agencji, do których należy m.in. prowadzenie działalności informacyjnej i opiniotwórczej w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

PAK zaplanowała opracowanie serii wydawniczej, której założeniem jest przybliżenie najbardziej aktualnych tematów związanych ze światowymi trendami w dziedzinie wykorzystania przestrzeni kosmicznej, takich jak np. komercjalizacja kosmosu czy eksploracja zasobów pozaziemskich.

Książka „Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa – Możliwości rozwoju – Pozyskiwanie środków” jest dostępna nieodpłatnie. Osoby zainteresowane jej uzyskaniem proszone są o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres: sektor.kosmiczny@polsa.gov.pl – napisano na stronie internetowej https://polsa.gov.pl/wydarzenia/13-ostatnie/339-pierwsza-ksiazkowa-publikacja-pak.

Zaczęliśmy od Mikołaja Kopernika. A kogo i co mamy współcześnie? To na przykład prof. Aleksander Wolszczan – pierwszy odkrywca planet poza Układem Słonecznym. To także zespół specjalistów, którzy pod kierownictwem dr. inż. Grzegorza Szychlińskiego zbudowali pierwszy w świecie zegar, tzw. pulsarowy, najdokładniejszy. Wskazania tego zegara regulowane są sygnałami, emitowanymi przez gwiazdy zwane pulsarami.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *