Polska – Chiny. Liu Guangyuan – ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce mówił  w Gdańsku o szansach, jakie wynikają z Inicjatywy Pasa i Szlaku – w skrócie BRI (Belt & Road)

Fot. Kazimierz Netka

Jak wejść na rynek Państwa Środka?

Fot. Kazimierz Netka

Polska otwiera się na Chiny – Chiny otwierają się na Europę. Kontaktom między Państwem Środka i Europą sprzyja, rozwijana obecnie Inicjatywa Pasa i Szlaku, którą można nazwać nowym Jedwabnym Szlakiem. Warto przypomnieć, że pierwszy Jedwabny Szlak powstał przez naszą erą i był wykorzystywany do XVII wieku – do czasu, gdy odkryto drogę morską do Azji dalekowschodniej. Teraz, idea lądowej drogi handlowej Chiny – Europa, powróciła – z inicjatywy Chin. O tym dużo mówił w Gdańsku, Liu Guangyuan, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, podczas inauguracji międzynarodowego seminarium pt. „Wejście na chiński rynek”.

Fot. Kazimierz Netka

Spotkanie prowadził Ludwik Szakiel – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Powitani zostali m.in.: Jego Ekscellencja Liu Guangyuan, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce; Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego; XU Xiaofeng – ekonomiczny io handlowy radca Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce; Maciej Dobrzyniecki – wiceprezes Business Centre Club, kanclerz Loży Gdańskiej BCC, Katarzyna Dobrzyniecka – dyrektor Loży Gdańskiej BCC, Paweł Jajkowski, przewodniczący Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej, prezydent miasta Janusz Stankowiak – prezydent Starogardu Gdańskiego, Janusz Wróbel – burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Borys Malinowski – Borys Malinowski. Senior Manager at PwC Polska , Ewa Rojek – Menedżer ds. Marketingu Komunikacji i Rozwoju Biznesu w PwC Polska; Łukasz Żelewski – prezes Agencji Rozwoju Pomorza.

Na zdjęciu: Slajd z prezentacji, którą przedstawił Michał Bielewicz reprezentujący ForCap Trade & Consulting. Fot. Kazimierz Netka

Inauguracja seminarium miała uroczysty charakter. Nawiązano bowiem do 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej.

– Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na seminarium prezentującym rynek chiński organizowanym w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego – mówił Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego. – Ale zanim przejdę do samego seminarium chciałbym powiedzieć Państwu, iż bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować to wydarzenie właśnie teraz – w październiku 2019 roku, dokładnie w siedemdziesiątą rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Z tej okazji chciałbym na ręce Jego Ekscelencji Pana Ambasadora złożyć w imieniu samorządu województwa pomorskiego oraz wszystkich mieszkańców Pomorza najserdeczniejsze życzenia pomyślności i dalszego wspaniałego rozwoju.

Fot. Kazimierz Netka

Wszyscy pozostajemy pod wrażeniem, jak wiele zostało osiągnięte podczas tych siedemdziesięciu lat. Chiny stały się jednym z najszybciej rozwijających się państw świata, o kwitnącej gospodarce, nauce i kulturze. Osiągnięcie tak olbrzymiego sukcesu nie byłoby możliwe bez zaangażowania władz kraju oraz milionów jego mieszkańców, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozkwitu Chińskiej Republiki Ludowej.

Chiny są drugą, największą gospodarką świata, największym krajem przemysłowym i krajem o największych rezerwach walutowych na świecie. A jednocześnie krajem o największych na świecie rocznych nakładach na badania i rozwój. W ciągu siedemdziesięciu lat Chiny stały się krajem innowacyjnych technologii, takich jak płatności mobilne, komunikacja kwantowa, superkomputery czy też kolej dużych prędkości.

Ale nie możemy zapominać, że Chiny to także niezwykle interesujący kraj o cywilizacji sięgającej tysięcy lat wstecz, kraj pięknych krajobrazów, imponujących zabytków, wspaniałej różnorodnej kuchni, fascynującej kultury i sztuki, zarówno dawnej jak i tej najnowszej. To kraj, którego osiągnięcia i tradycje przyciągają corocznie miliony turystów z całego świata, w tym także coraz więcej osób z Polski.

Fot. Kazimierz Netka

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w tym roku świętujemy także inną rocznicę – jest to siedemdziesiąta rocznica nawiązania kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Chinami i Polską. Bardzo się cieszę, że województwo pomorskie przyczynia się do pogłębiania i wzmacniania tej współpracy. Chiny są dla nas jednym z najważniejszych partnerów, zarówno w dziedzinie gospodarki, jak i turystyki czy kultury. Potwierdzeniem tego faktu jest chociażby powołanie Stowarzyszenia Pomorskie w Chinach czy też powstanie Biura Pomorskiego w Pekinie.

Na Pomorze trafia coraz więcej turystów z Chin, na naszych uczelniach zwiększa się liczba chińskich studentów, na Uniwersytecie Gdańskim powstała sinologia, otwarto Instytut Konfucjusza. Od 2011 roku w siedzibie głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku działa Gabinet Szanghajski gromadzący literaturę dotyczącą Chin (po chińsku, polsku czy angielsku).

Fot. Kazimierz Netka

Rozwijają się także kontakty gospodarcze, coraz więcej pomorskich firm nawiązuje współpracę z podmiotami chińskimi. Na Pomorzu działa już prawie od siedemdziesięciu lat firma Chipolbrok (Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe). Ale warto też powiedzieć, że chiński armator COSCO wybrał port w Gdańsku na swoje centrum dystrybucyjne w regionie Morza Bałtyckiego. Co tydzień największe kontenerowce świata pokonują trasę między Portem Gdańsk a Dalekim Wschodem.

Można by długo wyliczać polsko, czy też pomorsko-chińskie powiązania, ale oczywiście można też osiągnąć jeszcze więcej. I tego właśnie wszystkim nam życzę – poznajemy się coraz bardziej, coraz lepiej się rozumiemy, wspólnie więc pogłębiajmy tę współpracę, owocną i korzystną dla obu stron.

Temu właśnie ma służyć także dzisiejsze wydarzenie, którego celem jest zapoznanie pomorskich przedsiębiorców z olbrzymim rynkiem chińskim, który tak niezmiernie ich pociąga. Dowodem na to, jest chociażby Państwa tu obecność a także zainteresowanie firm udziałem w misjach gospodarczych do Chin, które organizujemy lub współorganizujemy. Najbliższa z nich odbędzie się już w przyszłym miesiącu.

Jak widzą Państwo z programu, poruszymy dziś wiele istotnych dla przedsiębiorców kwestii. Mam nadzieję, że uda się nam wyjaśnić różne wątpliwości i odpowiedzieć na Państwa pytania. Do udziału w dzisiejszym seminarium zaprosiliśmy najbardziej kompetentnych i znających temat prelegentów. Proszę więc Państwa o wykorzystanie ich do maksimum, zarówno podczas prezentacji, jak i sesji pytań i odpowiedzi. Ale także w czasie przerwy kawowej czy lunchu, kiedy można poruszyć bardziej indywidualne tematy, konkretne potrzeby Państwa firm.

Fot. Kazimierz Netka

Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszego spotkania. Oprócz Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego są to: Agencja Rozwoju Pomorza (lider projektu Pomorski Broker Eksportowy), PWC, Business Centre Club Loża Gdańska oraz Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach – mówił marszałek Mieczysław Struk.

Do Chin jest coraz bliżej, krócej; tak się może wydawać. Nowym łącznikiem między Europą i Chinami staje się Pas i Szlak. O nim mówił, podczas seminarium w Gdańsku, Liu Guangyuan – ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Fot. Kazimierz Netka

Pas i Szlak – w skrócie BRI (Belt & Road) – to inicjatywa zapoczątkowana w 2013 roku, a więc 6 lat temu przez Przewodniczącego Xi Jinpinga, będąca ważnym elementem jego myśli dotyczącej funkcjonowania stosunków międzynarodowych. Chcę zwrócić państwa uwagę na najważniejsze moim zdaniem cechy tej Inicjatywy – mówił ambasador Liu Guangyuan.

Po pierwsze – wysokie aspiracje. Inicjatywa Pasa i Szlaku wpisuje się w bezprecedensowe zmiany, które zachodzą na świecie w ostatnim stuleciu. Koncentruje się ona na wyzwaniach związanych z coraz słabszym wzrostem gospodarczym , trendami antyglobalizacyjnymi, czy z problemem wąskiego gardła zrównoważonego rozwoju. Wraz z innymi krajami i regionami angażuje się w tworzenie nowych szans, w poszukiwania nowych impulsów i poszerzanie obszarów rozwoju. Wspólnie z nimi buduje drogę prowadząca do wspólnych korzyści. To urzeczywistnienie chińskiego iedału „dojścia do sukcesu z myślą o innych”.

Po drugie innowacyjna koncepcja. Inicjatywy Pasa i Szlaku to platforma, na której wzrasta wspólnota ludzkiego losu. Pas i Szlak – BRI – odżegnuje się od zimnowojennej mentalności i od zasad gry o sumie zerowej, proponując w zamian trzymanie się „złotych zasad” wspólnych dyskusji, współkreowania i współdzielenia oraz otwartości, inkluzywności i transparentności. Dąży do rozwoju korzystnego i zrównoważonego oraz dochowującego wysokich standardów. Podążając w kierunku rozwoju wysokiej jakości, Pas i Szlak w istotny sposób przyczynia się do tworzenia relacji partnerskich w sieci globalnych połączeń oraz działa zgodnie z ogólnoświatowymi zasadami, standardami i praktykami.

Po trzecie – szerokie uczestnictwo. Propozycja wspólnej budowy Inicjatywy Pasa i Szlaku spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony wielu krajów, stając się światowym dobrem publicznym. Pod koniec sierpnia tego roku 136 krajów i 30 organizacji międzynarodowych podpisało 195 porozumień międzynarodowych o współpracy w ramach Pasa i Szlaku. Wspólna budowa Pasa i Szlaku oraz jej podstawowe koncepcje włączone zostały do dokumentów końcowych ONZ grupy G20, APEC i innych organizacji regionalnych.

Po czwarte – stabilizacja. W ostatnich 6 latach dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich stron, Inicjatywa Pasa i Szlaku przeszła od planowania do działania i od wizji do czynu. Kształtu nabrała już część połączeń powstająca w ramach planu tworzenia sieci korytarzy i sześciu dróg spinających wiele krajów i portów. Okrzepło już także wiele projektów z zakresu łączności infrastrukturalnej. Za sukces można uznać także budowę wielu połączeń na przykład China Railway Express czy Nowy Korytarz Ląd – Morze (New International Land-Sea Trade Corridor). Stale pogłębia się współpraca w ramach transgranicznych korytarzy gospodarczych, nieustannie postępuje także współpraca w ramach projektów infrastrukturalnych, takich jak koleje, porty, autostrady i sieci rurociągów. Dynamicznie rozwijają się także specjalne strefy ekonomiczne.

Po piąte – korzyści dla świata. Inicjatywa Pasa i Szlaku przyczynia się do rozwoju krajów w niej uczestniczących oraz do podnoszenia dobrobytu ich obywateli. Nieustannie docierają do nas historie opisujące coraz to nowe sukcesy. 82 specjalne strefy ekonomiczne tworzone wspólnie przez Chiny oraz kraje położone wzdłuż linii Pasa i Szlaku zapłaciły ponad 2 miliardy dolarów podatków w tych państwach i utworzyły niemal 300 000 miejsc pracy. Badania Banku Światowego dowodzą iż Pas i Szlak przyczyni się do wydobycia 7,6 miliona osób ze skrajnego ubóstwa oraz 32 mln z umiarkowanego ubóstwa. To wszystko pokazuje, że chociaż Inicjatywa Pasa i Szlaku wywodzi się z Chin, to jej możliwości, które przynosi oraz jej efekty należą do całego świata.

Fot. Kazimierz Netka

Można powiedzieć, że Polska leży na „skrzyżowaniu”, przy głównym trakcie łączącym Azję z Europą. W związku z tym jest naszym hubem transportowym. Na jej terytorium krzyżują się szlaki jedwabny i bursztynowy. Jako jeden z pierwszych krajów z Europy Środkowowschodniej które podpisały umowę z Chinami o współpracy w ramach Pasa i Szlaku oraz jedyny kraj założycielski Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) z tego regionu Polska pokazuje, że ma wolę, dobre warunki i możliwości, by iść w awangardzie współpracy Pasa i Szlaku. Jestem ambasadorem w Polsce już półtora roku i mam głębokie przeczucie, że dynamika naszej współpracy w ramach tej inicjatywy jest dobra i że ma ona ogromny potencjał. Jest to wyraźnie widoczne przede wszystkim w kilku obszarach – mówił Liu Guangyuan – ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Po pierwsze – szybki wzrost handlu i inwestycji. W 2018 roku bilans chińsko – polskiego handlu dwustronnego wyniósł, 24,58 mld dolarów, co oznacza wzrost o 15,3 procent wzrostu rok do roku. W tym samym czasie eksport polskich produktów spożywczych do Chin wzrósł o 60 procent.

Chińscy konsumenci oczekują produktów spożywczych wysokiej jakości, a Polska żywność cieszy się w Europie dużą popularnością i wysoką jakością więc można powiedzieć, ze produkty pochodzące z Polski odpowiadają oczekiwaniom chińskich konsumentów.

Fot. Kazimierz Netka

W Polsce działa niemal 70 chińskich firm, a wartość chińskich inwestycji bezpośrednich i pośrednich m.in. w produkcję, badania i rozwój przekroczyła już 3 miliardy dolarów. W Polsce otworzyło swoje filie wiele chińskich banków, zasilając polską gospodarkę kwotą 1 mld USD. Jeśli jesteście zainteresowani finansowaniem waszych projektów, zwróćcie się do naszego radcy handlowego – zachęcał Liu Guangyuan.

W Chinach jest firma zajmująca się produkcją artykułów domowego użytku. Ostatnio słyszałem, ze chciałaby zainwestować w Europie i bardzo podoba się jej lokalizacja w Polsce. – mówił Liu Guangyuan – ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Polska posiada 16 województw i byłem już w 13. Wydaje się śród nich pomorskie jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się województwem i najbardziej odpowiada oczekiwaniom chińskich inwestorów.

Drugie to coraz bliższe połączenie infrastrukturalne. Przez Polskę przebiega kolej łącząca Chiny i Europę. Jest ona ważnym węzłem europejskiego handlu i transportu. Nasze stolice łączą loty bezpośrednie. LOT do naszego nowego lotniska w Pekinie.

Firma COSCO o której wspominał pan marszałek, teraz w Porcie Gdańsk otworzyła centrum dystrybucji na Morzu Bałtyckim. W efekcie co tydzień drogę między Gdańskiem a Dalekim Wschodem pokonuje kontenerowiec o pojemności 19 000 TEU.

Po trzecie – coraz bliższe relacje międzyludzkie. Nasze kraje podpisały umowę o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym, w związku z tym nieustannie powiększa się liczba studentów objętych programami studenckiej wymiany między naszymi krajami. W Chinach 14 uniwersytetów oferuje kursy o kierunku z językiem polskim. W Polsce działa 6 instytutów Konfucjusza i dwie klasy konfucjańskie.

Fot. Kazimierz Netka

Z roku na rok wzrasta liczba Chińczyków odwiedzających Polskę – z 70 tysięcy w 2016 roku do 140 tys. w 2017 roku. W zeszłym roku liczba odwiedzających Polskę chińskich obywateli przekroczy 180 000. Coraz bogatsza współpracę widzimy również w dziedzinie kultury na poziomie lokalnym.

Panie i panowie, drodzy przyjaciele, budowa Pasa i Szlaku jest naszym wspólnym wyborem zgodnie z interesem Chin i Polski, zgodnie z interesem naszych narodów powinniśmy dalej budować na już istniejących fundamentach, na istniejącym obecnie szkicu domalowywać szczegóły i barwy – mówił Liu Guangyuan – ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Chciałbym przedstawić kilka obszarów, na których powinniśmy się skupić w pierwszej kolejności:

Przede wszystkim Chiny i Polska powinny patrzeć dalekosiężnie. Powinniśmy się nawzajem szanować i darzyć się zaufaniem. Jako że różnimy się pod względem systemu społecznego, historii czy kultury, możemy w pewnych kwestiach mieć odmienne zdanie, jednak jestem przekonany, że jeżeli tylko będziemy traktować się z szacunkiem i równością, dokładać starań do wyjaśnienia nieporozumień, nasze relacje będą mogły miarowo i skutecznie się rozwijać, a fundamenty polityczne i społeczne naszej współpracy w sprawach Pasa i Szlaku będą coraz stabilniejsze.

Chiny i Polska powinny także bliżej powiązać swe strategie rozwojowe, aby wspólnie upiec większy tort i korzyści. Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku oraz polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju są kompatybilne, mogą wzajemnie na siebie oddziaływać, pobudzać się do działania i uzupełniać się. Zarówno Chiny jak i Polska są zwolennikami wolnego handlu i otwartej gospodarki światowej. Obie strony powinny zacieśnić współpracę na różnych polach, wspólnie dążyć do budowy otwartej gospodarki światowej oraz utrzymania multilateralnego systemu handlu światowego.

Chiny i Polska powinny w najwyższym stopniu wykorzystać komplementarność swoich gospodarek i dążyć do pogłębienia i poszerzania pragmatycznej współpracy w ramach Pasa i Szlaku. Chiny i Polska mogłyby także rozważać stworzenie wspólnej inicjatywy mapy drogowej dla tej inicjatywy, koncentrując się na wspieraniu infrastruktury, transportu i współpracy logistycznej.

Fot. Kazimierz Netka

Wspaniałymi pomysłami na wykorzystanie położenia geograficznego Polski i zwiększenie jej rozwoju gospodarczego są plany budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz pogłębienie i modernizacja Portu Gdańsk. Obecnie powinniśmy wykorzystać okazje jakie niesie nowa rewolucja naukowa i technologiczna oraz modernizacja przemysłu. Powinniśmy rozwijać także współpracę w obszarze 5G, sztucznej inteligencji i e-commerce i tworzyć nowy impuls wzrostu gospodarczego.

Chiny i Polska powinny dążyć do dalszego zbliżania swoich narodów pod względem kultury. Obie strony, mając na uwadze snucie sieci pozytywnych emocji łączących oba nasze narody powinny pogłębiać współpracę w zakresie wymiany kulturalnej, edukacyjnej turystycznej itd. Szczególnie ważne dla dalszego rozwoju stabilnej i dalekosiężnej współpracy w ramach Pasa i Szlaku jest rozwijanie porozumienia między naszą młodzieżą i budowanie fundamentów poparcia społecznego i atmosfery wzajemnego szacunku.

Drodzy przyjaciele, województwo pomorskie to obszar Polski, który rozwija się najbardziej dynamicznie i ma największy potencjał do dalszego rozwoju. Jego znakomita strategiczna lokalizacja sprawia, że stało się ono jednym z najważniejszych w Europie punktów tranzytowych dla handlu międzynarodowego. Województwo pomorskie jest jest jednym z najprężniej współpracujących z Chinami województw w Polsce.

To w Gdyni znajduje się europejska siedziba założonego w czerwcu 1951 roku Chipolbroku – pierwszej chińskiej spółki joint venture po powstaniu Chin. To tu w Gdańsku znajduje się pierwszy i najstarszy konsulat Nowych Chin – tu, w Polsce.

Dzisiejsze seminarium pokazuje silną chęć województwa pomorskiego, szczególnie działających tu przedsiębiorców, do rozwijania współpracy z Chinami. Chińska Ambasada w Polsce jest gotowa do wspierania państwa w procesie nawiązywania kontaktów z chińskimi parterami – zapewniał Liu Guangyuan – ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

A więc, Chiny otwierają się dla nas. Jak to wykorzystać? O tym mówiono właśnie podczas wspomnianego międzynarodowego seminarium „Wejście na chiński rynek”.

Fot. Kazimierz Netka

Temat: Sukces handlowy z Chinami – zadania i kluczowe kompetencje ambitnej organizacji przedstawił Michał Bielewicz reprezentujący ForCap Trade & Consulting.

 

Fot. Kazimierz Netka

W dyskusji panelowej pt. „Sukcesy pomorskich firm na chińskim rynku” uczestniczyli reprezentanci firm: S&A, Prfect-coll, ARGO, INVENA, Zakład Mięsny „Wierzejki” J.M. Zdanowscy. Moderatorem był Borys Malinowski, PwC.

 

Fot. Kazimierz Netka

O tym, jakie są „Ułatwienia dla biznesu – zmiany prawne w Chinach” mówiła Beata Magdalena Witkowska – Witkowska Kancelaria Prawna.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zagadnienie: „Chińska kultura biznesu: najczęstsze błędy polskich przedsiębiorców” przedstawiła Paulina Kiełbus-Jania – BigChina.pl

„Sposoby rozliczeń w handlu z Chinami” – to temat wykładu, który przedstawili Andrzej Ostrowski, Dorota Pruszkowska – ING Bank Śląski.

O „Spedycji towarów do Chin” mówił Rafał Drąg – Unilogistics

Jak działa „E-commerce w Chinach – kanały marketingu i dystrybucji” opowiedział Karol Piekut – Uniwersytet Warszawski

Ofertę Biura Pomorskiego w Pekinie przedstawił Ludwik Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, UMWP.

Instrumenty wsparcia uczestników misji  omówiła Aleksandra Harasiuk – Pomorski Broker Eksportowy.

Na zdjęciu: Slajd z prezentacji, którą przedstawił Michał Bielewicz reprezentujący ForCap Trade & Consulting. Fot. Kazimierz Netka

Seminarium miało na celu przedstawienie rynku chińskiego pomorskim przedsiębiorcom. W związku z Inicjatywą Nowego Jedwabnego Szlaku (Pasa i Szlaku – w skrócie BRI -Belt & Road) otwierają się bowiem nowe możliwości eksportowe. Takich szans nie wolno zmarnować.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *