Polska dba o kontakty handlowe nie tylko z Unią Europejską. W Warszawie powstał europejsko – chiński Sekretariat ds. Morskich 16+1. Intensywnie rozwija się Nowy Jedwabny Szlak.

Na zdjęciu powyżej: Uczestnicy inauguracji działalności Sekretariatu ds. Morskich 16+1. Fot. Z Archiwum Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zacieśnia się współpraca Polski, Europy Środkowej i Chin.

Sekretariat ds. Morskich „16 + 1” uroczyście otwarty w Warszawie.
W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) zainaugurowano 9 lutego 2017 roku działalność Sekretariatu ds. Morskich, w formacie 16+1. Powołanie jednostki odbyło się z inicjatywy MGMiŻŚ i od dnia dzisiejszego ściśle funkcjonuje ona przy tym resorcie. Zadaniem Sekretariatu ds. Morskich 16+1 jest koordynacja współpracy pomiędzy 16. państwami Europy i Chinami w zakresie spraw morskich – – informuje Joanna Lis-Drużyńska z Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przytaczając też wypowiedzi pana ministra.
W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele placówek dyplomatycznych, reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz polskich portów i urzędów morskich.
Fot. Z Archiwum Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej swoim wystąpieniem oficjalnie otworzył spotkanie.
– Z wielką przyjemnością mogę oficjalnie ogłosić, że Sekretariat Koordynujący do Spraw Morskich, w ramach formatu 16 + 1 działa w Polsce w ramach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Chciałbym przypomnieć, że decyzja o ustanowieniu takiego sekretariatu w Polsce została wyrażona w dokumencie skupiającym wytyczne z Rygi (Riga Guidelines), które zostały przyjęte podczas szczytu szefów rządów 16 + 1 krajów. Chciałbym podziękować naszym partnerom za wsparcie tej idei. – mówił minister Marek Gróbarczyk.
Fot. Z Archiwum Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Rola zagadnień morskich w formacie współpracy „16 + 1” jest niepodważalna. Ze względu na znaczne odległości geograficzne między Chinami a krajami Europy, transport morski pozostaje jednym z najbardziej skutecznych środków dla euroazjatyckiego handlu, poprzez połączenie potencjału jaki daje morski transport dużych ilości towarów, korzystne ceny i niezawodność. – kontynuował minister Gróbarczyk .
Powołanie Sekretariatu ds. Morskich 16+1 ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy portami morskimi Chin i państwami Europy Środkowo-Wschodniej jak również współpracy politycznej i gospodarczej. Promocję regionów przybrzeżnych jako centrów rozwoju i innowacji, inwestycji do portów morskich jak również tworzenia klastrów przemysłowych, parków technologicznych i specjalnych stref ekonomicznych.
Nowa instytucja będzie gromadziła informacje dotyczące inwestycji i projektów infrastrukturalnych w innych państwach. Bieżący monitoring zapewni większą efektywność działań międzynarodowych w obszarze gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, poprzez możliwość przyłączenia się do konkretnych przedsięwzięć lub zainicjowania własnych.
Stworzenie struktur Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich w Polsce kreuje warunki do wymiany wzajemnych doświadczeń i promowania polskich przedsiębiorców nie tylko na rynku chińskim, lecz także wśród pozostałych krajów formatu 16+1. Format ten jest narzędziem wzmacniania potencjału gospodarczego stron projektu, głównie poprzez wsparcie rozwoju inwestycji infrastrukturalnych i logistycznych w ramach tzw. Jedwabnego Szlaku.
Fot. Z Archiwum Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W ramach formatu „16+1” powoływane są tzw. ośrodki, których zadaniem jest koordynacja działania w konkretnych obszarach. Sekretariat Morski został wskazany przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w dzisiejszym exposé jako ważny instrument współpracy Polski z Chinami oraz z regionem Europy Środkowej i Wschodniej – informuje Biuro Prasowe MGMiŻŚ.

Na zdjęciu: Obrady Szczytu Chińska Republika Ludowa – Europa Środkowowschodnia w Rydze, w Łotwie. Fot. Z Archiwum Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

O utworzeniu w Polsce Sekretariatu ds. Morskich 16+1 międzynarodowe gremium zadecydowało podczas spotkania szefów rządów grupy 16 + 1 w Rydze, w którym uczestniczyła premier Beata Szydło – napisano na stronie internetowej https://mgm.gov.pl/361-ryga-sekretariat-do-spraw-morskich-grupy-16-1-powstanie-w-polsce . Uczestnicy tego spotkania poparli propozycję Polski dotyczącą utworzenia w naszym kraju w 2017 roku sekretariatu do spraw morskich tej grupy. Poparcie wszystkich państw dla otwarcia sekretariatu znalazło się w kluczowym dokumencie podpisanym po szczycie – Riga Guidlines:
„Strony przyjmują i popierają współpracę obszarów nadmorskich pomiędzy Chinami i państwami Europy Centralnej i Środkowo – Wschodniej w obszarze pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym, jak i stworzenie Sekretariatu ds. Morskich w Polsce – czytamy w dokumencie – by promować współpracę pomiędzy głównymi portami na terenach nadmorskich, wspierać budowę klastrów przemysłowych na obszarach nadmorskim i wzmacniać współpracę w zakresie rozwoju infrastruktury, włączając drogi kolejowe, lądowe, wodne, jak i huby logistyczne.”

Sekretariat jest inicjatywą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i będzie prowadzony przez resort. Jego zadaniem będzie koordynacja współpracy pomiędzy 16 państwami Europy i Chinami w zakresie spraw morskich. Koordynacja będzie dotyczyła współpracy politycznej, gospodarczej, a w szczególności współpracy portów.
Ministerstwo z chwilą parafowania wspomnianego dokumentu przez członków grupy rozpoczyna konsultacje szczegółowej koncepcji pracy sekretariatu i planowanych projektów.
Resort przekazał szefowej polskiego rządu listę projektów dla strony chińskiej, dotyczących gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Przedstawiciele resortu prezentowali te projekty w trakcie szczytu w Rydze.

Zdjęcie tzw. „rodzinne”: Szczyt CHRL Europa Środkowowschodnia w Rydze. Fot. Z Archiwum Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Inicjatywa 16 + 1 to forum współpracy 16 państw europejskich z Chinami. Obejmuje różne płaszczyzny, głównie gospodarcze i transportowe. Format współpracy 16+1 powstał w 2012 r. podczas pierwszego spotkania premierów państw regionu oraz szefa rządu Chińskiej Republiki Ludowej, które odbyło się w Warszawie.
Wśród szesnastu krajów tworzących Inicjatywę są: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry oraz Polska, która jest największym państwem europejskim biorącym udział w tym projekcie – czytamy na stronie internetowej https://mgm.gov.pl/361-ryga-sekretariat-do-spraw-morskich-grupy-16-1-powstanie-w-polsce . „Jedynką” (1) są Chiny.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *