Polska Elektrownia Jądrowa. Rozmowy w Wejherowie z przedstawicielami samorządów o inwestycjach w infrastrukturę. Dyskutowano m.in. na temat dróg dojazdowych, połączeń kolejowych oraz sieci przesyłowych

Fot. Polskie Elektrownie Jądrowe.

Udział samorządów, które dobrze znają swój region i jego potrzeby, jest bardzo istotny

Prace związane z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, zaawansowanie stanu realizacji infrastruktury towarzyszącej inwestycji oraz współpraca z przedstawicielami mieszkańców regionu – to główne tematy rozmów, które 6 października odbyły się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Gabrieli Lisius, starosty wejherowskiego – wynika z informacji, które przekazał nam Adrian Żebrowski – starszy specjalista w Dziale Komunikacji Zewnętrznej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. (PEJ):

W trakcie rozmów, które w tej formule odbyły się już po raz trzeci w bieżącym roku, przedstawiono zarówno aktualny status projektu elektrowni jądrowej, jak i planowane w najbliższym czasie działania związane z inwestycją. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PEJ, wicemarszałek województwa pomorskiego – Leszek Bonna, starostowie powiatów wejherowskiego – Gabriela Lisius, puckiego – Jarosław Białk i lęborskiego – Alicja Zajączkowska, a także wójtowie gmin: Choczewo, Krokowa, Gniewino, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Wejherowo i burmistrz miasta Łeba. Dyskutowano także o zaawansowaniu prac nad wybranymi elementami infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej na Pomorzu, czyli drogami dojazdowymi, połączeniami kolejowymi oraz sieciami przesyłowymi. Informacje przedstawiali, bezpośrednio odpowiadający za ich realizację, reprezentanci Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

– Dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu o współpracy z lokalnymi samorządami, jesteśmy na bieżąco informowani o postępach prac i planowanych działaniach związanych z budową pierwszej elektrowni jądrowej na terenie powiatu wejherowskiego. Szczególnie interesuje nas kwestia infrastruktury towarzyszącej, która musi powstać w związku z tą inwestycją. Chodzi o sieci przesyłowe, nowe drogi, linie kolejowe, zaplecze socjalno-bytowe, infrastrukturę oświatową i zdrowotną. Zależy nam, aby udział w tym miały również lokalne firmy, bo to wpłynie na rozwój gospodarczy naszego regionu – powiedziała Gabriela Lisius, starosta wejherowski.

Fot. Polskie Elektrownie Jądrowe.

Spotkanie w Wejherowie nie jest jedynym, które w ostatnim czasie odbyło się w związku z projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 28 września w Choczewie miało miejsce kolejne posiedzenie grupy roboczej utworzonej w celu dokonywania szczegółowych ustaleń dotyczących współpracy przy budowie elektrowni na Pomorzu. Udział wzięli w nim m.in. przedstawiciele spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, sołectw, Urzędu oraz Rady Gminy Choczewo. W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o statusie inwestycji i związanych z nią działaniach planowanych do zrealizowania jeszcze w tym roku. W ramach współpracy z gminą Choczewo dyskutowano również nad szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi lokalnych elementów infrastruktury towarzyszącej.

– Powstanie elektrowni jądrowej na Pomorzu wiąże się między innymi z rozwojem szeregu elementów wchodzących w skład infrastruktury towarzyszącej tej inwestycji. Udział samorządu, który najlepiej zna swój region i jego potrzeby, jest dla nas bardzo istotny. Nie tylko nawiązaliśmy w tym roku taką współpracę, ale i regularnie spotykamy się, by omówić postęp w realizacji inwestycji oraz możliwości współpracy – podkreśla Joanna Szostek – zastępca dyrektora Pionu Komunikacji i Relacji z Interesariuszami Polskich Elektrowni Jądrowych.

***********

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz za ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ppej.pl – poinformował Adrian Żebrowski – starszy specjalista w Dziale Komunikacji Zewnętrznej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.